De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse 1 Benedicte De Koker & Lieve De Vos Colloquium Focus op mantelzorg, 8 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse 1 Benedicte De Koker & Lieve De Vos Colloquium Focus op mantelzorg, 8 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse 1 Benedicte De Koker & Lieve De Vos Colloquium Focus op mantelzorg, 8 mei 2014

2 2

3 “Hulpverleners moeten leren in contact komen mét..., het uitlokken… Want er zijn heel veel mantelzorgers die niks vragen of niks zeggen. Hoewel iedereen ziet dat daar grote problemen zijn.” (echtgenoot) 3

4 Beleid Werkingsprincipes uit Woonzorgdecreet (2009) stellen voor: ‘maximaal een beroep te doen op het zelfzorgvermogen en de zelfredzaamheid van de gebruiker en zijn mantelzorgers, rekening houdend met hun draagkracht’. ‘het betrekken van de mantelzorger in het zorgtraject van de zorgbehoevende en het detecteren en beantwoorden van noden van de mantelzorger zelf’ 4

5 Instrument “Zicht op mantelzorg” Doelstellingen 5 Een omvattend zicht krijgen op de beleving van de zorgsituatie en de wens tot ondersteuning bij de mantelzorger. Informatie over de mantelzorger op een gestructureerde wijze te registreren. Aandachtspunten voor hulpverlening vast te leggen, in samenspraak met de mantelzorger. Aandachtspunten te rapporteren binnen het team en naar andere hulpverleners toe.

6 Instrument “Zicht op mantelzorg” 6 Instrument met 4 hoofdrubrieken en samenvatting Scorekaarten tevredenheid per rubriek algemene inschatting belasting op het einde Handleiding met stappenplan en richtvragen Overzichtskaart met hoofdrubrieken DVD

7 Instrument “Zicht op mantelzorg” 7

8 Inschatting tevredenheid en belasting 8

9 9

10 Gesprekstechniek etnografisch interview Mantelzorger als expert in eigen situatie Semi-gestructureerde opbouw Aansluiten bij taalgebruik en thema’s uit verhaal Geen onmiddellijke oplossingen 10

11 Tussen onderzoek en praktijk 11

12 Verkennend kwalitatief onderzoek Interviews leidinggevenden (n = 7) Focusgroepen ergotherapeuten (n = 13) Focusgroepen mantelzorgers (n = 17) 12

13 Verkennend kwalitatief onderzoek Huidige behoefteanalyse –Niet systematisch –Weinig gestandaardiseerd / methodisch onderbouwd –Afhankelijk van setting en visie beleid 13

14 Pilootstudie 14 Procesevaluatie via interviews & focusgroepen -6 ergotherapeuten, 6 maatschappelijk werkers, 1 verzorgende -Diverse settings: lokale dienstencentra, ergotherapie aan huis, geriatrisch dagziekenhuis, dagverzorgingscentrum

15 Pilootstudie 15 Bewustwording bij zowel hulpverlener als mantelzorger Aanknopingspunt voor gerichte ondersteuning

16 Pilootstudie 16 Kritische succesfactoren: – Mantelzorger alléén bevragen – Tijdsinvestering – Inbedding in multidisciplinair team – Visie in organisatie

17 Vragen? 17 Bedankt!

18 www.zichtopmantelzorg.be 18 Contact: benedicte.dekoker@hogent.be


Download ppt "Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse 1 Benedicte De Koker & Lieve De Vos Colloquium Focus op mantelzorg, 8 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google