De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PREVENTIE EN REMEDIËRING Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 30/07/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PREVENTIE EN REMEDIËRING Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 30/07/2015."— Transcript van de presentatie:

1 PREVENTIE EN REMEDIËRING Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 30/07/2015

2 GOK 3 – 1 30/07/2015 Themanetwerkdag: Preventie en remediëring van Ontwikkelings- en leerachterstanden (eerste graad) Studie- en gedragsproblemen (tweede en derde graad) Dinsdag 10 februari 13.30 – 16.00 DPB Gent Marialand 31 9000 Gent

3 Preventie en remediëring 30/07/2015  ‘Als de brandweer dagelijks komt blussen, is het goed om aan brandpreventie te doen.’  ‘Ondanks een goede brand preventie kan het toch beginnen branden. Het is dan goed te weten wat te doen.’

4 De veiligheidsdriehoek (Vander Ploeg&Mooij) Adequaat reageren op incidenten(3) Inperken risicofactoren (2) Zo groot mogelijke basisveiligheid (1) 30/07/2015

5 “… Maar een structuur installeren is één zaak, een cultuur ingang doen vinden is een andere. Zonder scholen een steen te willen werpen, denk ik dat de aanpak nog te vaak beperkt wordt tot ingrijpen bij problemen. Scholen zijn nog te weinig vertrouwd met de troeven van een preventieve aanpak.” (ivm HERGO) Warme en sterke scholen zijn het beste recept tegen geweld F. Vdbroucke 15/02/2006 30/07/2015

6  3 vormen van preventie  Preventie vanaf de intake  Preventie door een goed schoolreglement  Preventie door breed observeren Zo groot mogelijke basisveiligheid 30/07/2015

7 3 vormen van preventie 30/07/2015  Defensieve preventie (als…, dan… - hoe vroeger je op de lijn kan ingrijpen, hoe beter)  Offensieve preventie (preventief optreden door positief te steunen, kansen te geven, te empoweren)  Algemene preventie (gewenst gedrag uitstralen, is de leefcode van de omgeving)  Zie ook in bijlage de tekst van Nicole Vettenburg ‘Preventie is kiezen’

8 Preventie vanaf de intake  Het belang van een inschrijvingsteam:  Kennis van inschrijvingsrecht  Kennis van de schoolstructuur (+ SG)  Kennis van het eigen schoolreglement  Kennis van gesprekstechnieken 30/07/2015

9 Preventie door een goed schoolreglement  Houdt rekening met de belangen van iedereen op school  Is door verschillende mensen in samenspraak gemaakt  Is in orde volgens de wet (studiereglement, ordereglement, tuchtreglement)  Is begrijpbaar, bondig, bevat argumentatie, rechtvaardig, rechtszeker, ondubbelzinnig  Zie bijlage vanuit Vlaamse Scholierenkoepel 30/07/2015

10 Preventie door breed observeren  Observeren van: leerling, klas, school, omgeving door:  Horizontaal te observeren: toetsen aan gelijken en het beste naar boven halen  Verticaal te observeren: peilen in de diepte en problemen omvormen tot uitdagingen 30/07/2015

11  3x S of het verhaal van de schapen  De plaats van de leerkracht  De plaats die de lk mag innemen in het geheel Inperken risicofactoren 30/07/2015

12 3xS of het verhaal van de schapen  Stimuleren 30/07/2015

13 3xS of het verhaal van de schapen  Sturen 30/07/2015

14 3xS of het verhaal van de schapen  Steunen 30/07/2015

15 De plaats van de leerkracht  Concerntheorie van Füller:  Fase 0: afwezigheid van zorggedachte  Fase 1: zorggedachte omtrent zichzelf en omtrent het overleven  Fase 2: zorggedachte over de uit te voeren taak, over de onderwijssituatie  Fase 3: de leerling, hun leerbehoeften, de impact van het verstrekte onderwijs op de leerlingen (en hun gedrag tijdens de lessen) 30/07/2015

16 Plaats die de lk mag innemen in het geheel 30/07/2015 LK LLKLAS KR ZORGTEAM/ DIRECTIE/CLB OUDERS/ ev.EXTERNEN Alles steunt op de stevige basis van schoolcultuur en schoolbeleid

17  Competentiemodel voor ll met problemen  De 5 opvoedkundige vaardigheden  Het 4-laden model  Communicatiemodel via een ll-volgsysteem Adequaat reageren op incidenten 30/07/2015

18 Compentiemodel voor ll met problemen Volgens de 5 opvoedkundige vaardigheden Vaardigheden Taken=‘het leven’, ‘de school’, … 30/07/2015 stressstress pathologiepathologie factorenfactoren protectieveprotectieve cognitievecognitieve praktischepraktische socialesociale

19 De 5 opvoedkundige vaardigheden  Positieve betrokkenheid  Consequent grenzen stellen  Positief bekrachtigen  Controle en toezicht  Problem solving (zie bijlage) 30/07/2015

20 Het 4-laden model (a) Niet ernstig, niet frequent Ernstig, niet frequent Niet ernstig, frequent Ernstig, frequent 4-laden 30/07/2015

21 4-ladenmodel (b) nE, nF => toegeving E, nF => herstel (+straf) nE, F => ondersteuning E, F => herstel + hulp 4-laden 30/07/2015

22 Een leerlingvolgsysteem 30/07/2015

23 Een leerlingvolgsysteem 30/07/2015

24 Ons leerlingensysteem? Vanuit informat 30/07/2015


Download ppt "PREVENTIE EN REMEDIËRING Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 30/07/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google