De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K. Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel koen.vanheusden@abh-ace.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "K. Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel koen.vanheusden@abh-ace.be."— Transcript van de presentatie:

1 K. Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel

2 U verkoopt goederen CIF Shanghai. Leveringsdatum 31 mei
U verkoopt goederen CIF Shanghai. Leveringsdatum 31 mei. Op 31 mei moeten : A. De goederen aan boord zijn te Antwerpen B. De goederen aankomen te Shanghai C. Weet ik niet U verkoopt EXW (fabriek). De goederen moeten aan boord van de vrachtwagen waarmee goederen worden afgehaald worden geladen door : A. U (de verkoper) B. De koper C. De vervoerder D. Weet ik niet U verkoopt goederen CIP Moskou. Tijdens het vervoer worden de goederen gestolen. A. U (de verkoper) kan de verzekering aanspreken. B. De koper kan de verzekering aanspreken. C. De verzekering komt niet tussen. D. Weet ik niet

3 Belang van duidelijke afspraken over de ‘levering’

4 Plaats en datum van levering
Oorsprongs-berekening Douane-waarde Agent commissie Plaats en datum van levering Prijsbere-kening Start productie Leverings-instructies Verpakkings-instructies Revenue recognition Belastbare handeling Leverings- & betalings-documenten Verzekering Toepasselijke productregle-mentering Controle en protest conformiteit Transport document Consumenten- verpakking Transport- verpakking Sarbanes Oxley IAS 18.14 BTW-registratie facturatie Douane-registratie

5 Onderneming R&D Legal Production Logistics Finance Accounting
Customer services Legal

6 Welke mogelijkheden hebben we?

7 Incoterms® 2010 SELLER BUYER EXW FCA CPT CIP transport risk costs
transport + insurance risk costs 7

8 Incoterms® 2010 SELLER BUYER DAT DAP DDP transport risk costs
8

9 Incoterms® 2010 SELLER BUYER FAS FOB CFR CIF transport risk costs
transport + insurance risk costs 9

10 Wat zijn de Incoterms® regels ?
wetgeving – gewoonte – contractueel facultatief – aanvullend recht – varianten kunnen niet worden afgeschaft Recommendation n°5 United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (ECE/Trade/CEFACT/2011/5), 19/05/2011 Cassatie : art. 7,2 CISG  internationale koopovereenkomsten interpreteren volgens transnationale algemene beginselen  Unidroit Principles  Incoterms® ? Intrastat – antidumping (CIF) – douanewaarde (CIF – FOB) – enig document (vak 20) – oorsprongsbepaling (EXW) Soft law

11 Equivalente term Incoterms 2000 Incoterms® 2010
Overzicht van verdwenen Incoterms regels Equivalente term Incoterms 2000 Incoterms® 2010 ex factory, ex mill, ex plantation, ex warehouse, ex store, etc. EXW Free Carrier (FRC) FOR (Free On Rail) - FOT (Free On Truck) - Franco Wagon FOB Airport (FOA) FOQ (Free on Quay) FOW (Free on Wheels) FCA C.And F. C&F C+F CF CFR CAF CIF Freight or Carriage Paid to (FCP) CPT Freight or Carriage and Insurance Paid to CIP DAF DAP Ex Ship (EXS) DES DDU Ex Quay (EXQ) DEQ DAT

12 Alternatieve ‘trade terms’
Free House – Frei Haus - DIS - Door-to-door – FIS Warehouse Gogo – FOA – FOR/FOT – FOB Border – C&F – FOB+I – PAF – FOBs – FOB+ – CAF – CIF landed – CIF Outturn Weights – EXF - C&I (CNI) … RAFTD 1941 Ex / FOB (6) / FAS / C&F / CIF / Ex Dock UCC FOB (3) / FAS / C&F / CIF / Ex Ship

13 classificatie

14

15

16 Waarom deze classificatie?
Inland terminal - LCL Container - FCL Port customs Port terminal - LCL Risico-overgang FCA – CPT - CIP Ship’s rail On board 2010 FOB – CFR - CIF

17 Heeft de verkoper ‘geëxporteerd’?
Is het leveringsdocument een (internationale) vrachtbrief?

18 Hoe Incoterms® rules gebruiken?
Onder alle Incoterms® 2010 Regels worden de verplichtingen van de koper en de verkoper onder 10 ‘artikels’ opgesomd waarbij elke clausule aan de zijde van de verkoper een spiegelbeeld vormt van de verplichtingen van de koper aangaande hetzelfde onderwerp.

19 Structuur: 10 clausules A. VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER
Algemene verplichtingen van de verkoper Vergunningen, toelatingen, veiligheidsmachtingen en andere formaliteiten Vervoersovereenkomst en verzekeringsovereenkomst Levering Overgang van risico’s Verdeling van kosten Kennisgeving aan de koper Leveringsdocument Controle - verpakking - merken Bijstand met informatie en hieraan verbonden kosten B. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER Algemene verplichtingen van de koper Vergunningen, toelatingen, veiligheidsmachtigingen en andere formaliteiten Vervoersovereenkomst en verzekeringsovereenkomst Inontvangstname Overgang van risico’s Verdeling van kosten Kennisgeving aan de verkoper Bewijs van levering Inspectie van de goederen Bijstand met informatie en hieraan verbonden kosten

20 Incoterms® regels en risico-overgang
EXW FCA A4a CPT - CIP FCA A4b CIP - CPT FAS FOB CFR CIF CIP CPT DAP DAT DAP DDP CY/CFS CY/CFS niet gelost ter bestemming Verpakt, niet geladen gelost op kade – in entrepot – ready for collection op kade (lichter) langszij schip aan boord – niet gelost ‘aan boord’; (havengebruiken’) niet gelost op voertuig geladen in container, op voertuig

21 Incoterms® rules en eigendomsoverdracht
Levering vs. juridische eigendom Levering  Incoterms ® Rules Juridische eigendom  contract  nationaal recht Juridische vs. economische eigendom (title – property – ownership) B/L’s Leasing - eigendomsvoorbehoud – consignatiestock Contract – boekhouding – Douane – BTW - …

22 Incoterms® rules en kostsupplementen
EXW FCA A4a FCA A4b FAS FOB CFR/CPT CIF/CIP DAP DAT DAP DDP CY/CFS CY/CFS + import (35-75€) + duties net sales price + transport packaging + loading + B/L (45€) (port customs !) + T1 (55€) + oncarriage ( €) + THC/CSC (200€) + scancosts ( €) + port passage (PLTC) + discharging + ECS (45€) + T1 (30€) + warehousing (THC) + D/O (50€) + scancosts ( €) + freight + insurance (0,24% - 0,17%) + precarriage ( €) + loading (80€) + export formalities (35-75€) + EXS (23-25€)

23 Vergelijk uw CIP-offerte met uw DAP-offerte.

24 Incoterms® regels en documenten ten laste van verkoper (+ bijstandsplicht)
EXW FCA A4a FCA A4b FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAP DAT DAP DDP CY/CFS CY/CFS + invoerfactuur + invoervergun-ning + CoO + invoeraangifte + conformiteits-attesten + BTW-nr factuur + paklijst + ISPM 15 + L/V + CMR + summiere aangifte + T1 + B/L (+ verze-keringsattest) leveringsbewijs (CMR, …) + uitvoervergunning + uitvoeraangifte + UGD + receipt on quay + FCR + B/L – CMR – AWB – CIM (+ verzekeringsattest)

25 Concreet

26 EXW (… named place) Ex Works – à l’Usine – Af Fabriek Levering &
risico Kosten

27 EXW (… named place) De verkoper moet: De koper moet:
de goederen in zijn eigen magazijn verpakt (tenzij voor goederen waarvoor dit niet gebruikelijk is) ter beschikking stellen aan de koper. Een exportfactuur en de gebruikelijke transportverpakking voorzien. De koper moet: De goederen in de magazijnen van de verkoper (laten) ophalen. Op eigen kosten en risico alle schikkingen treffen om de goederen naar hun bestemming te brengen (laden, vervoer, uitvoerformaliteiten en -vergunningen ...).

28 FCA (… named place) Free Carrier – Franco Transporteur – Vrachtvrij tot vervoerder Levering & risico Kosten Boeking vracht (freight(collect) Levering & risico Kosten Boeking van de vrcaht

29 FCA (Levering in de magazijnen van de verkoper)
De verkoper moet: De goederen laden op het vervoermiddel verschaft door de koper (de koper is de ‘afzender’, de verkoper is de ‘verlader’); Waar van toepassing de uitvoerformaliteiten vervullen; Eventueel hoofdvervoer organiseren voor rekening en risico van de koper (de verkoper wordt dan afzender en verlader). De koper moet Een vervoerder aanstellen en een transportovereenkomst afsluiten (de koper is afzender); Op eigen kosten en risico alle schikkingen treffen om de goederen naar hun bestemming te brengen vanaf het ogenblik dat zij aan de aangeduide transporteur werden overgedragen (behalve de uitvoerformaliteiten);

30 FCA (Levering in vertrekterminal van vervoerder van de koper)
De verkoper moet: De goederen , niet gelost van het aankomend voertuig, ter beschikking stellen aan de door de koper aangeduide vervoerder op de aangeduide plaats (groepage-entrepot of terminal); De goederen verpakken (tenzij dit niet gebruikelijk is); Waar van toepassing de uitvoerformaliteiten vervullen; Eventueel hoofdvervoer organiseren voor rekening en risico van de koper (de verkoper wordt dan afzender). De koper moet: Een vervoerder aanstellen en een transportovereenkomst afsluiten (de koper is afzender en verlader); Op eigen kosten n risico alle schikkingen treffen om de goederen naar hun bestemming te brengen vanaf het ogenblik dat zij aan de aangeduide transporteur werden overgedragen (behalve de uitvoerformaliteiten);

31 EXW (BCG Olen) Verdedigbaarheid van BCG inzake ladingzekering. Lading komt verschoven toe op plek van bestemming. Wie draagt de kosten van herstapeling / breuk?

32 EXW (BCG Olen) Ex-works afspraak op papier maar de facto beladen wij de vrachtwagen : quid aansprakelijkheid?

33 EXW (BCG Olen) BCG regelt het transport & betaalt voor het transport tot aan het groupage-entrepot van de klant in de haven ondanks Ex Works afspraak. Kunnen transportkosten toch doorgerekend worden? Blijft de klant verantwoordelijk voor schade die ontstaat tijdens het transport? Dient BCG exportaangifte te maken als BCG transport regelt tot in de haven terwijl Ex Works werd afgesproken?

34 Partijen in een internationale transactie
Sender – expediteur - Absender Consignor – Loader Consignee Notify party Shipper Charterer Carrier Freight forwarder

35 Partijen in een internationale transactie
Vendor – seller Exporter Customs agent Declarant

36 EXW en FCA (seller’s premises) – FCL leveringen
te vervangen door FCA (A4a seller’s premises) EXW Verkoper Verkoper A4 A2 A4a A3 tenzij... Kosten A6 Kosten A6 Risico A5 Risico A5

37 CPT (… named place of destination)
Carriage Paid To – Port payé jusqu’à – Vracht betaald tot Levering & risico Kosten

38 CPT (… named place of destination)
De verkoper moet: De transportovereenkomst afsluiten en de vracht betalen tot op de overeengekomen plaats van bestemming. De uitvoerformaliteiten vervullen. De goederen overdragen aan de vervoerder. De lossingskosten dragen, voor zover deze deel uitmaken van de vrachtprijs onder de vervoersovereenkomst. De koper moet: De goederen in ontvangst nemen op de overeengekomen plaats van bestemming. Het risico en alle kosten die geen vracht (kosten) onder de vervoersovereenkomst zijn, dragen vanaf het ogenblik dat de goederen bij vertrek aan de vervoerder werden overgedragen. De transit- en invoerformaliteiten (incl. veiligheidsmaatregelen) vervullen. De lossingskosten dragen, tenzij deze in de vrachtprijs zijn inbegrepen.

39 CIP (… named place of destination)
Carriage and Insurance Paid to – Port payé, assurance comprise jusqu’à – Vracht en verzekering betaald tot Levering & risico Kosten Verzekering

40 CIP (… named place of destination)
De verkoper moet: De transportovereenkomst afsluiten en de vracht betalen tot bestemming. De uitvoerformaliteiten vervullen. De goederen overdragen aan de vervoerder. De lossingskosten dragen als deze deel uitmaken van de vrachtprijs. Ten voordele van de koper een verzekering (minimal cover) afsluiten die de risico's van de koper dekt en de koper een bewijs van verzekering bezorgen. De koper moet: De goederen in ontvangst nemen op de overeengekomen plaats van bestemming. Het risico en alle kosten die geen vracht of verzekering zijn dragen vanaf het ogenblik dat de goederen aan de vervoerder werden overgedragen. De transit- en invoerformaliteiten (incl. veiligheidsmaatregelen) vervullen. De lossingskosten dragen, tenzij deze in de vrachtprijs zijn inbegrepen.

41 Schadelimieten declaration of interest/declared value
Aansprakelijkheid vervoerder CMR COTIF/CIM HAGUE VISBY HAMBURG ROTTERDAM RULES MONTREAL Convention Grenzen aansprakelijkheid verlies / schade 8.33 SDR/kg 17 SDR/kg SDR/unit of 2 SDR/kg 835 SDR/ unit of 2.5 SDR/kg 875 SDR/unit of 3 SDR/kg 19 SDR/kg Vertraging Vracht Vracht x 3 - Vracht x 2.5 Vracht x 2,5 Melding verlies – schade - zichtbaar - verborgen onmiddellijk - 7 dagen - 3 dagen - 1 dag - 15 dagen - 14 dagen Melding vertraging 21 dagen 60 dagen Verjaring 1 jaar 2 jaar 1.00 DTS = € (01/06/2014)

42 Incoterms en verzekering
CIF/CIP = minimal cover Te verzekeren bedrag: 110% Valuta contract Global transport insurance (d’abonnement) - franchise Seller’s contingency kredietverzekering! Nationale verzekering (umbrella cover)

43 Incoterms en verzekering
CIF/CIP = minimal cover Te verzekeren bedrag: 110% Valuta contract Global transport insurance (d’abonnement) - franchise Seller’s contingency kredietverzekering! Nationale verzekering (umbrella cover)

44 DAT (named terminal at port or place of destination)
Delivered at Terminal – Rendu au Terminal – Geleverd op terminal Levering & risico Kosten

45 DAT (named terminal at port or place of destination)
De verkoper moet: De goederen leveren door ze aan de koper ter beschikking te stellen in een terminal in de haven of op de plaats van bestemming, gelost van het aankomende vervoermiddel. Alle kosten en risico’s dragen van de goederen tot zij gelost in de bestemmingsterminal ter beschikking staan van de koper. Uitvoer- en transitformaliteiten (incl. eventuele veiligheidsmachtigingen) vervullen tot de terminal van bestemming. De koper moet: De goederen in ontvangst nemen wanneer zij klaar staan in de overeengekomen terminal. Inklaring van de goederen en betalen van de invoerrechten. De goederen vervoeren van de terminal naar de uiteindelijke plaats van bestemming.

46 DAP (named place of destination)
Delivered at Place – Rendu au Lieu de Destination – Geleverd ter bestemming Levering & risico Kosten

47 DAP (named place of destination)
De verkoper moet: De goederen op het aankomende voertuig, klaar om te worden gelost, niet-ingeklaard leveren op de overeengekomen plaats van bestemming. Alle kosten en risico’s van de goederen dragen tot levering. De uitvoer- en doorvoerformaliteiten (incl. eventuele veiligheidsmachtigingen) vervullen tot bestemming. De koper moet: De goederen in ontvangst nemen (lossen) op de overeengekomen plaats van bestemming. De goederen inklaren en de invoerrechten betalen.

48 DDP (… named place of destination)
Delivered Duty Paid – Rendu Droits Acquittés – Geleverd, rechten betaald Levering & risico Kosten

49 DDP (… named place) De verkoper moet: De koper moet:
De goederen leveren op de overeengekomen plaats van bestemming op het aankomende voertuig, klaar om te worden gelost. Alle kosten en risico’s van de goederen dragen tot zij op deze plaats ter beschikking worden gesteld. De invoerformaliteiten vervullen en invoerrechten (inclusief btw) betalen. De koper moet: De goederen ingeklaard in ontvangst nemen op de overeengekomen plaats van bestemming. De goederen lossen van het aankomend voertuig.

50 FAS (… named port of shipment)
Free Alongside Ship – franco le long du navire – vrachtvrij langszij schip Levering & risico Boeking vracht (freight collect) Kosten Port customs

51 FAS (… named port of shipment)
De verkoper moet: De goederen (niet gelost van het aankomend voertuig) ter beschikking stellen langszij het door de koper (of voor diens rekening en risico) aangeduide schip in de overeengekomen haven van vertrek; De goederen verpakken (tenzij dit niet gebruikelijk is); Waar van toepassing de uitvoerformaliteiten vervullen; Eventueel hoofdvervoer organiseren voor rekening en risico van de koper (de verkoper wordt dan afzender). De koper moet: Een vervoerder aanstellen en een transportovereenkomst afsluiten (de koper is afzender en verlader); Voor eigen rekening en risico alle schikkingen treffen om de goederen naar hun bestemming te brengen vanaf het ogenblik dat zij langszij het schip in de overeengekomen haven werden aangeboden (behalve de uitvoerformaliteiten);

52 FOB (… named port of shipment)
Free On Board – franco bord – vrachtvrij aan boord Delivery & risk Levering & risico Boeking vracht (freight collect) Cost Kosten

53 FOB (… named port of shipment)
De verkoper staat in voor levering van de goederen met een factuur, transportverpakking en uitvoervergunning; de uitvoerformaliteiten; de kosten en risico’s van de goederen tot zij in de overeengekomen vertrekhaven aan boord van het door de koper (of voor zijn rekening en risico) aangeduide schip worden geplaatst (! Havengebruiken). De koper staat in voor organisatie van het transport uit de overeengekomen vertrekhaven; alle kosten en risico’s van de goederen vanaf het ogenblik dat zij aan boord zijn geplaatst (! havengebruiken); douane- en veiligheidsformaliteiten bij transit en invoer;

54 CFR (… named port of destination)
Cost and Freight – Coût et Fret –Kostprijs en vracht Levering & risico Kosten vracht

55 CFR (… named port of destination)
De verkoper staat in voor levering van de goederen met een factuur, transportverpakking en uitvoervergunning; de uitvoerformaliteiten; de kosten en risico’s van de goederen tot zij in de overeengekomen vertrekhaven aan boord van het door de koper (of voor zijn rekening en risico) aangeduide schip worden geplaatst (! havengebruiken). Het transport en neemt de vrachtkosten tot de overeengekomen haven van bestemming op in zijn verkoopprijs De koper staat in voor alle kosten (met uitzondering van de vracht) en risico’s van de goederen vanaf het ogenblik dat zij aan boord zijn geplaatst (! havengebruiken); douane- en veiligheidsformaliteiten bij transit en invoer; receptie en lossing van de goederen in de overeengekomen haven van bestemming (tenzij inbegrepen in de vracht)

56 CIF (… named port of destination)
Cost, Insurance Freight – Coût, Assurance et Fret – Kostprijs, verzekering en vracht Levering & risico Kosten vracht Verzekering CIF Landed – CIF outturn weights – CIF maximum cover

57 CIF (… named port of destination)
De verkoper staat in voor levering van de goederen met een factuur, transportverpakking en uitvoervergunning; de uitvoerformaliteiten; de kosten en risico’s van de goederen tot zij in de overeengekomen vertrekhaven aan boord van het door de koper (of voor zijn rekening en risico) aangeduide schip worden geplaatst (! Havengebruiken). het transport en de transportverzekering (minimal cover) en neemt de vrachtkosten en verzekeringspremie tot de overeengekomen haven van bestemming op in zijn verkoopprijs De koper staat in voor alle kosten (met uitzondering van de vracht en verzekering) en risico’s van de goederen vanaf het ogenblik dat zij aan boord zijn geplaatst (! havengebruiken); douane- en veiligheidsformaliteiten bij transit en invoer; receptie en lossing van de goederen in de overeengekomen haven van bestemming (tenzij inbegrepen in de vracht)

58 Logistieke oplossing kiezen?
Hoe de ‘juiste’ Logistieke oplossing kiezen?

59 Overwegingen Welke oplossing men ook kiest, uiteindelijk betaalt de koper ALTIJD. ofwel neemt de verkoper de logistieke kosten/risico’s/taken voor zijn rekening en voegt hij die, verhoogd met een risicopremie en administratieve kost, toe aan zijn verkoopprijs ofwel draagt de koper die kosten/risico’s/taken en komen ze bovenop de factuurprijs. Voor de koper is het niet de koopprijs die telt, telt alleen de totale aankoopkost (= het budget). Als een (ver)koper ‘kost wat kost’ alle taken/risico’s wil vermijden, kan de ‘laagste koopprijs’ in de hoogste ‘aankoopkost’ resulteren.

60 Overwegingen: Mogelijkheden en competenties Efficiëntie – kost
Toegang tot (goedkoop) vervoer – opslag – overslag - … Ervaring in internationale handel Efficiëntie – kost Mogelijkheid tot consolidatie Schaalvoordelen (ervaring – expertise) Route – faciliteiten Aard van de goederen (container/bulk/breakbulk / …) Multimodaal vs. maritiem FCL (door-to-door) – LCL (port-to-port) Waarde

61 Overwegingen: Spoedeisendheid Verzekering
Verzekering van de bevoorrading Verzekering Global transport insurance / police ‘d'abonnement’ ; nationale verzekering; … Vereenvoudigingen en administratieve faciliteiten Preferentiële status (toegelaten importeur, AEO, globalisatie, verlegging van heffing, …) Registraties en vergunningen Contractuele realiteit Aanbestedingen vs. onderhandelingen Instructies HQ

62 Incoterms® rules & betaling

63 ? ? Exporteur Exporteur Importeur Importeur
BETALING BETALING GOEDEREN GOEDEREN 1 2 2 1 Importeur Importeur 63

64 Presenting/ Collecting Bank
? Documentair Incasso: 5 Remitting Bank Documenten Exporteur/Drawer 1 4 GOEDEREN 2 Importeur/Drawee Presenting/ Collecting Bank Documenten 3 64

65 Documentair Krediet: uitgifte
Advies /Confirmatie van documentair krediet. 4 Adviserende/ Confirmerende Bank Exporteur/ Begunstigde Contract onderhandelingen 1 3 Verzoek tot advies & eventueel confirmatie L/C Importeur vraagt documentair krediet aan. 2 Importeur/Aanvrager Kredietopenende Bank 65

66 Advising/ Confirming Bank Exporteur/ Beneficiary
? Documentair krediet Advising/ Confirming Bank 3 Exporteur/ Beneficiary 2 Documenten GOEDEREN Documenten 5 1 4 7 Documenten Importeur/Applicant 6 Issuing Bank 66

67 Incoterms app. file:///C:/Users/Koen/Documents/incoterms/App/2013/Incoterms_ /en/index.html

68 De ‘juiste’ Incoterm kiezen.
Twee onervaren ondernemers die voor het eerst een internationale transactie overwegen tussen Europa en Azië vragen uw advies. Welke Incoterm raadt u hen aan?

69 De ‘juiste’ Incoterm kiezen.
Uw klant onderhandelt met een partner, gevestigd in een hoog-risico-land. Het betalings- en transferrisico is hoog en internationale betalingen zijn aan tal van beperkingen onderhevig. Bovendien is de transportkost in verhouding tot de waarde van de goederen bijzonder hoog. Welke Incoterm raadt u uw klant aan?


Download ppt "K. Vanheusden Agentschap voor Buitenlandse Handel koen.vanheusden@abh-ace.be."

Verwante presentaties


Ads door Google