De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veld analyse Contractering 2016 en 2017. Programma Veldanalyse WIJ-teams  Welkom en toelichting programma  Korte presentatie over planning, doel en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veld analyse Contractering 2016 en 2017. Programma Veldanalyse WIJ-teams  Welkom en toelichting programma  Korte presentatie over planning, doel en."— Transcript van de presentatie:

1 Veld analyse Contractering 2016 en 2017

2 Programma Veldanalyse WIJ-teams  Welkom en toelichting programma  Korte presentatie over planning, doel en samenstelling WIJ-Teams  Contractering 2016/2017  In gesprek  Het vervolg

3 Visie: gebiedsgerichte aanpak  Organisatie van ondersteuning in de wijken van 0 tot 100: dichtbij de Stadjers  Niet onnodig problematiseren, stimuleren eigen kracht  Bewoners en eigen netwerk  Vrijwilligers  Ondersteuning binnen huishoudens goed op elkaar afstemmen  Goede infrastructuur in de wijk, daardoor minder specialistische zorg nodig  Opschalen waar het moet, afschalen waar het kan

4

5 Invoering gebiedsgerichte aanpak  2013: gestart met sociale teams in - Beijum - Korrewegwijk (HIB)  2014: sociale teams geformeerd in - Lewenborg - Oosterpark - Selwerd/Padddepoel/Tuinwijk - Vinkhuizen

6 Invoering gebiedsgerichte aanpak  2015: beginnen er sociale teams in - De Weijert (april) - Rivierenbuurt, Corpus den Hoorn, Schilderswijk (september)  En vormen we WIJ-teams in - Beijum (Januari) - Oosterpark (Mei) - Hoogkerk (Oktober)  2016: Ronden we eerste fase ontwikkeltraject af door het formeren van nog 8 WIJ-teams

7 Samenstelling WIJ-teams  In het WIJ-team gaan op: -Centrum Jeugd en Gezin -Sociale Team -Zorgloket -Buurtwelzijn -Stip -Opbouwwerk, jeugd en jongerenwerk -OGGZ

8 Wat doet een WIJ-Team  Passende oplossing zoeken samen met wijkbewoners met een ondersteuningsvraag  Toegang tot WMO en Jeugdhulp  Ondersteuning en begeleiding gezinnen met meervoudige problematiek  collectieve voorzieningen  Ontmoeting  Preventie

9 Sturing en organisatie  Gemeente is in de lead, zowel door sturing te geven aan de uitvoering als aan de ontwikkelingen van de teams  Samenwerking is geregeld in convenant, waarin nu naast de gemeente Groningen de volgende partners participeren: -COP- GGD Groningen -MJD- VNN -MEE - Elker -De Zijlen- Leger des Heils -Lentis Volwassenenpsychiatrie- Promens Care -NOVO- Team050 -TSN Thuiszorg- Zorgkompas - Werkpro- Humanitas -Jeugd GGZ- Buurtzorg

10 Huidige financiering inzet WIJ-teams Organisaties worden gefinancierd uit:  Subsidie gemeente (PVE)  Budget Jeugd (RIGG, continuïteit Jeugd)  Budget WMO (Provinciaal continuïteit arrangement WMO)  Combinatie van bovenstaande

11 Contractering 2016 en 2017  Contractering is voor 2 jaar  WMO doet gemeente Groningen zelf  Jeugd gaat via het RIGG (provinciaal)  Subsidie Gemeente (PVE’s) waar kan koppelen  4 projecten

12 Project contractering 2016 MO

13 Contractering WIJ  Is apart project (1 van de 4)  We bouwen door op de bestaande situatie  Geen aparte rechtsvorm, maar convenant  Nieuwe partners zijn welkom  Wij willen formatie inkopen/contracteren  Teammanagers kunnen uit de convenant- partners komen en worden gedetacheerd 

14

15 In gesprek  Over de verdere invulling van het WIJ Team  Waar moeten we rekening mee houden bij de contractering  Wat zijn bruikbare vormen van contractering We nodigen u vandaag vooral uit om ons te adviseren.

16 Tijdspad contractering MO 2016

17 Vervolg  Veldanalyses andere werkgroepen tot 13 mei  Marktanalyse eind Mei/begin juni  Vaststellen documenten College  Publicatie 8 juli

18 Vragen ?


Download ppt "Veld analyse Contractering 2016 en 2017. Programma Veldanalyse WIJ-teams  Welkom en toelichting programma  Korte presentatie over planning, doel en."

Verwante presentaties


Ads door Google