De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale wijkteams / wijknetwerken Afdeling Stadsontwikkeling14 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale wijkteams / wijknetwerken Afdeling Stadsontwikkeling14 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Sociale wijkteams / wijknetwerken Afdeling Stadsontwikkeling14 april 2014

3 Wat is een sociaal wijkteam/wijknetwerk? Een samenstelling van werkers van diverse organisaties die per wijk(gebied) bij elkaar komen om situaties, (zorg)vragen en initiatieven te bespreken die er zijn vanuit de bewoners. Dit wordt in gezamenlijkheid opgepakt, zoveel mogelijk met de bewoners uit de wijk. Afdeling Stadsontwikkeling3

4 Een initiatief vanuit de maatschappelijke partners, als gevolg van: Bezuinigingstaakstelling gemeente Overheveling taken vanuit Rijk naar gemeenten: decentralisatie Jeugdzorg, overheveling AWBZ-taken naar wet MO, Participatiewet. Gaat gepaard met besparingsopgave. Afdeling Stadsontwikkeling4

5 Samenstelling wijkteams: divers, wel een ‘basis’ - wijkverpleegkundige - (school) maatschappelijk werker - (jeugd) welzijnswerk - (jeugd) ondersteuning bij verstandelijke / lichamelijke beperking - gespecialiseerde zorg (bijv. GGZ) - thuiszorg -wijkmanager/medewerker gemeente -….. ….. Afdeling Stadsontwikkeling5

6 Doelen: bieden van laagdrempelige zorg het versterken van de samenhang en leefbaarheid in wijken het activeren / versterken van eigen netwerken en vrijwilligers Afdeling Stadsontwikkeling6

7 Bereiken van de doelen door: Snel reageren op (hulp) vragen en situaties Passende oplossing vinden Uitgaan van wat iemand zelf en/of zijn/haar omgeving kan (met enige ondersteuning) Oppakken van rol door organisaties op het gebied van: jeugdzorg, zorg en ondersteuning, inkomen en werk. Afdeling Stadsontwikkeling7

8 En: Er op af! Bij complexe situaties wordt besproken wie (hooguit 2 of 3 werkers) “er op af” gaan. Er wordt van elkaar geleerd en het gezin of persoon wordt (snel en zo goed mogelijk) geholpen door samen te werken aan een passende oplossing. Afdeling Stadsontwikkeling8

9 Zijn alle wijken al vertegenwoordigd? Ja! Wijkteam Overwhere / Wheermolen (draait een jaar) Wijkteam/netwerk Centrum/ de Gors (draait een jaar) Wijkteam de Purmer (draait een half jaar) Wijkteam Weidevenne (gestart op 23 januari 2014) Afdeling Stadsontwikkeling9

10 Hoe gaat het nu? Er wordt verschillend gewerkt, aldoende ontwikkelen De accenten verschillen enorm De manier van organiseren is divers Afdeling Stadsontwikkeling10

11 Organisatievormen tot nu toe: Casus besprekingen “Wijknetwerkuurtje” breed! Basis plus vrijwilligers, wijkagent, huisarts, onderwijs, etc. Inloopspreekuur voor bewoners Afdeling Stadsontwikkeling11

12 Overwhere / Wheermolen Komen samen in wijkplein Where Gestart vanuit bespreken casussen Samen er op af: twee weten meer dan één Dynamische teamsamenstelling Resultaten april-dec 2013: 80 casussen waarvan 32 afgesloten Afdeling Stadsontwikkeling12

13 Overwhere / Wheermolen Resultaten jan-maart 2014: 37 nieuwe casussen Vaak meervoudige problematiek: van schulden tot opvoedproblematiek Vanaf jan. ‘14 start inloopspreekuur, gemiddeld 20 bewoners per week Afdeling Stadsontwikkeling13

14 Centrum / Gors Komen samen in wijkplein Centrum (de Populier) “Spilgroep”: bevordert wijkgerichte samenwerking, legt contact met vrijwilligers, zorgt voor website en “smoelenboek” Inloop vanaf 1 april 2014 samen met loket Wmo in het wijkplein Afdeling Stadsontwikkeling14

15 Centrum / Gors Wekelijks kort overleg over meervoudige problematiek/ casussen Wijknetwerkuurtje (tweemaal per maand) met vrijwilligers uit de wijken en medewerkers instellingen Afdeling Communicatie15

16 De Purmer Vergadert sinds kort in het wijksteunpunt in de Purmer- Noord Wordt voornamelijk gewerkt vanuit de casuïstiek Het leren kennen van elkaar en de wijk kost tijd Ongeveer 25 situaties/casussen besproken “Smoelenboek” in ontwikkeling Afdeling Stadsontwikkeling16

17 Weidevenne Gestart op 23 januari jl. in Zuidland met een “spilteam”/er op af team Bespreekt casussen Werkt aan wijkversterking: zichtbaar worden in de wijk, contact maken met bewoners en andere actieve wijknetwerken Afdeling Stadsontwikkeling17

18 Weidevenne, acties voor nu: Maken van compleet “smoelenboek” Leren van wat werkt in andere sociale wijkteams Opstarten van wijknetwerkuurtje (zoals in centrum/gors) Opstarten inloopspreekuur (in jongerencentrum Columbuzz?) Afdeling Stadsontwikkeling18

19 Budget Kosten inzet betaalde krachten gaan nog via huidige beschikbare middelen/subsidie Er wordt (nog) niet gestuurd op wijkbudgetten Op termijn overstap naar resultaatsubsidie i.p.v. subsidie per instelling. Maar eerst duidelijk krijgen: wat werkt wel en niet in de wijk en waar liggen behoefte/kracht bewoners Afdeling Stadsontwikkeling19

20 Rol gemeente -Verbinden -Signaleren -Ondersteunen -Voorwaardenscheppend Medewerker is in staat om knopen door te hakken en te werken vanuit overzichtsniveau. Afdeling Stadontwikkeling20

21 Vragen, tips? Afdeling Stadsontwikkeling


Download ppt "Sociale wijkteams / wijknetwerken Afdeling Stadsontwikkeling14 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google