De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slotconferentie Kies Actief 15 juni 2011 Rik Feddes ………………………..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slotconferentie Kies Actief 15 juni 2011 Rik Feddes ……………………….."— Transcript van de presentatie:

1 Slotconferentie Kies Actief 15 juni 2011 Rik Feddes ………………………..

2 Programma 1. Bespreking FCW, Kies Actief 2. Ervaringen inbedding, soorten en maten 3. Invloeden en beïnvloeden 4. Je eerste stap is…

3 Als eerste… Wie heeft zichzelf voor vandaag een duidelijke opdracht meegegeven? Of heeft die vanuit zijn eigen organisatie meegekregen? Of: wie zit hier met een doel?

4 Bespreking FCW 1. Duizenden gebruikers op vo, mbo en hbo sinds 2005 2. Gerichtheid: voorbereiding op een hbo-opleiding 3. Met veelzijdig instrument (interesse, algemene en specifieke competenties, leerstrategieën, studiegedrag, beroepsbeeld, opleidingsmotivatie) toewerken naar compleet profiel 4. Resultaten voorzien van (soms uitgebreide) feedback en interpretatiemogelijkheden 5. Altijd aangedrongen op afname + gesprek 6. Diverse voorbeelden: doorstroomprogramma’s, keuze programma’s, intake, bij studievertraging, etc.

5 Bespreking Kies Actief toolkit 1. Nieuwe generatie ‘competentiewijzer’: landelijk i.p.v. hogeschool-gebonden, met meer mogelijkheden en laagdrempeliger dan de FCW. 2. Generiek basisinstrument, flexibele inzet 3. Mede gericht op onderlinge uitwisseling van ervaringen en ontwikkelingen (community) 4. In de visie: Het gebruik komt pas echt tot zijn recht indien ingebed in een (studieloopbaan) begeleidingstraject 5. Voorbeelden: in keuzeproces, startpunt LOB- programma, stimulering opzet leerlijn SLB

6 Overeenkomsten  Gerichtheid: voorbereiding op een hbo-opleiding  Bevorderen van studiesucces  Veelzijdig instrument  Waarde van de resultaten komen beter tot uitdrukking m.b.v. een loopbaangesprek  Opvatting: keuzeproces omvat meer dan alleen opleidingkeuze

7 Overeenkomsten succeservaringen  Enthousiaste contactpersoon, ziet instrument als (hernieuwde) poging tot stimuleren SLB  Gebruik van het instrumentarium levert nieuwe inzichten en aanknopingspunten op  Staande organisatie inzake SLB  Geroosterde bijeenkomsten, onderlinge afstemming activiteiten SLB’ers, korte termijn en lange termijn doelen, inbedding volgens oriëntatie- planning-uitvoering-evaluatie  En: een duidelijk doel!

8 Overeenkomsten faalervaringen  Positionering instrument is lastig: weinig sprake van studieloopbaanbegeleiding  Dialoog met leerling ontbreekt: voortgangsgesprek (afvinken) wel, loopbaangesprek nauwelijks  Instrument is breekijzer voor andere doeleinden, of juist bliksemafleider voor gebrek aan activiteiten  Faalfactoren: geen uitgewerkte leerlijn SLB, weinig afstemming activiteiten SLB’ers, onbekendheid met facilitering, inzet persoonsafhankelijk (geen back-up)  En: geen duidelijk doel…

9 Je eerste stap Anders gezegd: 1)Het instrument doet het werk niet, en 2)als je niet eerst nadenkt over het doel, is het een ongericht middel. Oftewel, de eerste stap: doel bepalen.

10 Invloeden en beïnvloeden Waarmee wil ik dat mijn leerlingen/ studenten zich bezig houden? Welke invloed heb ik? invloed waarden bewustwording bevestiging besluit actie

11 Invloeden en beïnvloeden Wat moet er in mijn organisatie gebeuren? Welke invloed heb ik? Sfeer creëren VoorbeeldgedragInspireren Coalities sluiten Persoonlijk beroep doen Luisteren Vragen stellenOnderzoekenTrekken Oordelen Beroep doen op autoriteit Normen stellenAansporen Argumenteren Voorstellen doenOvertuigenDuwen GedragStijlRichting

12 5 minuten 1. Wat is het doel? 2. Welke rol speelt de schoolcultuur? 3. Hoe worden leerlingen benaderd? 4. Wat verstaan we onder een keuzeproces? 5. Hoe bereiden we leerlingen voor op een vervolgopleiding? 6. Waar staan we als school? 7. Welke verandering spelen er nu? 8. Welke kansen zie je, welke problemen? 9. Wat kun je in een gesprek met leerlingen doen? 10. Wat is het doel? 11. Wat zijn onze succesfactoren? 12. Welke facilitering is noodzakelijk? 13. Welke ondersteuning willen we krijgen? 14. Wat is de rol van de hogeschool?

13 Werken met de Kies Actief toolkit 1. Waar wil ik dat mijn leerlingen / studenten zich mee bezig houden 2. Wat moet gebeuren in mijn organisatie 3. Welke drie stappen kan ik benoemen om deze doelen te bereiken

14 Tot slot Heeft u aan uw doel kunnen werken? Bedankt voor uw aandacht en uw bijdrage! Rik Feddes r.feddes@fontys.nl


Download ppt "Slotconferentie Kies Actief 15 juni 2011 Rik Feddes ……………………….."

Verwante presentaties


Ads door Google