De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OHSAS 18001 Een zorgsysteem voor betere arbeidsomstandigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OHSAS 18001 Een zorgsysteem voor betere arbeidsomstandigheden."— Transcript van de presentatie:

1 OHSAS 18001 Een zorgsysteem voor betere arbeidsomstandigheden

2 VOORAF Certificeerbaar Volledig afgestemd op de ISO-9000 en de ISO-14000

3 DE 6 HOOFDELEMENTEN Algemene eisen Arbobeleid Planning Implementatie en uitvoering Controle Directiebeoordeling

4 HET SYSTEEM IN SCHEMA

5 ALGEMENE EISEN Draag zorg voor een effectief geïmplementeerd zorgsysteem Onderhoud het systeem Verbeter de arbeidsomstandigheden continu

6 ARBOBELEID DOELSTELLING De richting aangeven van de weg die bewandeld moet worden om te komen tot een steeds verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden

7 ARBOBELEID WERKWIJZE Vergelijk de eigen situatie met de wettelijke regels, bedrijfsinterne normen en de eisen die de omgeving stelt Formuleer heldere doelstellingen voor de komende jaren Communiceer met de werknemers Toets het beleid regelmatig

8 ARBOBELEID RESULTAAT Een voor een ieder begrijpelijk arbeidsomstandighedenbeleid waarover met de gehele organisatie gecommuniceerd is

9 PLANNING DOELSTELLING Het uitwerken van de beleidsdoelstellingen in concrete plannen

10 PLANNING WERKWIJZE Risico’s inventariseren en evalueren Concrete doelen stellen Een actieplan opstellen (arbomanagement programma) Zicht blijven houden op nieuwe/veranderde eisen

11 PLANNING RESULTAAT Een risico-inventarisatie en -evaluatie Concrete, kwantificeerbare doelen Een concreet actieplan Een procedure voor het bijhouden van relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, normering en stand van de techniek

12 IMPLEMENTATIE EN UITVOERING DOELSTELLING Het invoeren van de beleidsvoornemens en het uitvoeren van de plannen

13 IMPLEMENTATIE EN UITVOERING WERKWIJZE De organisatie vormgeven Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toedelen Medewerkers trainen en bewustmaken De betrokkenheid van werknemers organiseren Communiceren met de werknemers

14 IMPLEMENTATIE EN UITVOERING WERKWIJZE (vervolg) Het beschrijven (documenteren) van het zorgsysteem Documenten en gegevens beheren Arbokritische handelingen identificeren Plannen voor het beheersen van calamiteiten

15 IMPLEMENTATIE EN UITVOERING RESULTAAT Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en aan een ieder bekend Het management is op alle niveaus actief betrokken bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden

16 IMPLEMENTATIE EN UITVOERING RESULTAAT (vervolg) Bekwaam personeel Personeel is zich bewust van het belang van een goede zorg voor de arbeidsomstandigheden Er wordt met de medewerkers gecommuniceerd (or en werkoverleg) Werknemers worden betrokken en geraadpleegd bij veranderingen

17 IMPLEMENTATIE EN UITVOERING RESULTAAT (vervolg) Het zorgsysteem is vastgelegd. Documenten en gegevens worden zodanig vastgelegd en bewaard dat ze teruggevonden kunnen worden. Verouderde documenten worden verwijderd. Activiteiten waarbij arbeidsomstandigheden in het geding kunnen komen zijn bekend. Er zijn procedures om deze situaties goed te beheersen. Er is een BHV-organisatie en er zijn calamiteitenplannen.

18 CONTROLE DOELSTELLING Het vasthouden van het niveau dat met de voorgaande acties is bereikt

19 CONTROLE WERKWIJZE Prestaties meten en monitoren Het analyseren van ongevallen en meldingen van onveilige en ongezonde situaties Het bijhouden van relevante registraties Het uitvoeren van audits

20 CONTROLE RESULTAAT Procedures ten aanzien van metingen en monitoren Inspectieschema’s en checklists Onderhoudschema’s Procedures m.b.t. het melden en onderzoeken van klachten, ongevallen en incidenten

21 CONTROLE RESULTAAT (vervolg) Procedures t.a.v. het bijhouden en het beheren van registraties Een procedure voor het uitvoeren van audits Een auditprogramma

22 DIRECTIEBEOORDELING DOELSTELLING Het evalueren van het zorgsysteem en het initiëren van maatregelen om het systeem te verbeteren

23 DIRECTIEBEOORDELING WERKWIJZE Het verzamelen en bijeenbrengen van alle relevante informatie om het systeem te kunnen beoordelen Het daadwerkelijk, periodiek, beoordelen van het functioneren van het systeem Het aanpassen van het beleid en/of het formuleren van verbeteracties

24 DIRECTIEBEOORDELING RESULTAAT Verslag van directiebeoordeling Een bijgesteld beleid Vastgestelde verbeteracties


Download ppt "OHSAS 18001 Een zorgsysteem voor betere arbeidsomstandigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google