De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerde doorlopende studieloopbaanbegeleiding mbo – hbo een praktische handreiking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerde doorlopende studieloopbaanbegeleiding mbo – hbo een praktische handreiking."— Transcript van de presentatie:

1

2 Geïntegreerde doorlopende studieloopbaanbegeleiding mbo – hbo een praktische handreiking

3 PROJECTGROEP DOORLOPENDE STUDIELOOPBAANBEGELEIDING DSLB Monique de Laat ROC A12 Wim Gerritsen Graafschap College Rob Verstegen ROC de Leijgraaf Inge Visscher Rijn IJssel Miek Vossen ROC Nijmegen Monica van Winkel HAN Wout van der Jagt R x H, projectleider

4 Visie/uitgangspunten •Geïntegreerde studieloopbaanbegeleiding •Start vroegtijdig met informatie en voorlichting •Mbo en hbo gezamenlijk verantwoordelijk. •R x H-partners faciliteren gezamenlijk de uitvoering van de DSLB •Loopbaankeuze gericht op zowel doorstroom als oriëntatie werkvelden mbo/hbo

5 Geïntegreerde studieloopbaanbegeleiding •Organisatie instellingstypisch •Gemeenschappelijke kenmerken: »Student en zijn loopbaan staan centraal »Doorlopend en gericht op loopbaanperspectief »Dialoog tussen student, opleiding en bedrijfsleven »Ontwikkeling competenties zelfsturing »Reflectie door student en feedback door slb-er

6 Handreiking •R x H-kader als handvat eigen ontwikkeling •Gericht op BOL-4, breder toepasbaar •Ruimte voor eigen keuzes •Kader in schema •Zorg voor structureel overleg

7 R x H - kader Cruciaal vinden wij: •Gesprek met alle studenten over doorstroom mbo-hbo •Systematiek garandeert student loopbaangesprek •Competentieontwikkeling sturing eigen loopbaan en arbeidsidentiteit •Oriëntatiemogelijkheden mbo en hbo en hun werkvelden •Heldere intakeprocedure doorstromers

8 R x H – kader competentiewijzer In ons begeleidingsmodel speelt de competentiewijzer een grote rol U kunt gebruik maken van de HAN-licentie Fontys Competentiewijzer http://www.fontys.nl/fcwmbo Nadere inlichtingen: Frank Verhoeven

9 Tijdpad*WAT Inhoud proces WIE Organisatie proces WELKE Instrumenten WANNEER Jaar cyclus Mbo jaar 1 Wennen & Ervaren Start studieloopbaanbegeleiding mbo Werken met portfolio* en planning ROCROC-specifiek slb-er POP Continue Min 1* per jr Mbo jaar 2 Oriënteren & Verkennen Loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit ontwikkelen Voorlichting en oriëntatie op het hbo Zelfassessment ->competentiewijzer Studieloopbaangesprek, op basis (F)CW waarin:  Peiling ambitie om naar hbo te gaan  Bijstelling portfolio en planning ROC Opleiding Hbo ism ROC ROC ism hbo Hbo Slb ROC Beroependag mbo (verschillen mbo-hbo functies) Website www.mbonaarhbo.nl www.mbonaarhbo.nl Flyer specifiek voor mbo Voorlichting op ROC (ism oud-dln’s) Orientatiebijeenkomst op Hbo-locatie Competentiewijzer POP* 1* per jr Bijwerken 1* per mnd Bijwerken 1* per jr 1* per jr Groepsbijeenkomst. 2* per jr continue Op verzoek; In elk geval eind studiejaar Mbo jaar 3 Verkennen & Verdiepen Vervolg jaar 2 + toevoegen:  Deelnemer is bekend met Instroomeisen hbo  algemene,  domeinspecifieke  opleidingsspecifieke competenties hbo  Deelnemer kiest voor specifieke mbo-hbo trajecten Aanbod:  Algemene hbo-startcompetenties voor mbo - hbo  Voorbereiding hbo-opleidingen  Online proefstuderen ROC ism hbo ROC ism Hbo Hbo ism ROC hbo ism ROC Hbo Doorstroommodule MHbo-trajecten proefstuderen continue trajectafhankelijk, min 1* per jr min. 1* per jr continue

10 Tijdpad*WAT Inhoud proces WIE Organisatie proces WELKE Instrumenten WANNEER Jaar cyclus Mbo jaar 4 Verdiepen & Knoop doorhakken Vervolg jaar 3 + toevoegen: Slb-er Hbo wordt betrokken Deelnemer heeft gekozen voor: 1.doorstroommodule mbo-hbo* of 2.mhbo traject* of 3.mbo - hbo traject* 4.nader verdiepen in branchevreemde overstap definitieve keuze hbo-opleiding startcompetenties* in overdrachtsportfolio Aandacht voor input t.b.v. intake hbo: inhoud POP Bijspijkermodules hbo mbo-diploma  hbo  werken Hbo ROC ism Hbo Slb ROC/Hbo Slb ROC Slb ROC/Hbo Hbo ROC Doorstroommodule Mhbo-traject Mbo-hbo traject POP Bijspijkermodule Min. 1 bijeenkomst en 1 gesprek Min 1* per jr Min. 1* per jr continue rond overdracht min. 1* per jr Hbo jaar 1 Bevestigen & Integreren startgesprek Overdracht portfolio Wegwerken deficiënties bij branchevreemd doorstromen Verder ontwikkelen leerstrategie hbo Voorlichting en oriëntatie werkveld hbo Bevestiging keuze opleiding Zichtbaar maken eigen competentieontwikkeling Doorstroominformatie naar ROC propedeuse  Associate degree  Bachelor Slb Hbo Slb Hbo/ROC Hbo Slb Hbo Hbo Portfolio Deficiëntiemodules Opdrachten vanuit opleiding POP en portfolio Terugkoppeling kwalitatieve en kwantitatieve studentspecifieke informatie aan ROC Bij overdracht Min. 1* per jr Min. 2 Slb-gesprekken per jaar jaarlijks

11 Tijdpad*WAT Inhoud proces WIE Organisatie proces WELKE Instrumenten WANNEER Jaar cyclus Hbo jaar 2 Integreren Studievoortgang Studie- en beroepskeuze Competentieontwikkeling Associate degree  Bachelor  Werken Slb-er hbo Hbo POP Portfolio Gesprekken slb-er groepsgesprekken Min. 2 slb-gesprekken per jaar Hbo Jaar 3 Verdiepen & verbreden Vervolg jaar 2: Studievoortgang Studie- en beroepskeuzes Competentieontwikkeling toevoegen: Zelfprofilering Slb-er hboPOP Portfolio Gesprekken slb-er groepsgesprekken Min. 2 slb-gesprekken per jaar Hbo Jaar 4 consolideren Vervolg jaar 3: Studievoortgang Studie- en beroepskeuzes Competentieontwikkeling Zelfprofilering Bachelor  Masters  Werken Slb-er hbo Hbo POP Portfolio Gesprekken slb-er groepsgesprekken Min. 2 slb-gesprekken per jaar

12 Toolkit studieloopbaanbegeleiding •Ter ondersteuning van het kader is een toolkit studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld. •Ingedeeld volgens 6 loopbaanthema’s •De achtbaan van de studieloopbaanontwikkeling

13 De loopbaanthema’s 1. Wie ben ik, wat kan ik?  Mijn capaciteiten. 2. Wat wil ik, wat past mij?  Mijn motieven. 3. Hoe leer ik op een goede manier?  Mijn leerstrategie. 4. Wat is mogelijk?  Oriëntatie op opleiding,werkveld 5. Hoe realiseer ik mijn loopbaandoelen?  Mijn loopbaansturing. 6. Hoe laat ik zien wat ik kan en wil?  Mijn zelfprofilering.

14 De achtbaan

15 De toolkit •Aanvulling op de competentiewijzer •Basisvulling door projectgroep •Verdere invulling door instellingen op aangeven slb-ers. •Structureel uitwisseling tussen instellingen in overleggroep DSLB-toolkit

16 Inhoud toolkit Voorbeeld Graafschapcollege (CONCEPTFASE) GC

17 UITROL •PILOT IN SECTOR ECONOMIE •CONCRETISERING NOVEMBER 2008 – MAART 2009 •IMPLEMENTATIE EN 1 E UITVOERING VANAF MAART 2009 •OVERDRACHT NAAR ANDERE SECTOREN VANAF SEPTEMBER 2009

18


Download ppt "Geïntegreerde doorlopende studieloopbaanbegeleiding mbo – hbo een praktische handreiking."

Verwante presentaties


Ads door Google