De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Opening door Tilly Film Shift Happens Presentatie Visie op Slim Fit Stelling bespreken met behulp van de gekleurde hoeden Film van Slim Fit op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Opening door Tilly Film Shift Happens Presentatie Visie op Slim Fit Stelling bespreken met behulp van de gekleurde hoeden Film van Slim Fit op."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Opening door Tilly Film Shift Happens Presentatie Visie op Slim Fit Stelling bespreken met behulp van de gekleurde hoeden Film van Slim Fit op De Kring, ervaringen van kinderen/ouders en leerkrachten Ouders als journalist Afsluiting avond

2 Slim Fit gaat over -Welke organisatie? -Welke inzet personeel? -Welke krachtige leeromgeving? -Welke leerinhoud? -Welke schil (cultuur, ouders, communicatie, etc.)?

3

4 Fundamentele Slim Fit veranderingen 1.Groepsoverstijgend organiseren 2.Werken in grotere organisatie-eenheden 3.Werken in teams 4.Vermindering van het aantal leerkrachten 5.Inzet van andere functionarissen 6.Effectieve inzet van mensen 7.Werkdruk verlagend

5 Uitgangspunten op De Kring Inzet talenten van mensen (kinderen, medewerkers en ouders) Kijken naar de onderwijsbehoeften van het kind Beroep doen op elkaars mogelijkheden

6 Slim Fit in 3 fasen In innovatie termen wordt gesproken over richten – inrichten - verrichten Fase 1 (het richten): Creëren van urgentie besef op verschillende niveaus. Van oud denken naar nieuw denken: Wij willen in teams gaan werken

7 Fase 2 (het inrichten): Nieuwe organisatiemodellen ontwerpen voor werken in teams. Van oude beelden naar nieuwe beelden Wij organiseren het onderwijs anders (inzet personeel, organisatie van onderwijs, inrichting de leeromgeving) Fase 3 (het verrichten): Uitvoeren van diverse ontwerpen van het werken in teams. Van oud doen naar nieuw doen. Wij werken in teams.

8 Slim Fit binnen De Kring Proces tot nu toe Er is een plan geschreven voor Slim Fit op BS De Kring. Er wordt gewerkt met een veranderteam Er zijn schoolbezoeken geweest door de leerkrachten Er heeft scholing voor leerkrachten plaatsgevonden o.l.v. KPC Groep m.b.t. implementatie. Mijlpalen gehaald Ouderbetrokkenheid: Nieuwsbrief, MR, ouderavond 2011 en start ouderpanel. Leerlingpanel Belangrijk element is de pijler personeel. Focus: Hoe maken we zo effectief mogelijk gebruik van ieders talent? Talent in Beeld communicatieplan

9 Visie De Kring De Kring profileert zich met de woorden: Kwaliteit, Respect, Identiteit, Normen Gezelligheid. Visie: Je mag zijn wie je bent, je ontdekt op De Kring je talent.

10 Stelling vanuit bepaalde invalshoek De maatschappij verandert dus de organisatie van het onderwijs op onze school moet ook veranderen.


Download ppt "Programma Opening door Tilly Film Shift Happens Presentatie Visie op Slim Fit Stelling bespreken met behulp van de gekleurde hoeden Film van Slim Fit op."

Verwante presentaties


Ads door Google