De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De regionale wateropgave: Van visie tot realisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De regionale wateropgave: Van visie tot realisatie."— Transcript van de presentatie:

1 De regionale wateropgave: Van visie tot realisatie

2 Cultuur van de waterbeheerder Visievorming in het waterbeheer Realisatiestrategieën Voorbeelden Kansen voor cultuurhistorie

3 Waterbeheer en ruimtelijke ordening: 2 culturen Waterbeheer oorsprong in landelijk gebied gericht op beheer van de bestaande situatie faciliteren van het ruimtegebruik technische oriëntatie aandacht voor detail eindtoestandsplanning Ruimtelijke ordening oorsprong in stedelijk gebied gericht op ontwikkeling van iets nieuws ordenen van het ruimtegebruik conceptuele oriëntatie grote lijnen procesplanning

4 Visievorming in het waterbeheer Waterschappen: Waterstructuurvisies / waterkansenkaarten Bouwsteen voor pro-actieve rol in RO- processen Provincies + waterbeheerders (+ gemeenten): Deelstroomgebiedsvisies Agendavormend voor Nationaal Bestuursaccoord Water

5 Waterstrategieën Vasthouden, aansluiten bij natuurlijke processen, water als ordenend principe Bergen, ruimte voor water Aan- en afvoeren, water faciliteert

6 Waterstrategieën in de tijd

7 Realisatiestrategieën Pro-actief aanhaken bij RO- processen Voorbeeld: Nieuwe Hollandse Waterlinie Initiëren nieuw planproces Voorbeeld: watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik

8

9 Militair concept NHW inundatiegebied hoofdweerstandslijn Te verdedigen gebied

10 Planproces NHW Rijk: visie op hoofdlijnen (Linieperspectief) Reacties lokale overheden Uitwerking in 7 projectenveloppen

11

12 dìt doel misschien ?

13 Watergebiedsplan Zegveld en Oud- Kamerik

14 Initiatief van het waterschap Doelstellingen: Aanpassen peilen Terugdringen onderbemalingen Terugdringen wateroverlast Verbeteren waterkwaliteit

15 Maatregelen

16 Van plan naar realisatie Maatregelen watergebiedsplan Techniek: Peilen Kunstwerken Hoofdwatergangen Uitvoering door het waterschap Ruimtegebruik: Meer oppervlaktewater Natuurlijke slootoevers Afspraken met gemeente, GLTO etc.

17 Kansen voor cultuurhistorie Nieuwe waterstrategie sluit aan bij historisch ruimtegebruik Wateropgave kan invulling geven aan “behoud door ontwikkeling” Het waterschap kan maatregelen met ruimtebeslag alleen in samen- werking met medeoverheden en grondgebruikers realiseren


Download ppt "De regionale wateropgave: Van visie tot realisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google