De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joris' werk: Stelsel en NORA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joris' werk: Stelsel en NORA"— Transcript van de presentatie:

1 Joris' werk: Stelsel en NORA
ICTU

2 Stelsel van Basisregistraties
Het doel Het team STOUT Het werk Mijn werk Het zijn van specialist

3 Het onderwerp Basisregistraties: 13 eenduidige databanken voor kernprocessen van overheden Verplicht gebruik Verplicht (?) terugmelden bij ‘gerede twijfel’ juistheid GBA - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens NHR - Nieuwe Handelsregister BAG - Basisregistratie(s) Adressen en Gebouwen BRT - Basisregistratie Topografie BRK - Basisregistratie Kadaster BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen BRI - Basisregistratie Inkomens WOZ - Basisregistratie Onroerende Zaken RNI - Registratie Niet Ingezetenen BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN) BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)

4 Het onderwerp Stelsel:
Info-relaties tussen basisregistraties: Stelselcatalogus Generiek terugmelden: Digimelding Servicebus: Digikoppeling (o.a.) Abonnementen: Digilevering

5 De opdrachtgever Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e- Overheid - BRG

6 De opdrachtgever

7 Ons werk: cluster STOUT
Opdrachtgever: BZK Governance opdrachtgever: “Stuurgroep Werkend Stelsel” Binnen “RENOIR” (Kenniscentrum, SBG..) Vier projecten: Verbinden (koppelingen data onderling, datakwaliteit) Oplossingen (issuemanagement) STIP (STelsel InformatiePunt)

8 STIP Één informatiepunt (vertrekpunt)
“Afnemers” helpen aan nuttige informatie Vraagbaak Meldpunt voor knelpunten E-Overheid.nl webpagina “Stelselhandboek” Contactformulier Aanwezig op online communties Aanwezig bij bijeenkomsten

9 Mijn werk: STIP, Stelselwiki
“Functioneel beheer” Inhoudelijke bijdragen Communitymanagement & webcare

10 Communitymanagement & webcare
“Functioneel beheer” wiki.stelselvanbasisregistraties.nl Contract met leveranciers, draaiend houden Eisen opstellen Werkprocessen helpen inrichten Ondersteunen bij gebruik Informatie over Communitymanagement & webcare Betrekken omgeving: laten zien dat we er zijn Adviseren hoe Analyseren waar en wat

11 Het zijn van specialist
Wat moeten we uitvoeren? Beleidshistorie jaren ‘90 Projectplan 2011 eind 2011 invloed gehad op invulling eigen rol Projectenplannen nog niet bekrachtigd Wat moet ik kunnen? Graven in historie Informatieanalyse ↔ Actoranalyse Éénmans systeembeheer Instrument bij proces laten aansluiten Controleren of we krijgen wat we willen Ondersteunen

12 En verder Proef Digimelding NORA beheer NOiV
Online community voor ervaringen NORA beheer Gezamenlijk e-Overheidsarchitectuur ontsluiten, aansluiten en ontwikkelen NOiV Archief in de lucht houden

13 Bezoek onze website www.ictu.nl
Meer informatie? Bezoek onze website


Download ppt "Joris' werk: Stelsel en NORA"

Verwante presentaties


Ads door Google