De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UNCITRAL (i.s.m. CMI) Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UNCITRAL (i.s.m. CMI) Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea."— Transcript van de presentatie:

1 UNCITRAL (i.s.m. CMI) Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea

2 United Nations Commission On International Trade law Harmonisatie/unificatie internationaal handelsrecht Voorbeelden: Weens koopverdrag Verdrag NY 1958

3 Vindplaats www.uncitral.org →Uncitral Texts and Status →International Transport of Goods →Working Groups →Working Group III →21st Session 14-25 January 2008 → A/CN.9/WGIII/WP.101 Verslag beraadslaging Uncitral over laatste versie WG III: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V08/555/08/PDF/ V0855508.pdf?OpenElement Zeer uitgebreide achtergrondinformatie, handig bij toekomstige uitlegproblemen

4 Achtergrond Codificatie vervoercontract (i.v.m. elektronisch cognossement) Aansprakelijkheidsverdragen sterk verouderd (NB: eerder UNCITRAL-initiatief mislukt: Hamburg Rules) Containervervoer

5 Stand van zaken WG III 28 e sessie: 14 - 25 januari 2008 Ter goedkeuring aan Commissie (16/6 -3/7 NY) Draft op 3 juli 2008 goedgekeurd Z.s.m. (sept. 2009?) ondertekeningsceremonie Inwerkingtreding: jaar na 20e ratificatie (EU 1 stem?)

6 En dan nu: Een quiz!

7 Vraag 1 Het verdrag bestaat uit helder geschreven bepalingen □ Ja, het is een hele verbetering □ Nee, het is moeilijk leesbaar

8 Vraag 2 Het nieuwe verdrag telt: □ Minder artikelen dan de HVR, namelijk 15 □ Meer artikelen dan de HVR, namelijk 100

9 Vraag 3 Het formele toepassingsgebied is: □ Eng: vervoer tussen twee verdragsstaten □ Ruim: indien plaats ontvangst goederen/plaats aflevering goederen/laadhaven/loshaven

10 Vraag 4 Welke stelling is juist: □ Het verdrag is amfibisch □ Het verdrag gaat alleen over zeevervoer

11 Vraag 5 Waar kan geprocedeerd worden? □ Geen idee, dat regelt het verdrag – net als de HVR – niet. □ Voor een aantal met name genoemde rechters of arbiters.

12 Vraag 6 Is het juist dat van de limiet bij overeenkomst zal mogen afgeweken? □ Ja □ Nee

13 Vraag 7 De tweejarige verjaringstermijn : □ Geldt alleen voor vorderingen van ldbn op de vervoerder □ Geldt ook voor vorderingen van de vervoerder op ldbn

14 Vraag 8 Zorg voor zeewaardigheid is uitgebreid naar hele reis: □ Klopt, due diligence ook tijdens de reis □ Nee, blijft bij het oude; due diligence alleen bij/voor aanvang reis

15 Vraag 9 De nautische fout: □ Is niet langer een exceptie □ Blijft een exceptie

16 Vraag 10 De vertragingslimiet is: □ 1 x de vrachtprijs □ 2,5 x de vrachtprijs

17 Vraag 11 De limiet is: □ Hetzelfde gebleven als bij H’burg Rules (835 SDR package/2,5 SDR kg) □ Verhoogd naar 875/3

18 Vraag 12 De kans is groot dat het verdrag bekend zal worden als de “Rotterdam Rules”. □ Klopt □ Onzin

19 Vraag 13 Op verzoek van ldbn moet de vervoerder een verklaring voor recht procedure intrekken. □ Klopt □ Onzin

20 Vraag 14 De brandexceptie komt niet meer terug in de UNCITRAL-draft: □ Inderdaad, die was niet meer van deze tijd □ Nee, die is gebleven

21 Vraag 15 Een verjaarde vordering mag nog wel worden gebruikt voor verrekening. □ Klopt □ Nee, verjaard is verjaard

22 Vraag 16 Zou Nederland moeten ratificeren? □ Ja, natuurlijk □ Nee, dat is geen goed idee


Download ppt "UNCITRAL (i.s.m. CMI) Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea."

Verwante presentaties


Ads door Google