De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgen voor ZORG Langer thuis wonen en de zorg in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgen voor ZORG Langer thuis wonen en de zorg in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgen voor ZORG Langer thuis wonen en de zorg in Nederland

2 Zo lang mogelijk thuis wonen

3 Hier gaat het vandaag over
Aanleiding voor veranderingen Oplossingen vanuit de overheid Veranderende wetten en het tijdspad De rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente De directe gevolgen van de veranderingen voor u Terminologie en zorgvarianten De toegang tot de zorg (wijkteam + keukentafelgesprek) Mantelzorg en informele zorg Financiële gevolgen Wat kunt u zelf doen? U krijgt informatie op papier mee zodat u het rustig kunt teruglezen. Hier gaat het vandaag over

4 WMO-voorzieningen in het rood omkaderde stuk van de piramide.
Zorgpiramide

5 De aanleiding voor de veranderingen
De overheid zorgde voor u Oplopende zorgkosten. Senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen Behoefte om zorg op maat te ontvangen De economische crisis zorgt voor urgentie Het appèl op de hele samenleving is daarom; Het moet anders, goedkoper en daarom vanuit nog meer plichtsbesef en solidariteit naar elkaar toe! De aanleiding voor de veranderingen

6 Oplossingen vanuit de overheid: Ingrijpen en ombuigen
Meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf De toelatingsdrempel tot de formele zorg verhogen Zorg als dat kan aan huis leveren. Zelfredzaamheid en informele zorg (niet vrijblijvend) stimuleren. Verantwoordelijkheden (AWBZ-WMO) van Rijk naar Gemeente overzetten met een forse efficiëntie opdracht. Zodat de meest kwetsbare mensen optimaal geholpen kunnen blijven worden Oplossingen vanuit de overheid: Ingrijpen en ombuigen

7 Van de bestaande WMO (2007) naar de WMO-2015.
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vervangt de AWBZ ( ) De Zorgverzekeringswet (ZVW) ook taken van de AWBZ ( ) 2015 is een overgangsjaar De AWBZ verdwijnt (2016) Er veranderen nog zaken en per gemeente KAN het verschillend worden uitgevoerd. Let dus op! De wetten die veranderen en het tempo waarop die veranderingen worden doorgevoerd.

8 WLZ AWBZ WMO ZVW Transitie AWBZ Wet Langdurige Zorg 2015
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1968 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2007 ZVW ZorgVerzekeringsWet 2006 Transitie AWBZ

9 WLZ Wet Langdurige Zorg
ZVW ZorgVerzekeringsWet WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Participatiewet was WWB, Wajong en WSW Jeugdwet Gaat naar de gemeente Totale Zorgdomein

10 Rol en verantwoordelijkheid van de gemeenten
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de WMO-gelden Grote beleidsvrijheid maar besteden in Sociaal Domein Zij bundelen de krachten met collega gemeenten via regionale samenwerking Zij zullen strakker gaan beoordelen of begeleiding en voorzieningen niet anders kunnen worden georganiseerd Gemeenten willen het beste voor hun burgers en zijn beter toegerust om maatwerk te leveren Rol en verantwoordelijkheid van de gemeenten

11 De directe gevolgen van de veranderingen voor u
U heeft geen automatisch recht op WMO-voorzieningen U bent voor WMO-voorzieningen op uw eigen gemeente aangewezen Verzoeken kunnen per gemeente anders uitvallen U komt minder gemakkelijk in aanmerking voor wonen in een instelling (pas als u “24 uur” zorg nodig heeft) De zorg wordt duurder en minder vanzelfsprekend Veel opgebouwde zekerheden vallen weg De directe gevolgen van de veranderingen voor u

12 De directe gevolgen van de veranderingen voor u
De zorg om wie komt zorgen neemt toe. U dient eerst uw naasten en uw omgeving te vragen voor hulp en ondersteuning. Maatregelen om zelf te compenseren nemen af naarmate men ouder wordt Oplossingen die u nog kent uit vroeger tijden werken niet meer, omdat de wereld teveel is veranderd De directe gevolgen van de veranderingen voor u

13 Terminologie en zorgvarianten
Begeleiding en ondersteuning Verpleging en verzorging ZZP (indicatie wijze) VPT (volledig pakket thuis) PGB (persoonsgebonden budget) ZIN (zorg in natura) Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Mantelzorg en informele zorg Terminologie en zorgvarianten

14 Toegang tot de WMO-2015 (begeleiding en ondersteuning)
Toegang tot de ZVW (verzorging en verpleging) Toegang tot de WLZ (langdurige zorg; mogelijk intramuraal) De toegang tot de Zorg

15 Het onderzoeksgesprek
Het onderzoeksgesprek (voorheen keukentafelgesprek) Een functionaris van de gemeente bespreekt met u uw aanvraag Er wordt eerst gekeken naar eigen mogelijkheden en die van uw omgeving Pas daarna komen andere (WMO) oplossingen in beeld Laat u bijstaan in het gesprek en bereid het goed voor. Ook KBO-Brabant cliëntondersteuners kunnen u bijstaan. Het onderzoeksgesprek

16 De wijkverpleegkundige
Kerntaken en aanvullende taken Rekening houden met de omstandigheden van de cliënt Spin in het web tussen zorgbehoeften en zorgaanbod Werkt samen met het wijkteam Beoordeelt of indicering langdurige zorg nodig is De wijkverpleegkundige

17 Tegemoetkomingen / compensatieregelingen verdwijnen
Zorgtoeslag wordt/is verlaagt (premie daalt) Afslanken (WMO) pakket hulpmiddelen Beperking fiscale mogelijkheden In 2015 WMO toelage (niet)pensioengerechtigden optioneel geïntroduceerd, “per gemeente” Financiële gevolgen

18 Financiële gevolgen(eigen bijdrage zorgkosten)
Op welke manier wordt uw eigen bijdrage voor de zorg berekend? Het CAK voert uit (centraal administratie kantoor) De eigen bijdrage voor zorgkosten met verblijf en VPT Eigen bijdrage WMO-voorzieningen Financiële gevolgen(eigen bijdrage zorgkosten)

19 Heeft u in 2014 een indicatie voor zorg met verblijf, maar woont u thuis dan heeft u de keuze tot 1 januari 2016 om daar alsnog gebruik van te maken Voor alle WMO-zorg (oude AWBZ rechten) voor thuishulp gaan gemeente herindiceren Per 1 januari 2015 gaat iedereen, die thuis woont en geen toelating krijgt tot de WLZ, maar wel zorg/ondersteuning nodig heeft, naar de WMO Bij verblijf in een AWBZ instelling op basis van een AWBZ-indicatie met verblijf, blijft het verblijf in stand Op de valreep

20 De toegang tot zorg met verblijf (verpleging) is nu nog mogelijk met een ZZP 3 (dat gaat veranderen per 1 jan naar ZZP 4). Echter het is nu nog onduidelijk of er per 1 januari 2015 herindicatie zal volgen! Op de valreep

21 Laat u goed informeren, geloof niet alle spookverhalen.
Trek zoveel mogelijk uw eigen plan. Denk goed na wat voor u tussen nu en 1 januari 2016 de beste opties zijn als u in een overgangssituatie zit. Zorg voor een wel afgewogen financiële planning en timing. Neemt u voorzorgmaatregelen, bijvoorbeeld: * beoordeel uw toekomstig hulpnetwerk * richt uw huis waar dat zinvol is, toekomstrelevant in Wat kunt u zelf doen?

22 Wat kunt u zelf doen? En……….. Vergeet vooral niet om ook NU te leven.
Laat u niet in de put praten. Het leven bestaat namelijk uit meer. Wat kunt u zelf doen?

23 En Rol-later Wat kunt u zelf doen? En………..
Vergeet vooral niet om ook NU te leven. En Rol-later Het leven bestaat namelijk uit meer. Wat kunt u zelf doen?

24 vroeger was alles beter / ouderenzorg is nergens ter wereld beter geregeld dan in Nederland / we hebben nog steeds niets te klagen / wie het langst leeft heeft toch alles / na mij de zondvloed / er moet ook nog iets overblijven voor onze kinderen en kleinkinderen / we waren ook te verwent / als het echt nodig is blijft de zorg gegarandeerd / het kan ook best goedkoper / het lijkt wel of ouderen de schuld krijgen / PGB of bonussen in de zorg? / wij regelen het wel onder elkaar / je zult nu bij de gemeente werken zeg / aan mijn keukentafel geen polonaise / tjonge jonge / zie je wel het komt allemaal omdat ze hiernaast ook zonodig een scootmobiel moesten hebben / als ik ergens mee kan helpen dan moet je het wel zeggen / ik haal je morgen wel op om naar de KBO te gaan / in ons buurtje regelen we het zelf / maar mijn kinderen wonen aan de andere kant van de wereld / was ik vroeger maar niet zo lastig geweest / is zo lang mogelijk thuis wonen eigenlijk wel zo ideaal / dement thuis wonen is echt onverantwoord / mijn ouders in huis nemen, geen haar op mijn hoofd / we zullen wel zien / moet ik nu jantje van 80 hiernaast gaan vragen om mij te helpen? / hoe moet dat nou als iedereen werkt / ik wil best iets voor een ander doen / kunnen we niet wat meer gaan ruilen? / ik hoop dat onze gemeente het goed voor elkaar heeft / ach ja! / ik denk dat ik het bij ons in de buurt zelf maar eens ga organiseren / oei, ik werk in de zorg, ontslag!

25 Wij maken de participatie samenleving!
het gaat niet alleen over geld! Wij maken de participatie samenleving!

26 Informatie Nuttige websites;
- Website van de gemeente waar u woonachtig bent - - - - - - - - Telefoon nummers: - Het nummer van uw gemeentelijk Wmo-loket - KBO-Brabant - Zorgbelang Brabant - Ieder(in) Informatie

27 Deze informatie zit in de info map!
Einde presentatie

28

29


Download ppt "Zorgen voor ZORG Langer thuis wonen en de zorg in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google