De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MR Pius X Wateringen Orgaan voor medezeggenschap (inspraak). De MR vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Primair doel: behartigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MR Pius X Wateringen Orgaan voor medezeggenschap (inspraak). De MR vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Primair doel: behartigen."— Transcript van de presentatie:

1 MR Pius X Wateringen Orgaan voor medezeggenschap (inspraak). De MR vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Primair doel: behartigen van het schoolbelang in de breedste zin van het woord Alles is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

2 MR Pius X Wateringen In de praktijk: Het bestuur/bevoegd gezag moet belangrijke besluiten voorleggen MR kan zelf zaken initieren

3 MR Pius X Wateringen Rechten Medezeggenschapsraad Instemmingsrecht wijziging grondslag van de school invulling tussenschoolse opvang Adviesrecht financieel beleid van de school aanstelling schoolleiding

4 MR Pius X Wateringen Samenstelling MR schooljaar 2010/2011 4 leerkrachten Esther Malestein Marjon van Paassen Tamara van Wingerden Kim van Raamsdonk 4 ouders Annet Schoenmaker Jolanda van Noort Daniel Spaans Nico Ammerlaan

5 MR Pius X Wateringen periodeactiepuntenomschrijvingstatus hele jaarschoonmaakkritisch volgen van evaluatiesdoorlopend hele jaartussenschoolse opvang kritisch volgen van de actiepunten en evaluatie in oktober met Trumpy eerste actiepunten zijn in september uitgevoerd, nog niet volledig, navraag MR bij Carola Gerritse hele jaarcommunicatie met achterban op welke wijze kunnen we ouders informeren en betrekken -email account -enquête -foto leden MR website -stukje nieuwsbrief -email account wordt aangemaakt -enquête gehouden, -foto op website -december en voor de zomer: uitslag enquête en actie punten TSO, verwijzing naar actielijst website hele jaarfunctie mixmeedenken + advies over functie mixdoorlopend hele jaarwerkdruk en taakuren beleid Taken kritische verdelen en delegeren, taakuren beleid formaliseren koppelen aan uren belastinge - docenten geleding doet voorstel aan directie. oktobertaakbelasting docentenbesproken, wordt meegenomen in ARBO jaarplan volgen via ARBO jaarplan komend schooljaar tevredenheidsonderzo ek uitslag en actiepunten kritisch meelezengaat nog starten Actiepunten 2010

6 MR Pius X Wateringen Communicatie stukje in nieuwsbrief website Pius X (www.piusx.wsko.nl) Er is een apart emailaccount!!!!

7 MR Pius X Wateringen Tot slot: Komende jaren zullen er regelmatig leden aftredend zijn!! Wij doen graag een beroep op u om u beschikbaar te stellen!!!


Download ppt "MR Pius X Wateringen Orgaan voor medezeggenschap (inspraak). De MR vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Primair doel: behartigen."

Verwante presentaties


Ads door Google