De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop ‘visieversneller’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop ‘visieversneller’"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop ‘visieversneller’

2 Agenda Presentatie visie, doelen, praktijk!
Discussie met stellingen: visie Nabespreken en visie formuleren Discussie met stellingen: doelen Nabespreken en belangrijkste doelen bepalen Bespreken welke doelen we aan gaan pakken SMART formuleren van doelen Samenvatting en afspraken

3 Visie, missie, doel, strategie
Hebben we allemaal Begrijpen nut en noodzaak Maar zijn ze duidelijk? Voor de medewerkers Voor de leerlingen Voor de ouders Voor andere partijen

4 Van visie en missie... De eerste stap is het bepalen van een visie en een missie, pas als je dit gezamenlijk hebt gedaan kun je vervolgstappen maken.

5 Welk bedrijf was dit? (1985) Alle computers gebruiken onze software
Over enkele jaren heeft iedere werknemer een pc op zijn bureau staan Microsoft, toen IBM de software wilde kopen. Als Gates deze missie en visie niet had gehad, zou hij niet zo groot zijn geworden. De missie heeft te maken met de identiteit, waarden/normen en principes van de organisatie. Het geeft antwoord op de vragen " wie zijn we, waar staan we als organisatie voor, wat zijn onze waarden, hoe willen we omgaan met onze stakeholders (leerlingen, personeel, ouders, overheid). De missie geeft de kernactiviteiten van de organisatie weer. Het geeft richting en focus, het is kort en krachtig geformuleerd De visie gaat over de verwachting die de organisatie heeft over de toekomst om succes te hebben. Het zegt WAT we willen bereiken De strategie hoe we het gaan bereiken. Welke doelen stellen we en met welke middelen gaan we die bereiken. De strategie is de brug tussen de missie en de harde realiteit van alle dag.

6 Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep)
Waarom ict in het onderwijs? Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving (maatschappij) Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep) Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren (organiseren van leren) Als we vervolgens inzoomen op ict in het onderwijs, kun je deze drie pijlers benoemen. Geldt dit ook voor jouw school? Wat is jouw visie op het onderwijs en hoe past ict daarin? Past het er wel in?

7 Managementniveau: Vier in Balans Docentniveau: klassenmanagement
Twee modellen Managementniveau: Vier in Balans Docentniveau: klassenmanagement Om het overzichtelijk te houden voor deze workshops halen we twee modellen naar voren:

8 Vier in Balans De basis van de tools wordt gevormd door Vier in Balans: De kern van Vier in Balans is dat zinvolle en duurzame inzet van ict voor onderwijsdoeleinden mogelijk is als de vier bouwstenen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur evenwichtig worden ingezet. Klik op het plaatje voor een filmpje.

9 Visie Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en de wijze waarop de school dat goede onderwijs wil realiseren. Deze visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren en leerlingen, de inhoud van het onderwijs en de materialen die worden ingezet. De visie van management en lerarenteam is richtinggevend voor zowel het schoolbeleid als voor de inrichting en organisatie van het onderwijs.

10 Visie Welke manier van werken past bij onze school?
Hoe zetten we ICT daarbij in? Wat is onze digitale didactiek?

11 Deskundigheid Deskundigheid: leraren en leerlingen moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om onderwijsdoelstellingen met behulp van ict te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om basis ict-vaardigheden, zoals het kunnen gebruiken van een computer. Om ict als hulpmiddel voor de inrichting en organisatie van leerprocessen te gebruiken, zijn ook didactische ict-vaardigheden vereist. Deze aanvullende vaardigheden zijn dus specifiek gericht op het inzetten van ict voor de realisatie van onderwijsdoelen.

12 Deskundigheid Hoe deskundig zijn de collega’s al?
Welke scholing is er nodig? Hoe organiseer je die scholing?

13 Digitaal leermateriaal
Digitaal leermateriaal: alle (formele en informele) digitale educatieve content, behoort tot digitaal leermateriaal. Software en content worden hieronder gerekend.

14 Digitaal leermateriaal
Welke software of digitaal materiaal hebben we nodig? Hoe sluit dit aan bij de methodiek? Moet er nog ontwikkeld worden?

15 Ict-infrastructuur Ict-infrastructuur: de beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en internetverbindingen zijn infrastructurele voorzieningen. In aanvulling op deze traditionele definitie, worden ook elektronische leeromgevingen en het beheer en onderhoud van de ict-voorzieningen tot de infrastructuur gerekend.

16 Ict-infrastructuur Technische implicaties Support Aanleg en onderhoud

17 Rol van management Deze bouwstenen moeten zorgvuldig afgestemd worden op de leerprocessen die voor de leerlingen worden ingericht. Niet alleen leraren spelen hierin een rol, maar er is ook ondersteuning van het management nodig. Het management moet dit proces aansturen en condities voor ondersteuning en samenwerking met andere professionals creëren.

18 Samengevat Welke manier van werken kies je?
Welke software heb je nodig? Hoe organiseer je de professionalisering? Wat zijn de technische implicaties? Rol directie Samengevat: wat kies je, hoe kies je, wat zijn de gevolgen technisch en financieel, hoe pakken we het aan en hoe stuurt de manager?

19 Docentniveau: Model visie op klassenmanagement. Als aan alle voorwaarden uit vier in balans is voldaan, hoe vertaal je dit dan naar de praktijk. Hoe geven je docenten les in de klas

20 Model visie op klassenmanagement
Model visie op klassenmanagement. Als aan alle voorwaarden uit vier in balans is voldaan, hoe vertaal je dit dan naar de praktijk. Hoe geven je docenten les in de klas

21 Model visie op klassenmanagement
Model visie op klassenmanagement. Als aan alle voorwaarden uit vier in balans is voldaan, hoe vertaal je dit dan naar de praktijk. Hoe geven je docenten les in de klas

22 Docentniveau: ELO software www leren op afstand portfolio
Als we kijken naar leraargestuurd onderwijs, overdragen. Dan kan daarbij op allerlei manieren ICT ingezet worden. Bij overdragen hoort sturing vanuit de leraar. Materialen die daar goed bij passen, zijn bijvoorbeeld het digitale schoolbord met klassikale instructie, toetsen die door de leraar worden nagekeken, een elektronische leeromgeving waarin sterk sturing gegeven kan worden, etc. Maar eigenlijk kun je ieder apparaat op een overdrachtelijke manier inzetten, als jij als leraar sturing geeft over hoe het gebruikt moet worden past het binnen de visie overdragen. Je kunt ICT op twee manieren inzetten: additioneel of geïntegreerd. Het beste is om dit geïntegreerd te doen. Stof wat je met ICT al aangeboden hebt, hoef je niet ook nog met het boek of de methode aan te bieden. In een docentgestuurde setting kun je met ICT goed toetsen of een leerling de stof beheerst. portfolio

23 Docentniveau: ELO software www leren op afstand portfolio
Maar je kunt je onderwijs ook heel leerlinggericht inrichten. Middelen die weer heel erg horen bij individueel constructief leren zijn bijvoorbeeld tablets of mobiele telefoons, augmented reality bij je lesboek of een leerlingportfolio. Maar ook hier kun je middelen inzetten die misschien oorspronkelijk bedoeld zijn voor klassikale lessen zoals het digibord. Laat je leerlingen het digibord zelf gebruiken bij hun presentaties, dan kunnen zij hiermee hun eigen kennis construeren. Ook in een leerlinggerichte setting heb je twee vormen van ICT-gebruik: additioneel of geïntegreerd. Als je ICT in je leeromgeving opneemt, weten de leerlingen wel hoe ze de devices in elke situatie goed kunnen gebruiken. Het is de taak van de leraar om de leerling hierin te begeleiden. portfolio

24 Docentniveau: ELO software www leren op afstand portfolio
Kortom, ieder stukje techniek kun je op een andere manier inzetten. De manier waarop je het inzet bepaalt hoe je visie tot uiting komt. Nogmaals, niet alleen het WAT (het apparaat) is belangrijk, minstens net zo belangrijk is het HOE: didactiek en inzet. portfolio

25 ...naar doelstelling en strategie
Als we zometeen gewerkt hebben aan een gezamenlijke visie en missie is het vervolgens tijd om op basis van deze visie ook doelstellingen te formuleren. Deze doelstellingen maken concreet hoe je de visie in de praktijk gaat invoeren. In dit tweede deel van de presentatie gaan we wat concreter maken hoe je doelen formuleert en wat voor mogelijkheden er zijn. Straks maken jullie dan gezamenlijk de stap naar doelstellingen om ICT een plaats te gaan geven in de onderwijspraktijk.

26 Aan de slag… Visie Doel Implementatie
Ook met alleen doelstellingen kom je er niet. Deze doelstellingen moeten leiden tot implementatie. Het bedachte moet in de praktijk ingevoerd worden zodat ICT een plaats krijgt in de dagelijkse praktijk. Als de doelstellingen straks helder zijn, zullen we daarom ook een implementatieplan maken. Het doel omschrijft het wat, maar door dit te in een actie te formuleren, weet je ook hoe je tot dit doel komt. Implementatie

27 Zoek de hefbomen van verandering Communiceer over de voortgang
Implementatie Sturing per fase Kies een metafoor Werk met beelden Vier kleine successen Kunst van het invoeren Of een invoering van iets nieuws slaagt hangt van veel factoren af. Het is daarom niet alleen belangrijk om na te denken over WAT je wil gaan doen, maar ook over HOE je het wil gaan doen. De kunst van het invoeren heeft met deze factoren te maken. Deze zijn heel belangrijk. Houd hier daarom goed rekening mee bij het maken van een implementatieplan. Kritische factoren Zoek de hefbomen van verandering Veel oefenen Communiceer over de voortgang Fouten maken mag

28 Aan de slag: visie Maak groepen Bespreek alle stellingen
Kies maximaal 10 stellingen uit die voor jullie passen bij het onderwijs in de toekomst op jullie school Plak de stellingen op de flappen: overdragen of constructie We starten nu met het onderdeel visie.

29 Uitkomsten visie Noteer deze in de online omgeving
Vat hier de uitkomsten van de visie samen, schrijf de meest gekozen visie-stellingen op

30 Aan de slag: doelen Maak groepen Bespreek alle stellingen
Kies maximaal 10 stellingen uit passen bij jullie visie op onderwijs Plak de stellingen op de flappen: korte termijn (1-2 jaar) of lange termijn (na 3 jaar) We starten nu met het onderdeel doelen.

31 Uitkomsten doelen Noteer deze in de online omgeving
Schrijf hier de meest gekozen doelstellingen op, zet er ook bij of het korte of lange termijn is.

32 Aan de slag: SMART Kies 5 korte termijn doelen Maak groepen
Werk in ieder groepje met het formulier een doelstelling helemaal uit Formuleer de doelstellingen zo concreet mogelijk (smart). SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dus liever: we gaan met drie docenten van de sectie Frans wiki’s uitproberen bij het literatuuronderwijs in de bovenbouw in de eerste 6 weken van het volgende schooljaar. Dan: we gaan in de sectie Frans ict invoeren. Denk eerst na welke strategie jullie meestal hanteren om iets nieuws te gaan doen. Bedenk dan of je dezelfde strategie wilt of kan het ook anders. Laat de werkzaamheden niet op de schouders van 1 persoon terecht komen, maar verdeel het werk!

33 Samenvatten Waarom gaan jullie aan de slag? Wat gaan jullie doen?
Wie gaat het doen?

34 Vervolgstappen Actieplan maken Communiceren Startdag?


Download ppt "Workshop ‘visieversneller’"

Verwante presentaties


Ads door Google