De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Belang van datastandaarden voor lokale besturen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Belang van datastandaarden voor lokale besturen."— Transcript van de presentatie:

1 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Belang van datastandaarden voor lokale besturen

2 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 30/03/2012: RIP Mainframe

3 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 IT in (r)evolutie: de ontwrichtende technologieën

4 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 The Cloud

5 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Designed to change Van 'Built to last' naar 'Designed to change‘ (Peter Hinssen)

6 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Oplossingen voor Content Management

7 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Oplossingen voor HR

8 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Oplossingen voor Facility Management

9 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Apps

10 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Productiviteit in eigen handen EvernoteDropbox

11 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Productiviteit in eigen handen

12 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Productiviteit in eigen handen

13 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Mobile

14 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Bring your own device ?

15 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 IT in chaos

16 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Datastandaardisatie: Stepstones in het IT-moeras

17 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Datastandaardisatie: Akkoordenschema bij IT-improvisaties

18 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Centrale referentiesystemen Gegevenskwaliteit 1-Malige invoer Authentieke bronnen Hergebruik

19 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Landelijke authentieke bronnen (BE)

20 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Stelsel van basisregistraties (NL) •GBA - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevensGBA •NHR - HandelsregisterNHR •BAG - Basisregistratie Adressen en GebouwenBAG •BRT - Basisregistratie TopografieBRT •BRK - Basisregistratie KadasterBRK •BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie)BRV •BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingenBLAU •BRI - Basisregistratie InkomensBRI •WOZ - Basisregistratie Onroerende ZakenWOZ •RNI - Registratie Niet IngezetenenRNI •BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN)BGT •BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)BRO Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties.

21 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Centrale referentiesystemen in Antwerpen Personen Ondernemingen Adressen Gebouwen Percelen Medewerkers Producten Processen Doelstellingen Projecten Organisatie

22 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Interconnectiviteit

23 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 XML community voor HR De XML Community voor HR data is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft een efficiëntere gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen human resources gerelateerde pakketten en diensten in de Benelux.

24 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 StUF (NL) StUF is een open berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld. De StUF-standaard wordt toegepast binnen gemeenten, tussen gemeenten onderling, en tussen gemeenten en externe partijen zoals de landelijke basisregistraties (BAG, WKPB, GBA, etc.) en andere (keten)partners (Belastingdienst, Waterschappen, Zorginstellingen, etc.).

25 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 MidOffice

26 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Datastandaarden voor open data

27 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Datastandaarden voor open data

28 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 IDM en ACM Vlaamse Bouw- aanvragen Vlaamse Bouw- aanvragen Digitale Bouwaanvraag Architect ? Ambtenaar ? Van welke gemeente ?

29 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 (Combinatie van) strategieën “De facto”: Het productiehuis Videohouse en het bedrijf Comsof zullen instaan voor het aanleveren en installeren van een beeldbank voor de stad Kortrijk. Kortrijk startte hiervoor in het voorjaar samen met Gent, Mechelen, Brugge een samenwerkingsproject op. Een 100- tal andere besturen schreven op het initiatief in. • Consortium (XML voor HR) • Reglementering (CRAB-decreet, Wet Rijksregister) • Inhoud ter beschikking stellen ((V)KBO, GRB) • Inhoud verzamelen (Stadsmonitor, BBC) • Interbestuurlijke samenwerking (IPDC) • Subsidiëring (IDA) • “De facto” (Beeldbank) Subsidiëring: The IDA (Interchange of Data between Administrations) programme aims to promote the development and operation of trans-European telematic networks for data interchange between Member State administrations and/or the Community institutions.

30 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 OSLO  Initiatief V-ICT-OR  Geïnspireerd op samenwerkingsmodel IPDC  Consortium van leveranciers  Sponsoring van analyseteam  Sturing en vanuit V-ICT-OR  Uitwerken van concept (datastandaarden, datastromen, dataprocessen, …)  Grote betrokkenheid ‘hogere’ overheid (i.c. CORVE)  OSLO = Open Standaarden voor Lokale Overheden  Projectgroep  V-ICT-OR ( Leden & Medewerkers)  Leveranciers van IT-oplossingen (Fusebox, CIPAL, Infront, Remmicom, Schaubroeck)  CORVE  IBBT-UGent-MMLab  ECG, Kortom, FedICT, Team Digitale Bouwaanvraag  Kick off 17 april 2012; termijn ca. 1 jaar

31 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 OSLO  Scope: long list  Intrabestuurlijke data-uitwisseling  Interbestuurlijke data-uitwisseling  Lokale verrijking van centrale bronnen  Dossierkenmerken  Rapporteringsstandaarden  Authenticatie & toegangscontrole  Open data  Linked open data

32 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Commercial Standaardisatienoden voor Erfgoedontsluiting Archeologen, historici, genealogen, (landschaps)architecten, monumentenzorgers, toerismediensten en nog tal van andere erfgoed-, educatie- en cultuurtoeristische diensten, instellingen en verenigingen zoeken elk op hun eigen manier naar nieuwe digitale ontsluitingstechnieken. Op basis van diverse programma’s en opties (“apps”) proberen zij te registreren, te analyseren en te ontsluiten. Elkeen vertrekt vanuit zijn eigen ad hoc doelstelling op korte termijn. Iedereen laat iets ontwikkelen en met al dat fraais ontstaat een oerwoud waarin de bomen niet meer te onderscheiden zijn. Iedereen is trots op zijn eigen creatie, maar samenwerking tussen de verschillende speeltjes wordt steeds moeilijker. Daarom is de nood aan een goede standaardisatie steeds belangrijker aan het worden. Less is more, een goede basis kan een veelheid aan betere ontsluitingsmogelijkheden genereren. Spreekt die (groeiende) problematiek u aan, dan is de studiedag “erfgoedontsluiting 2020” op 22 juni 2012 een must! Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Deze studiedag wordt georganiseerd door de Stad Sint-Niklaas, in samenwerking met o.a. V-ICT-OR vzw.

33 DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Chinese Uitsmijter Peking city Shing Do


Download ppt "DIGIPOLIS Shopt IT 2012 Belang van datastandaarden voor lokale besturen."

Verwante presentaties


Ads door Google