De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorheen-Wajongers en de gemeenten 20 mei 2015 Betty Noordhuizen, Judith van der Veer en Marian van der Klein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorheen-Wajongers en de gemeenten 20 mei 2015 Betty Noordhuizen, Judith van der Veer en Marian van der Klein."— Transcript van de presentatie:

1 Voorheen-Wajongers en de gemeenten 20 mei 2015 Betty Noordhuizen, Judith van der Veer en Marian van der Klein

2 Drie onderzoeken Wmotogo.nl i.s.m. Lokaal 15 VU: inzicht in verbinding tussen Wmo 2015 en Participatiewet voor jongeren tussen 18 en 27 jaar met een beperking (voorheen Wajong) (2014) Kenniscentrum UWV: Wajongers en verschillen tussen arbeidsmarktregio’s: bevorderende en belemmerende factoren arbeidsparticipatie (2014/2015) Wmotogo.nl: samenwerking tussen sociale werkvoorziening (SW-bedrijven) en zorgorganisaties (2012/2013)

3 Onderzoeksactiviteiten Documentstudie Interviews met landelijke partijen en deskundigen Dataverzameling in de regio’s Casestudies Rapporten en essay

4 Bevorderende factoren voor (arbeids)participatie mensen met beperking Grote betrokkenheid van partijen bij de doelgroep Ambassadeurschap werkgevers/gemeente; sociaal ondernemerschap, ontschotting budget Aanwezigheid van een trekker en aanjager: initiatief Ruimte voor samenwerking en flexibiliteit Kansen zien voor participatie in sociaal domein Zorg gericht op een baan, niet alleen op ondersteuning in omgang met ziekte Onderwijs gericht op een baan, niet alleen op een diploma ‘Linking pin’ tussen scholen en werkgevers Creëren van een doorlopende lijn van stage naar werk

5 Drie cases Wmo-Participatiewet Kansen voor jongeren (18-27 jaar) met een beperking Woonzorgbrigade de Liemers Alkmaar: Scoren met Wajongeren Enschede: van Klimopbanen naar Participatiebanen

6 Drie cases SW-bedrijf-zorgorganisatie Participatiecases onder het motto: werk is de beste zorg - met dank aan Berenschot WSD- Reinier van Arkel (Den Bosch e.o.) Ruimte voor variatie in verdiencapaciteit psychiatrische cliënten WNK- Magentazorg (Alkmaar) Jobcarving voor WSW-ers in wonen welzijn en zorg Opnieuw & CO- Bouman GGZ- Davinci College MBO (Drechtsteden) Iedereen blijvend welkom in maatschappelijke onderneming voor hergebruik en tegen armoede

7 Rol gemeente in de cases De Liemers: gemeente Westervoort stapt in eerste instantie op ‘rijdende trein’ van zorgorganisatie Diafraan en financiert tweede editie mee; medewerkers met beperking leveren voorliggende voorziening aan kwetsbare burgers (60+ bijv.; geen geïndiceerde ondersteuning/zorg). Enschede: gemeente organiseert Participatieplaatsen bij maatschappelijke organisaties, met uitzicht op betaald werk. Alkmaar: gemeente Alkmaar & Alkmaar sportstad verstevigen de maatschappelijke rol van sportverenigingen; gemeente draagt financieel bij en levert uitkeringsgerechtigden die deelnemen aan Scoren met jongeren; sport krijgt rol in transities.

8 Rol gemeente in de cases Drechtsteden: gemeente helpt bij oprichting Kringloopbedrijf BV(samenwerkingsproject) en steunt Opnieuw &CO met contract rond inzameling textiel; gemeente gaat bedrijf als uitstroommogelijkheid zien. Den Bosch eo: gemeente organiseert netwerkbijeenkomsten voor innovatie in 2015; stimulans gebiedsgericht samenwerken in transitie AWBZ- Wmo; duidelijkheid bieden in tijden van bezuiniging: samenwerking loont, concurrentie niet. Alkmaar: geen directe betrokkenheid gemeente; wel social return opgenomen in aanbesteding; Magentazorg en WNK zorgen voor uitstroom uit WSW. Voorheen WSW-ers doen eenvoudige taken in wonen welzijn zorg dienstverlening van Magenta – jobcarving.

9 Hoe meer gemeenten enthousiast te maken? Moreel appèl: inclusieve samenleving, iedereen een kans Gelijke behandeling/Levelled playing field Pas op voor een verloren generatie: nu verloren, altijd verloren Preventiemaatregel overlast hangjongeren Efficiënte inzet van budgetten: business case nodig? Suggesties uit de zaal?


Download ppt "Voorheen-Wajongers en de gemeenten 20 mei 2015 Betty Noordhuizen, Judith van der Veer en Marian van der Klein."

Verwante presentaties


Ads door Google