De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 32: 1 Voor de zegen Gz. 171: 1 Na de zegen Gz. 73: 1, 2, 3 Schriftlezing: Openbaring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 32: 1 Voor de zegen Gz. 171: 1 Na de zegen Gz. 73: 1, 2, 3 Schriftlezing: Openbaring."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 32: 1 Voor de zegen Gz. 171: 1 Na de zegen Gz. 73: 1, 2, 3 Schriftlezing: Openbaring 21: 10 – 22: 5

2 AFSLUITMIDDAG 40-DAGEN PROJECT! Wanneer: Zaterdag 16 november Tijdstip: 16:00 tot uiterlijk 19:00 Waar: Het Morgenlicht Voor wie: Alle gemeenteleden Wat gaan we doen: Enkele ontspannende actviteiten Voor koffie/fris en eten wordt gezorgd. Het enige wat u/jij mee hoeft te nemen is een goed humeur! Opgave voor deze middag is niet nodig. Graag tot zaterdag! Groeten projectteam 40 dagen

3

4 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

5 Vacatures, brief MBZ afgelopen zondag We hebben een aantal reacties gehad op de brief, maar nog niet van iedere groep. Maar... het kan nog! U reactie mag naar: Berto Broeksema :info@broeksemasupport.nl Henriette Tamminga : scribabreed@gkvhardenbergoost.nl info@broeksemasupport.nlscribabreed@gkvhardenbergoost.nlinfo@broeksemasupport.nlscribabreed@gkvhardenbergoost.nl

6

7 Week 6: Op naar de eindbestemming. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het kruis: de weg achter Jezus aan. Wij willen Hem volgen op die weg.

8 Openbaring 2:17 De prijs was een witte steen met mijn nieuwe naam. Die past zo goed bij mij en zegt precies hoe ik ben, in Zijn ogen.

9 De 7 gerbera’s: het vergoten bloed Jezus heeft ons beloofd de vrucht van de wijnstok met ons te drinken in Zijn Koninkrijk.

10 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 32: 1 Voor de zegen Gz. 171: 1 Na de zegen Gz. 73: 1, 2, 3 Schriftlezing: Openbaring 21: 10 – 22: 5

11  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113 Voor de dienst: Ps. 32: 1

12 Vers 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt. Psalm 32

13 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

14 Aanleiding op stilte: Gz. 171: 1  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

15 Wees stil voor het aangezicht voor God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

16 Stilte  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

17  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

18  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

19 Vers 1 Ja, God is goed voor Israël, Ja, God is goed voor Israël, voor elk die leeft naar zijn bevel, die rein van hart de Heer blijft vrezen, hoe donker ook zijn weg mag wezen. Maar ach, hoe goed ik dit ook weet, zó zwaar te dragen was mijn leed, dat ik welhaast gewankeld had en bijna uitgleed op mijn pad. Gezang 73

20 Vers 2 Met afgunst werd mijn hart vervuld, ik had geen rust meer of geduld, toen ik de hoogmoed zag de bozen, de voorspoed van de goddelozen. Voor moeiten worden zij behoed, gaaf is hun lichaam, weldoorvoed. Zij worden voor het leed bewaard, dat anderen niet blijft bespaard. Gezang 73

21 Vers 3 Zo wordt de trots hun halssieraad en het geweld hun pronkgewaad. De hoogmoed puilt hun uit de ogen, daar zij op hun verbeelding bogen. Hun mond brengt kwaad en onrecht voort en uit de hoogte klinkt hun woord. Zij spreken smalen tegen God door heel de wereld klinkt hun spot. Gezang 73

22  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

23  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

24 Vers 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beerven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89

25 Vers 2 Gij, o,Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89

26  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

27 Vers 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89

28 Vers 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied. Gezang 89

29  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

30  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

31  Votum en zegengroet  Gz.73: 1, 2, 3  Formulier 3  Voor de viering: Gz. 89: 1, 2  Na de viering: Gz. 89: 3, 4  Gebed  Lezen: Openbaring 21: 10 – 22: 5  Lb.114  Preek  Gz.113

32 Gezang 114 Vers 1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond. Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen van ouds moet zijn geweest.

33 Gezang 114 Vers 2 Jeruzalem is als een bruid getreden voor God in wit en goud en in haar held're ogen staat een vrede door niemand ooit aanschouwd. Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, de koninklijke tijd, de koning zal de koningin beminnen die Hem is toegewijd.

34 Gezang 114 Vers 3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof en alle tranen zal Hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn, de eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn.

35 Na de preek: Gz. 113

36 Nieuw Jeruzalem Een eerste blik op de stad – Stralend van Gods luister – Uitnodigend: kom binnen

37 Nieuw Jeruzalem Een eerste blik op de stad Bij het naderen van de poorten – Omvang van wereldformaat – Muur, poorten, straten: indrukkende luister van Gods aanwezigheid

38 Nieuw Jeruzalem Een eerste blik op de stad Bij het naderen van de poorten In de stad – God volop tegenwoordig – God en het Lam stralend middelpunt – Aantrekkelijke stad

39 Nieuw Jeruzalem Een eerste blik op de stad Bij het naderen van de poorten In de stad De ware ontmoeting – Het bruisende leven door het water – Genezing en geen vloek meer – Diepste ontmoeting

40  Preek  Ps.113  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte  Ps.87: 1, 5  Zegen

41 Psalm 113 Vers 1 Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij 's HEREN knechten, immermeer moet 's HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z' in 't Westen nederdaalt, zij 's HEREN grote naam geprezen.

42 Psalm 113 Vers 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.

43 Psalm 113 Vers 3 Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk. Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. Hij zegent die onvruchtbaar scheen, met bloei van kindren om haar heen. Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen.

44  Preek  Ps.113  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte  Ps.87: 1, 5  Zegen

45 Allen: Ik geloof in God de Vader De Almachtige, Schepper des hemels De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde En der aarde Mannen: En in Jezus Christus Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here Die ontvangen is van de Heilige Geest, Die ontvangen is van de Heilige Geest, Vrouwen: Geboren uit de maagd Maria Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: ……… Gezang 179A

46 Mannen: Nedergedaald ter helle Ten derden dage wederom opgestaan Van de doden Vrouwen: opgevaren ten hemel, Zittende ter rechterhand Gods, Des almachtigen Vaders Vanwaar Hij komen zal om te oordelen De levenden en de doden. Mannen:…… Gezang 179A

47 Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest Ik geloof ene heilige algemene, Christelijke kerk, De gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses En een eeuwig leven Allen: Amen, amen, amen Gezang 179A

48  Preek  Ps.113  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte  Ps.87: 1, 5  Zegen

49  Vandaag  1 e Evangelisatie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T. U.  2 e Rente en aflossing  Ps.87: 1, 5

50  Preek  Ps.113  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte  Ps.87: 1, 5  Zegen

51 Psalm 87 Vers 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

52 Psalm 87 Vers 5 Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: Zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

53  Preek  Ps.113  Gz. 179a in beurtzang  Gebed  Collecte  Ps.87: 1, 5  Zegen

54


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 32: 1 Voor de zegen Gz. 171: 1 Na de zegen Gz. 73: 1, 2, 3 Schriftlezing: Openbaring."

Verwante presentaties


Ads door Google