De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR Ontwikkelingen op Rijksniveau André Griffioen Directie Crisisbeheersing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR Ontwikkelingen op Rijksniveau André Griffioen Directie Crisisbeheersing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties."— Transcript van de presentatie:

1 BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR Ontwikkelingen op Rijksniveau André Griffioen Directie Crisisbeheersing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 Waarom vitaal?

3 Doelstelling Beschermen vitale infrastructuur tegen uitval Waarborgen continuïteit Door middel van: Samenhangend pakket van maatregelen Verankering in de normale bedrijfsvoering

4 Wat is vitaal? (vanuit perspectief ‘Rijk’) Uitgangspunten: Verstoring leidt tot ontwrichting op (inter-)nationale schaal Veel slachtoffers, veel economische schade De ontwrichting duurt lang, herstel kost veel tijd en geen reële alternatieven voorhanden Quick scan: 12 sectoren, 33 producten/diensten/processen

5 Wat is vitaal? (vanuit perspectief ‘Rijk’) 2003

6 Wat is vitaal? (vanuit perspectief ‘Rijk’)

7 Belangrijkste constateringen: De vitale infrastructuren worden redelijk goed beschermd; Garanties worden niet afgegeven; Beveiliging tegen moedwillige verstoring staat op relatieve achterstand; Investeren in (aandacht voor) onderlinge afhankelijkheid vraagt nog veel aandacht;

8 Film: “We houden contact”

9 Leerpunten : Weet welke producten/diensten voor je continuïteit van belang zijn; Weet wie daarvoor verantwoordelijk is; Weet wie van jou afhankelijk is; Maak afspraken met deze partijen;

10 Actuele situatie: Uitvoering toezeggingen uit rapportage vitaal aan TK: Sectorale maatregelen; Bovensectorale maatregelen, o.a.: Security initiatief; SOVI; Noodcommunicatie (Nood Net); Alerteringssysteem terrorisme; Oefenen;

11 Betekenis voor medeoverheden: Bewustwording (afhankelijkheden, contacten kennen, afspraken maken) U kunt benaderd worden door organisaties uit vitale sectoren; Onderdeel van cyclus rond regionaal beleidsplan? Aanbod: met u in gesprek gaan, middels regionale bijeenkomsten. Faciliteren op gebied van oefenen


Download ppt "BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR Ontwikkelingen op Rijksniveau André Griffioen Directie Crisisbeheersing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties."

Verwante presentaties


Ads door Google