De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Handelsregister Themadag VIAG 21 maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Handelsregister Themadag VIAG 21 maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Het Handelsregister Themadag VIAG 21 maart 2014
21 maart Ernst Koperdraat

2 NHR in het stelsel 21 maart Ernst Koperdraat

3 Gemeente is afnemer van NHR

4 Producten KvK ‘HR Inzien’: u bekijkt online gegevens uit het Handelsregister via Hiervoor ontvangt uw organisatie een toegangscode. ‘HR Dataservice’.: u heeft verbinding met het Handelsregister via een eigen applicatie met een bevragingsmogelijkheid op basis van KvK nummer. U ontvangt Handelsregistergegevens via XML-berichten (applicatie-applicatieverbinding). ‘HR Dataservice Berichten’: via de gemeenschappelijke abonnementenvoorziening Digilevering ontvangt u Handelsregistergegevens op basis van gebeurtenisberichten. Status van de 3 varianten toelichten (december2013): Inzien is beschikbaar, contract afsluiten via accountmanager KvK Bevraging is beschikbaar bij Centric, PINk en Vicrea in concept, Edam Volendam(PINK) is aangesloten, overige leveranciers kunnen functionaliteit inbouwen Dataservice berichten: praktijkbeproeving HR-DL, in maart afgerond

5 Huidige status Handelsregister
Resultaatverplichting: “Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op het NHR in het kader van de wettelijke plicht voor het gebruik van NHR.” Conclusie pilots: HR Inzien en HR Bevraging zijn grootschalig implementeerbaar. HR Berichten is nog niet implementeerbaar Noodzakelijke NUP-voorzieningen zijn beschikbaar (Digikoppeling, Digilevering, eherkenning) Digimelding: Verwachting Q3 terugmelden via BLT mogelijk. Momenteel pilots over proces van terugmelding Versneller: Bedrijvenversneller start maart 2014 en loopt tot november. Doel: gemeenten laten aansluiten op de juiste productvariant(en) Routekaart: Beschikbaar op Factsheets: maart beschikbaar Financiering: opgelost, nadere uitwerking volgt

6 NHR- achtergrond 21 maart 2014 Ernst Koperdraat
Het verplicht gebruik van het NHR per 1 juli 2014 betekent dat gemeenten: • Geen authentieke gegevens meer opvragen bij de ondernemer • Verplicht gebruikmaken van basisgegevens • Verplicht terugmelden Ijsberg: HR is nu 1,7 miljoen aan kosten bij KvK. Toekomstig gebruik is nog niet bekend, vanwege alle indieningsvereisten die moeten worden vervangen voor een raadpleging vanuit gemeente HR voorziet daarmee in een latent probleem, waar de gegevensbeheerder een oplossing voor komt aanreiken Valideer met de factsheet de gegevensbehoefte van de 5 processen Dienstverlening (prefill evenementen/horeca) Belastingen (WOZ) Middelen/financien (leges, precario= belasting voor het gebruik van de openbare ruimte) VTH Onderwijs (sociale domein) (economische zaken) Als het meezit, is de eerste factsheet klaar voor aanvang van de academy, waardoor voor 1 proces zowel de gegevens (uitttrekselvariant, of wellicht alleen de atributen) en de gebeurtenissen) Kvk: aansluiten is nu reeds mogelijk, inzien is beschikbaar, webservice voor bevragingen kan worden ingebouwd 21 maart Ernst Koperdraat

7 eHerkenning Resultaatverplichting: “Alle gemeenten zijn op 1 januari 2015 aangesloten op eHerkenning. Alle eigen (niet eHerkenning) voorzieningen voor het identificeren en autoriseren van bedrijven zijn dan uitgefaseerd.” Impactanalyse: eHerkenning is grootschalig implementeerbaar. Kosten Implementatie: P.M. Pilot: Niet van toepassing; voldoende praktijkervaring. Impuls: Met 70 gemeenten wordt een maatwerktraject gedaan met eHerkenning Routekaart: Beschikbaar 

8 Antwoord voor Bedrijven
Resultaatverplichting: ““Gemeenten verplichten zich om hun gedigitaliseerde transacties te ontsluiten via het platform van Antwoord voor Bedrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een (open) standaard uitwisselingsmogelijkheid.” Impactanalyse: AvB is grootschalig implementeerbaar. Kosten Implementatie: P.M. Pilot: Niet van toepassing; voldoende praktijkervaring. Show case: Met 26 gemeenten zijn generieke transacties via AvB / Ondernemersplein onderzocht Routekaart: beschikbaar  

9 Ondernemersbouwstenen iNUP
Samengevat: HR staat centraal om actuele bedrijfsgegevens te verkrijgen Samen met andere bouwstenen biedt dat nieuwe mogelijkheden: Met eHerkenning en AvB: zorgen dat ondernemers altijd bij het juiste loket komen / de juiste informatie vinden Met eHerkenning: formulieren en documenten vooraf invullen. Met eHerkenning (en evt. AvB) transacties digitaliseren.

10 Impact voor gemeenten Bepalen informatiebehoefte per proces, gevolgd door aansluitvariant. Processen aanpassen, zodanig dat gegevens aan de bron worden ontleend. Indieningsvereisten aanpassen Voorkomen dat gegevens ten onrechte bij de organisaties worden bevraagd. Terugmeld proces inregelen en definiëren gerede twijfel Voorkomen van eigen bestanden (Excel, kaartenbakjes etc.), Binnengemeentelijke leveringen organiseren Fysieke aansluiten met Handelsregister regelen voor gemeenten in z’n geheel dan wel per proces

11 Uitdagingen van projectleider HR
Verbinding met de processen tot stand laten komen; Voorkomen dat je “de aap op de schouder krijgt”; Nut en noodzaak helder krijgen; Scenario’s bepalen, impact verschilt per proces; Omgaan met “als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”; Handelsregister is eerste ‘echte’ basisregistratie waar de gemeente geen bronhouder van is.

12 Wat is een Versneller? Intensivering van de ondersteuning aan gemeenten waarmee een significante stijging van het aantal aansluitingen op NUP-bouwstenen of resultaatsverplichtingen wordt bereikt. 21 maart Ernst Koperdraat

13 Actielijnen I-versneller
Informeren en stimuleren Bewustwording Best Practices Actiegerichte projectcommunicatie Ondersteunen en faciliteren I-NUP academy Handreikingen, factsheets, tools etc. Regionale workshops leveranciersmanagement Monitoren en begeleiden Nulmeting Dashboard/landkaart aansluitcoach

14 Individuele ondersteuning
Wel vrijwillig, niet vrijblijvend Gemeenten ondersteunen bij de aansluiting volgens de eigen aansluitingsstrategie aansluitcoaches Werkbijeenkomsten die routekaart en strategie volgen Voortgang melden in monitor/projectwebsite


Download ppt "Het Handelsregister Themadag VIAG 21 maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google