De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Handelsrecht Rotterdam, 00 januari 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Handelsrecht Rotterdam, 00 januari 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Handelsrecht Rotterdam, 00 januari 2007
Rotterdam, november 2014

2 Terugblik week 1 Benoem 2 onderwerpen uit de eerste les en leg uit wat je hierover weet.

3 Handel betekent goederenstroom
Koop Betaling Vervoer Verzekering Samenhang contracten Rol documenten

4 Samenhang contracten koop vervoer betaling verzekering

5 Juridische bronnen handelskoop
Nationaal kooprecht? Weens Koopverdrag (1980)? Standaardvoorwaarden Incoterms 2010

6

7 Bank Meister Seda Expediteur Damco Eastern (agent)
Voorbeeld samenhang contracten en rol documenten: HR 4 april 2003, NJ 2003 / 592 (Damco/Meister) Bank L/C (docum. krediet) B/L Koop Meister Seda Expediteur Damco Exp. Ovk Vervoerovk Eastern (agent) B/L (Cognossement) OD / WP

8 Kenmerken Handelsverkeersrecht
Vlot handelsverkeer Rechtszekerheid Vertrouwensbeginsel Drie partijen verhoudingen (samenhang contracten) Internationale dimensie (lex Mercatoria) Praktijk- en gewoonterecht

9 Kenmerken handelskoop
Geen wettelijke regeling Roerende zaken (genus) Marktprijs Termijnen fataal karakter Pariteiten, handelsbedingen Arbitrage

10 Incoterms Internationale Kamer van Koophandel (ICC)
Incoterms zijn voor koopovereenkomsten en niet voor vervoersovereenkomsten Verwijs naar juiste versie in overeenkomst (2010 laatste versie, vanaf 1 januari 2011 van kracht)

11 Wat regelen incoterms? Wel Niet Leverings- en betalingskwesties
Overgang van het risico Douaneafwikkeling Verdeling van kosten Niet Eigendomsovergang Nakoming Aansprakelijkheid

12 Dertien Incoterms (2000) Vier groepen
E-clausules F-clausules C-clausules D-clausules De verkoper draagt in stijgende lijn van groep E tot D meer plichten

13 Incoterms

14 Incoterms 2010 Twee groepen Vanaf 1 januari 2011 van kracht
Maritiem (zee- en binnenwateren (FAS, FOB, CFR en CIF) Non-maritiem (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP en DDP)

15 EXW (Ex Works) Afhaalbeding Verkoper Koper
Goederen ter beschikking van de koper stellen (niet op een voertuig laden) Tot de levering dient koper alle risico’s van verlies of schade aan de goederen te dragen Koper Uitvoerkosten Vervoerskosten

16 FOB (Free On Board) Verkoper Risico-overgang
Belading van het vervoermiddel Uitvoerkosten Risico-overgang Scheepsrailing verschepingshaven (2000) Goederen aan boord van het schip zijn geplaatst (2010)

17 Critical point

18 CIF (Cost Insurance Freight)
Verkoper Sluit en betaalt een vervoersovereenkomst Sluit en betaalt verzekeringsovereenkomst Betaalt uitvoerkosten Risico-overgang Scheepsrailing verschepingshaven (2000) Goederen aan boord van het schip zijn geplaatst (2010)

19 DDP (Delivered Duty Paid)
Betekent franco inclusief rechten Verkoper Goederen inklaren Sluit een vervoersovereenkomst tot een bepaalde plaats van bestemming Betaalt de vervoersovereenkomst Betaalt de uitvoer- en invoerkosten

20 Voorbeeld CIF (bestemmingshaven)
Plichten verkoper: Aflevering on board-NEW Risico overgang on board-NEW Aanzegging Kosten vervoer Kosten verzekering Overige kosten tot bestemmingshaven

21 CIF-koop = documentenkoop
Bank B/L B/L Verkoper Koper B/L Goederen Polis Vervoerder Verzekering

22 CIF-koop Bank B/L B/L polis Verkoper Koper Vervoerder

23 Wanprestatie Condition Warranty

24 Casus Een importeur in Nederland heeft van een Canadese exporteur een partij hout gekocht. Partijen zijn overeengekomen dat FOB wordt geleverd. Tijdens het transport ontstaat er schade aan het hout. Wie draagt schade? Wie moet zorgdragen voor verzekering? Wanneer geen verzekering is gesloten, moet de koopprijs dan worden betaald?

25 Vervolg Dezelfde partij hout wordt nu CIF geleverd.
Wie draagt nu zorg voor verzekering? Wie draagt de schade? Wie kan eventueel vervoerder aanspreken? Moet de koopprijs nog steeds worden betaald? Is er een andere koopprijs bedongen nu CIF wordt geleverd?

26 Betalingsvoorwaarden
Blanco betaling Clean Incasso Documentair incasso Documentair krediet

27 Blanco betaling Vormen Nadeel Giraal Cheque Leverancierskrediet
Afnemerskrediet

28 Clean Incasso Verkoper Incasso-opdracht Bank Wissel/cheque Koper

29 Documentair incasso Bij een documentair incasso ontvangt een bank een opdracht van een andere bank in het buitenland om ten behoeve van een exporteur in het buitenland, tegen aanbieding van nader omschreven documenten, bij een Nederlandse importeur een bepaald bedrag te innen, een wissel te accepteren of een promesse te laten tekenen.

30 Documentair incasso Exporteur Importeur Bank importeur Bank exporteur
Overeenkomst 1 Importeur Goederen 2 Incasso Opdracht 3 Betaling 8 documenten 5 Betaling 6 Verzending Incasso 4 Bank importeur Bank exporteur Overboeking 7

31 Documentair krediet Exporteur verkoper Importeur koper Bank importeur
Overeenkomst 1 Importeur koper Goederen 2 L/C en $ 5 Documenten 6 Documenten 8 Aanvraag $ 3 Documenten 7 Bank importeur Openende bank Bank exporteur Adviserende/ confirmerende bank L/C en $ 4

32 Documentair krediet Documenten (afhankelijk van INCOTERMS) Factuur
Wissel Paklijst Vervoersdocument Assurantiedocument Certificaat van oorsprong Kwaliteitscertificaat

33 Weens Koopverdrag United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods 1980 totstandgekomen ± 50 landen partij bij verdrag, oa Nederland en overige EU-landen Uniforme regels voor internationale koopovereenkomst

34 Weens Koopverdrag Wanneer is verdrag van toepassing?
Partijen kiezen toepasselijkheid verdrag Vaak (geheel/gedeeltelijk) uitdrukkelijk uitgesloten Geen duidelijke keuze van partijen: Beide landen partij bij het verdrag Volgens IPR van toepassing

35 Weens Koopverdrag Wanneer een internationale koopovereenkomst tot stand komt “een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst, gericht tot één of meer personen, indien het voldoende bepaald is en daaruit blijkt van de wil van de aanbieder om in geval van aanvaarding gebonden te zijn” “een verklaring afgelegd door, of een andere gedraging van de wederpartij, waaruit blijkt van instemming met een aanbod, is een aanvaarding. Stilzwijgen of niet reageren valt hier niet onder”

36 Weens Koopverdrag Verplichtingen en bevoegdheden van koper en verkoper
Fundamental breach Zaken niet afgeleverd Zaken voldoen niet aan de afspraak Koopprijs niet betaald Mogelijke sanctie Schadevergoeding Nakoming Korting op koopprijs

37 Internationaal privaatrecht
Welk recht is van toepassing Welke rechter is bevoegd Kan een vonnis ten uitvoer worden gelegd?

38 Internationaal privaatrecht
Toepasselijk recht Europees overeenkomstenverdrag (EU) Vrije rechtskeuze Kan ook na het ontstaan van het conflict Geen rechtskeuze Nauwste band, meest kenmerkende prestatie

39 Internationaal privaatrecht
Bevoegde rechter Bevoegdheid Nederlandse rechter (Nederlands recht) Verweerder in NL Eiser in NL In NL verlof gegeven tot conservatoir beslag Forumkeuze

40 Internationaal privaatrecht
Bevoegde rechter Europees Executieverordening, voor 2002 EEX-verdrag Verweerder gevestigd in EU-lidstaat oproepen voor rechter van het land waar hij gevestigd is, tenzij: Plaats van contractuele verplichtingen Forumkeuze Verschijnen van verweerder Nevenprocedure Dit verdrag heeft voorrang op regels uit Nederlands recht

41 Internationaal privaatrecht
Kan een vonnis ten uitvoer worden gelegd? Nederlands recht: buitenlandse vonnissen kunnen niet ten uitvoer worden gelegd, echter: EEX-verordening bepaald dat vonnissen van een rechter in een EU-lidstaat zonder vorm van proces moet worden erkend in de overige EU-landen Vonnissen van buitenlandse arbiters kunnen worden erkend en ten uitvoer worden gelegd wanneer dit in een verdrag is opgenomen.

42 Arbitrage Wat is arbitrage Clausule in contract Voordelen:
Minder polariserend Tenuitvoerlegging geen probleem (Verdrag van NY) Forumkeuze niet nodig Maakt rechter onbevoegd Kan achter gesloten deuren plaatsvinden

43 Vertegenwoordiging Principaal ---- Tussenpersoon ---- Derde
Soorten vertegenwoordiging: Middellijk/indirect Onmiddellijk/direct

44 Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging op grond van:
Wet, bijvoorbeeld het bestuur van een besloten vennootschap Volmacht (artikel 3:60 BW) * arbeidsovereenkomst * opdracht

45 Vertegenwoordiging Onbevoegde vertegenwoordiging Niet bevoegd
Bevoegdheid overschreden Principaal niet gebonden, tenzij deze zelf schijn van bevoegdheid heeft gewekt of rechtshandeling alsnog bekrachtigd (artikel 3:61 BW)


Download ppt "Presentatie titel Handelsrecht Rotterdam, 00 januari 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google