De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Ontsluiting Greenports Opzet van vanavond 1.Welkom, Leendert de Lange 2.Presentatie Ontsluiting Duin- en Bollenstreek, Jan van Griensven 1.Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Ontsluiting Greenports Opzet van vanavond 1.Welkom, Leendert de Lange 2.Presentatie Ontsluiting Duin- en Bollenstreek, Jan van Griensven 1.Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Ontsluiting Greenports Opzet van vanavond 1.Welkom, Leendert de Lange 2.Presentatie Ontsluiting Duin- en Bollenstreek, Jan van Griensven 1.Presentatie Greenportcorridor (N207), Ton van Velzen 2.Informatiemarkt 1

2

3

4 Ontstaan van het RIF Aanleiding: ambitie van de regio Cofinanciering naast Rijks- en provinciale bijdragen Realiseren vijf grote projecten: RLR, RGL-W, NOG, Greenport en groenprogramma 28 maart 2007: oprichting RIF door Algemeen Bestuur Goedkeuring door 12 gemeenteraden 1 april 2008: start opbouw fonds

5 Opbouw van het fonds Totale fonds: 142,5 mln., bestemd voor –RLR: 37,5 mln. –RGL (West): 37,5 mln. –NOG: 37,5 mln. –Greenport: 10 mln. –Regionaal groenprogramma: 20 mln.

6 Regionale solidariteit Co-financiering provincie/rijk RIF is onderdeel begroting Holland Rijnland Besluitvorming via DB en AB Vaststellen variabelen verdeelsleutel bij start Werking vastgelegd in beheersverordening Tussentijdse evaluatie in 2012 Evt. terugbetaling inclusief ontvangen rente Bijdragen ‘geschot’ Geen indexering Uitgangspunten

7

8 8 Programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek Jan van Griensven, wethouder Hillegom

9 9 Doel Bevorderen bereikbaarheid Greenport Duin- en Bollenstreek Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid kernen Stimuleren economische ontwikkeling Kernen in Duin- en Bollenstreek beter aansluiten op provinciaal en landelijk wegennet

10

11 Terugblik 2003: Tracénota – MER: onvoldoende aanleiding verbinding N206 – N205 2007: onderzoek naar (noordelijke) verbinding tussen N206 en A4 –Aanleiding: nieuwe ontwikkelingen: Greenport D&B, Rijnlandroute, Westflank Haarlemmermeer –Conclusie: één verbinding niet voldoende, pakket maatregelen nodig

12 Terugblik (2) 2008: Bereikbaarheidstudie Grensstreek –Provincies Noord- en Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, stadsregio Amsterdam, gemeenten in Kennemerland en Bollenstreek Dec. 2008: Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidstudie Grensstreek –Maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek; –Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205-N206; –(H)OV in gehele grensstreek (incl. Bollenstreek – Schiphol; –Aansluitingen A44, incl. noordelijke randweg Rijnsburg.

13

14 2011: Verkeercirculatieplan Kennemerland : –Verbinding N205-N206 hoge prioriteit

15 Regionaal Investeringsfonds (RIF) € 37,5 miljoen voor maatregelen ten behoeve van de ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek, waarvan (indicatief, AB 30 nov. 2010): € 5 miljoen voor openbaar vervoer op de corridor Noordwijk – Sassenheim – Schiphol € 20 miljoen voor maatregelen in Middengebied Duin- en Bollenstreek € 12,5 miljoen voor Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205-N206

16 HOV-corridor Bollenstreek – Schiphol Beter aansluiten op spoor Hoge OV-kwaliteit in de regio Ontlasting wegennet Duin- en Bollenstreek 2010: verkenning vastgesteld 2011: planstudie

17

18 Maatregelen middengebied ProjectGeschatte investering Bijdrage RIF Knoopunt N443; Piet Gijzenbrug € 31-67 mln. € 4 mln. Rotonde N443/N208 en rotonde Parklaan/N443 (Sassenheim) € 2,5 – 5 mln. € 4 mln. Knooppunt Nagelbrug € 6,6 mln. € 2 mln. Verkeersafwikkeling rotondes Noordwijk en Noordwijkerhout + verlengde Beeklaan € 2 – 5 mln. € 4 mln. Noordelijke Randweg Voorhout, incl. aansluitingen N443, N444 en HOV-verbinding € 40,7 mln. € 6 mln.

19

20 Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205 – N206 2010: Rapport Van Greenport tot Mainport, Regionale verkenning conform MIRT, wegverbinding N205 – N206 (2010) -Probleemanalyse, -Vier planalternatieven, effecten en MKBA

21 Probleemanalyse

22 Plan- en studiegebied

23 Verbinding N205-N206 ontbrekende schakel in twee routes

24 Planalternatieven

25 Indicatief tracé alternatief Noord

26 Hoe verder? Zicht op financiering –Kosten: € 124 mln. incl. aquaduct –Beschikbare middelen: Holland Rijnland € 12,5 mln. Prov. Zuid Holland € 20 mln. Stadsregio Amsterdam€ 15-20 mln. Prov. Noord Holland n.t.b. gem. Kennemerland n.t.b. gem. Haarlemmermeern.t.b. Rijk n.t.b.

27 Hoe verder? Zicht op draagvlak –Breed bestuurlijk overleg: provincies, regio’s, gemeenteraden en Rijk –Samenwerking essentieel –Bestuur én bewoners in gesprek met elkaar Zicht op uitvoering –Tracé keuze en tracé uitwerking –Aansluiting A4

28 Rol van de gemeenteraden Inzet van middelen Inspraak bij tracé-uitwerkingen Vaststelling van bestemmingsplan De raden worden steeds geïnformeerd over tussenstappen

29

30 Greenportcorridor N207 Ton van Velzen Wethouder Verkeer en Vervoer Kaag & Braassem

31 Opzet Nut en noodzaak Knelpunten en maatregelen Aandachtspunten Hoe nu verder?

32 Nut en noodzaak Relatie A4 – A12 Robuustheid netwerk Greenport Boskoop –PCT-terrein Containerterminal Alphen a/d Rijn Woningbouwopgaven Toegenomen autoverkeer/congestie HOV Alphen - Schiphol

33 Ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020

34 Knelpunten en maatregelen Uitbreiding bestaande infra Aanleg nieuwe infra Scope breder dan alleen N207 –Rondweg Gnephoek –N209 –Bentwoudlaan

35 N207 - Zuid Ondertunneling N209 Hazerswoude – Dorp Bentwoudlaan Bodegravenboog

36 Tunnel Hazerswoude - Dorp

37 Bodegraven- boog

38 N207 – Midden Rondweg Gnephoek Maximabrug Relatie met Oude Rijnzone

39

40

41 Maximabrug Voorkeur! Alternatief Brug Koudekerk

42 N207 - Noord Capaciteitsuitbreiding Leimuiden – Alphen –HOV Alphen – Schiphol –Alphen – Kruisweg –Passage Leimuiden Brug over de Ringvaart Haarlemmermeer Kruising Burg. Bakhuizenlaan Brug over de Drecht Sluipverkeer Rijnsaterwoude –Verkenning 2 x 2 –MER gestart!

43 Leimuiden – Alphen aan de Rijn

44 Versmalling over Drechtbrug

45 Kruising Leimuiden (Burg. Bakhuizenlaan)

46 Rijnsaterwoude

47 N207 Passage Leimuiden

48 Voorstel Kaag en Braassem

49 Geluidshinder

50 Hoe verder 12 september startbijeenkomst –definiëren projectagenda –betrokken gemeenten/regio’s –behoefte gezamenlijke lobby –positie Holland Rijnland –relatie Oude Rijnzone Mogelijk onderdeel RIF Rijn- en Veenstreek –Verkenning eind 2011

51 Rol van de gemeenteraden Algemeen bij alle projecten per gemeente –Inzet van middelen –Inspraak bij tracé-uitwerkingen –Vaststelling van bestemmingsplannen (of MER) Afhankelijk van definiering programma Corrdidor N207 (+N209) –RIF komt ter vaststelling in het Algemeen Bestuur –Programmaplan komt ter vaststelling in het Algemeen Bestuur

52

53 Start Informatiemarkt 53 Stands: NOG N207 Greenports


Download ppt "Bijeenkomst Ontsluiting Greenports Opzet van vanavond 1.Welkom, Leendert de Lange 2.Presentatie Ontsluiting Duin- en Bollenstreek, Jan van Griensven 1.Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google