De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MANTELZORGGESPREK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MANTELZORGGESPREK."— Transcript van de presentatie:

1 MANTELZORGGESPREK

2 Mantelzorggesprek Uittesten eerste gesprek
Gespreksleidraad voor een eerste gesprek met Doelstelling Voorbereiding Acht stappen Gespreksleidraad voor een vervolggesprek Gespreksleidraad voor een afsluitend gesprek Uittesten eerste gesprek

3 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Doelstelling Inschatten van de mantelzorgsituatie en de combinatie zorg/werk Peilen naar de vra(a)gen en de no(o)d(en) van de mantelzorger Bespreken van verwachtingen t.o.v. de mantelzorger en beperkingen van de organisatie Zoeken naar en –indien mogelijk– vastleggen van regeling(en), rekening houdend met de noden van de mantelzorger, de organisatie, het team en belangrijke randvoorwaarden Afspreken van termijn van de regeling Bespreken van vervolgtraject en afspraak voor vervolggesprek vastleggen

4 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Voorbereiding Bespreek met je eigen leidinggevende je mandaat in het toekennen van regelingen en de beperkingen van de organisatie: Wat kan? Waarover is overleg noodzakelijk? Wat kan absoluut niet? Peil naar de visie van de organisatie omtrent werk-privébalans en de combinatie van werk en mantelzorg. Op de website vind je meer informatie over wat het betekent om een ‘mantelzorgvriendelijk’ personeelsbeleid te voeren. Bekijk de mantelzorgwijzer met de mogelijke instanties waar een mantelzorger een beroep kan op doen. Mogelijks kan je de mantelzorger doorverwijzen.

5 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Stap 1 VERWELKOM DE WERKNEMER – Zorg dat de deur dicht is en dat je niet gestoord wordt A. Schets de volgende elementen: Stel de werknemer gerust door het doel van dit gesprek te communiceren. Geef het beleidsmatig kader mee (de visie) van waaruit je dit gesprek aangaat. Schep een sfeer van vertrouwen. B. Bepaal in dialoog wat voor beiden een goede uitkomst van het gesprek zou kunnen zijn. Peil naar de verwachtingen van de werknemer.

6 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Stap 2 VERKEN DE MANTELZORGSITUATIE EN DE AFSTEMMING WERK - ZORG A. Nodig de werknemer uit het kort te hebben over zijn mantelzorgsituatie, indien hij dit wenst. Zorg ervoor dat de werknemer geen druk voelt om aspecten van zijn privéleven op tafel te leggen Verduidelijk dat hij enkel hoeft te vertellen wat hij zelf wenst Verduidelijk dat een gesprek over de afstemming werk en zorg kan plaatsvinden zonder dat de leidinggevende op de hoogte is van de specifieke zorgsituatie B. Vraag aan de medewerker op welke manier het verlenen van mantelzorg voor hem energie kan opleveren.

7 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Stap 3 VERKEN MOGELIJKE REGELINGEN (kort scenario) A. Wat stelt de mantelzorger voor? B. Wat heeft de mantelzorger nodig om de combinatie van (voltijds) werk en zorg vol te houden? Peil naar de noden van de mantelzorger Wat stelt de mantelzorger zelf voor? Welke oplossingen heeft hij al bedacht? De vraag omvat niet altijd de nood Wees transparant wanneer je niet tegemoet kan komen aan de vraag van de mantelzorger C. Concretiseren van de regeling Verduidelijk de verantwoordelijkheden

8 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Stap 4 BESPREEK DE RANDVOORWAARDEN VAN DE REGELING Gevolgen Mandaat Betrokkenen Beperkingen Communicatie Start Duur

9 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Stap 5 BESPREEK DE VERWACHTINGEN DIE SAMENHANGEN MET DE NIEUWE REGELING Wat verwacht jij van de mantelzorger? Wat mag de mantelzorger van de organisatie / van de leidinggevende / van de collega’s verwachten? Stap 6 MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VERVOLGGESPREK

10 Mantelzorggesprek – eerste gesprek
Stap 7 KONDIG VIJF MINUTEN VOOR TIJD AAN DAT HET GESPREK ER BIJNA OP ZIT Stap 8 VUL HET FORMULIER IN VOOR HET MANTELZORGGESPREK Formeel vastleggen van onderlinge afspraak Wees transparant over de bedoeling van het document

11 Mantelzorggesprek Oefening mantelzorggesprek Groepjes van 3
Kies elk een rol: Leidinggevende Mantelzorger Observator Bereid je voor op je rol door de rolinformatie te lezen Wanneer jullie klaar zijn, kan het mantelzorggesprek beginnen Wissel van rol

12 Mantelzorggesprek

13 Mantelzorggesprek – reflectie
Wat ging goed? Wat ging niet goed? Heb je bemerkingen bij de gespreksleidraad? Wat ontbreekt nog in de gesprekleidraad? Kunnen jullie hiermee aan de slag?


Download ppt "MANTELZORGGESPREK."

Verwante presentaties


Ads door Google