De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame inzetbaarheid in de Zorg Kerstin Reeuwijk, Suzan Robroek, Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame inzetbaarheid in de Zorg Kerstin Reeuwijk, Suzan Robroek, Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame inzetbaarheid in de Zorg Kerstin Reeuwijk, Suzan Robroek, Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam

2 We werken steeds langer door

3 Duurzame inzetbaarheid ‘Huis van werkvermogen’ www.workabilityindex.nl

4 4 Uitdagingen! -Belangrijke determinanten van werkvermogen in de zorg? - Succesvolle implementatie van beleid? -Deelname aan maatregelen? -Veranderingen in werkvermogen?

5 Proces Vragenlijst werkvermogen Anoniem groepsrapport Individueel rapport Individueel aanvullend onderzoek Plan van aanpak

6 6

7 Determinanten van verminderd werkvermogen

8 Onderzoek in de zorg in Limburg Terugblik Respons in 18 zorginstellingen

9 Respons beginmeting 60% 47%

10 Werkvermogen en productiviteit op beginmeting

11 Risicofactoren voor verminderd werkvermogen in de eindmeting Analyses met beschikbare data (n = 2.878) in 13 zorginstellingen

12 Risicofactoren

13 Risicofactoren: inzoomen

14

15 Ervaren gezondheid Overgewicht/ obesitas

16 Risicofactoren: inzoomen

17

18 Disbalans werk-privé Werkdruk Ongemakkelijke houding

19 Risicofactoren: inzoomen

20 Doelen Opleiding & ontwikkeling

21 Acties tijdens het tweejarige onderzoek Analyses met beschikbare data (n = 2.878) in 13 zorginstellingen

22 Acties 75% heeft minimaal 1 actie ondernomen

23 Acties: wie bereik je? Acties om psychosociale werkbelasting te verminderen

24 Acties: wie bereik je? Acties om fysieke werkbelasting te verminderen

25 Acties: wie bereik je? Acties om leefstijl te verbeteren

26 Implementatie van duurzaam inzetbaarheid - beleid Analyses met beschikbare data (n = 2.878) in 13 zorginstellingen

27 Mate van implementatie van DI-beleid

28 Acties: wie bereik je? Acties via werkgever

29 Acties: wat is het ‘effect’? Verbeteren verminderd werkvermogenBehoud van goed werkvermogen Meer invloed op planning werk training op gebied van psychosociale arbeidsbelasting Samenwerking tussen collega’s Leefstijl (beweging, voeding, matig alcohol) Beter inzicht nodig door: -- Herhalen van metingen -- langdurig volgen van medewerkers

30 Samenvattend…  Risicofactoren voor verminderd werkvermogen zijn, in afnemend belang: gezondheid, werkkenmerken, organisatie, leefstijl  Een ruime meerderheid van de medewerkers heeft acties ondernomen om het werkvermogen te verbeteren  Medewerkers met een verminderd werkvermogen ondernamen meer acties dan medewerkers met een goed/uitstekend werkvermogen.  In organisaties waar de mate van implementatie lager was, ondernamen minder medewerkers acties via de werkgever

31 En nu? Uitdagingen!  Een verminderd werkvermogen kan niet altijd worden verklaard. Wat zijn nieuwe inzichten ?  ‘Project’ vs Integraal beleid oftewel een heel precies gedefinieerde interventie versus een brede aanpak met velerlei initiatieven  Effecten van interventies: voor wie is wat nu belangrijk

32 Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ? Werk: Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun Stressoren: mentale belasting, werkdruk, werk-prive, baanonzekerheid

33 Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ? Werk: Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun Stressoren: mentale belasting, werkdruk, werk-prive, baanonzekerheid Persoon: psychologisch kapitaal: veerkracht, optimisme, hoop, eigen effectiviteit fit met werk: passen capaciteiten bij de eisen van het werk ? fit met werk: passen uitdaging en motivatie bij de eisen van het werk ?

34 Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ? Optimale persoon-werk fit ?

35 Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ? Werk: Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun Stressoren: mentale belasting, werkdruk, werk-prive, baanonzekerheid Persoon: psychologisch kapitaal: veerkracht, optimisme, hoop, eigen effectiviteit fit met werk: passen capaciteiten bij de eisen van het werk ? fit met werk: passen uitdaging en motivatie bij de eisen van het werk ? Organisatie: Sociale klimaat: welzijn van medewerkers, menselijk leiderschap Prestatie klimaat: prestatie als maatstaf, prestatie-eisen

36 Hedendaagse arbeid en werkvermogen 1.Werkvermogen wordt door veel factoren bepaald 2.Persoon, werk en organisatie spelen allemaal een rol 3.Belangrijkste factor: Persoon = in staat zijn 4.Andere factoren: Werk, Organisatie = in staat worden gesteld Hoe verklaren we de grote diversiteit tussen personen in hetzelfde werk in de organisatie ?

37 Capability concept: waardevolle en belangrijke aspecten in werk, die daadwerkelijk binnen het bereik liggen Kennis en kunde gebruiken Kennis en kunde ontwikkelen Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen Eigen doelen stellen Een goed inkomen verdienen Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols Werk als (individuele) waarde

38 Advies Zoek werk dat uitdagend is, dat bij je past, in een werkomgeving en organisatie die je in staat stelt, je persoonlijke waarden in werk te realiseren

39 1.Maak een goede probleemanalyse: Welke factoren bepalen inzetbaarheid? [maak een ‘foto’] Welke individuele en organisatorische interventies zijn er? Sluiten oorzaken aan bij oplossingen? De juiste persoon op de juiste plaats? 2.Ontwikkel effectieve interventies voor (oudere) werknemers en werknemers met gezondheidsbeperkingen Evalueer wat goed werkt en ook wat helemaal niet werkt! Tijdig (tijdelijke) aanpassingen in het werk Vergroot eigen regelmogelijkheden in het werk Aanpassen aan persoonlijke waarden van werk Aanbevelingen voor beleid in organisaties

40 40 De uitdagingen om inzetbaarheid te bevorderen 1.Ontwikkelen van effectieve interventies om werkvermogen van (oudere) werknemers te behouden (in afnemend belang): *arbeidsomstandigheden (arbo!) en -inhoud (HRM!) verbeteren *sociaal-medische begeleiding verbeteren * organisatie-aspecten: sociaal klimaat, leiderschap, waardering *leefstijlbeïnvloeding 2.Noodzaak voor algemene en individueel georiënteerde interventies 3.Werknemers met functionele beperkingen in het arbeidsproces houden: *arbeidsbelasting aanpassen aan functionele capaciteiten *systematiek van tijdelijke voorzieningen creëren  Inclusieve arbeidsmarkt

41 Bedankt voor de aandacht! Contact: k.reeuwijk@erasmusmc.nl Kerstin Reeuwijk, Suzan Robroek, Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam


Download ppt "Duurzame inzetbaarheid in de Zorg Kerstin Reeuwijk, Suzan Robroek, Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google