De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezellige avond 23 januari!! Kom je ook?!? Heb jij zin om in Februari te beginnen met een Youth Alpha?! Kom dan naar de meet and great!!! 27 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezellige avond 23 januari!! Kom je ook?!? Heb jij zin om in Februari te beginnen met een Youth Alpha?! Kom dan naar de meet and great!!! 27 november."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gezellige avond 23 januari!! Kom je ook?!?

3 Heb jij zin om in Februari te beginnen met een Youth Alpha?! Kom dan naar de meet and great!!! 27 november 19.30u-21.30u Grote Beltenweg 2 Neem je vrienden mee!!

4 Heb jij zin om in Februari te beginnen met het leiden van een Youth Alpha?! Kom dan ook naar de meet and great!!! Andere leiders en leidsters zullen hier ook zijn om je enthousiast hun ervaringen te vertellen! 27 november 19.30u-21.30u Grote Beltenweg 2 Heb je vragen? Mail ons dan! youthalpha@focusnu.nl

5 HELPT U MEE? Red een kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas en Tear gaan samen noodhulp verlenen op de door een verwoestende tyfoon getroffen Filipijnen. Uw hulp is heel hard nodig voor dit zo zwaar getroffen land! Na de dienst is er een deurcollecte Deurcollecte Filipijnen 24 november

6 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor het stilte moment zingen we: Liedboek 392: 1, 2 Schriftlezing & tekst: Johannes 11: 1 – 27

7  Aankondiging van het moment van stilte  Liedboek 392: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Psalm 143: 1, 9  Gebed  Lezen:Johannes 11: 1-27  Gezang 60  Preek  Liedboek 392: 3, 4, 5  Wet  Psalm 141: 1,8  Gebed  Collecte  Gezang 161: 2, 3  Zegen Mededelingen

8 1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij. Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. Alles verdoft wat glans bezat en gloed. Alles vervalt in 't wisselend getij, maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

9

10  Votum en zegengroet  Psalm 143: 1, 9  Gebed  Lezen:Johannes 11: 1 - 27  Gezang 60  Preek  Liedboek 392: 3, 4, 5  Wet  Psalm 141: 1, 8  Gebed  Collecte  Gezang 161: 2, 3  Zegen

11 1 O HERE, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden, verhoor mij, God, die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont.

12 9 Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

13  Votum en zegengroet  Psalm 143: 1, 9  Gebed  Lezen:Johannes 11: 1 - 27  Gezang 60  Preek  Liedboek 392: 3, 4, 5  Wet  Psalm 141: 1, 8  Gebed  Collecte  Gezang 161: 2, 3  Zegen

14  Votum en zegengroet  Psalm 143: 1, 9  Gebed  Lezen:Johannes 11: 1 - 27  Gezang 60  Preek  Liedboek 392: 3, 4, 5  Wet  Psalm 141: 1, 8  Gebed  Collecte  Gezang 161: 2, 3  Zegen

15 1 Lazarus van Betanië, heb jij de Heer verstaan? Jezus roept je uit het graf, alle doeken gaan er af, jij moet naar buiten gaan.

16 refrein: Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf, wie in Mij gelooft zal leven. Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf, wie in Mij gelooft, die leeft.

17 2 Lazarus van Betanië, dit is een blijde dag: Marta droogt haar tranen weer en Maria huilt niet meer, omdat jij leven mag.

18 refrein: Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf, wie in Mij gelooft zal leven. Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf, wie in Mij gelooft, die leeft.

19 3 Lazarus van Betanië, de dood is nu voorbij. Jezus roept je bij je naam: God helpt jou om op te staan. Hij maakt de mensen blij.

20 refrein: Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf, wie in Mij gelooft zal leven. Ik ben de opstanding, Ik ben het leven zelf, wie in Mij gelooft, die leeft.

21 Johannes 11: 1 - 27 Na de preek: Na de preek: Liedboek 392: 3, 4, 5

22 Menselijk handelen, denken en voelen beperkt Goddelijk handelen, denken en voelen ziekte loopt uit op de eer van God kwaad is kwaad Gods regie over alles Niemand is onbereikbaar voor Jezus Blijf luisteren Blijf bidden Blijf praten

23 3. U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

24 5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

25  Preek  Liedboek 392: 3, 4, 5  Wet  Psalm 141: 1, 8  Gebed  Collecte  Gezang 161: 2, 3  Zegen

26 1. U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken, snel mij te hulp en hoor mij aan, U roep ik, wil mij gadeslaan, laat mij uw bijstand niet ontbreken. 8. Zo aan dood en graf prijsgegeven hef ik tot U mijn smachtend oog, ik schuil bij U: trek mij omhoog, verzamel weer mijn vege leven.

27  Preek  Liedboek 392: 3, 4, 5  Wet  Psalm 141: 1, 8  Gebed  Collecte  Gezang 161: 2, 3  Zegen

28  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V.S.E.  2 e Rente en aflossing  Gezang 161: 2, 3

29

30 ‘De situatie is desastreus. De schade is enorm. Er is geen voedsel en water in het getroffen gebied. Vele huizen zijn verwoest. Op dit moment onderzoeken we de schade en delen we hulppakketten uit’ Jun Pascual, AMG Filipijnen

31 Huizen zijn verwoest en wegen weggevaagd. Er is gebrek aan eten, water, dekens, tenten en medicijnen

32  Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA voeren gezamenlijk actie  Plaatselijke hulporganisaties en lokale kerken bieden medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderdak

33  De eerste noodhulp is geboden, zoals medische zorg en het uitdelen van voedsel, water, slaapmatjes, zeildoek en kleding aan 12.000 mensen  Noodhulpteams ter plaatse onderzoeken waar en hoe hulp uitgebreid kan worden

34  Heel veel meer mensen hebben dringend hulp nodig!  Bid alstublieft voor de slachtoffers  Geef gul straks aan de deurcollecte

35  Ter name van: Diaconie Hardenberg Baalderveld Oost  Onder vermelding van ‘ramp Filipijnen’  Rekeningnummer: 3849.82.441

36

37  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V.S.E.  2 e Rente en aflossing  Gezang 161: 2, 3

38 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

39 3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu.

40

41

42 Tot vanmiddag om 16:30 met Ds. P. van den Berg in het Morgenlicht!


Download ppt "Gezellige avond 23 januari!! Kom je ook?!? Heb jij zin om in Februari te beginnen met een Youth Alpha?! Kom dan naar de meet and great!!! 27 november."

Verwante presentaties


Ads door Google