De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Draaiboek invoering BRP bij gemeenten Congres Burgerzaken VIAG – Heythuysen – 15 juni 2012 Idius Felix (KING) Versie 7.0 d.d. 15 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Draaiboek invoering BRP bij gemeenten Congres Burgerzaken VIAG – Heythuysen – 15 juni 2012 Idius Felix (KING) Versie 7.0 d.d. 15 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Draaiboek invoering BRP bij gemeenten Congres Burgerzaken VIAG – Heythuysen – 15 juni 2012 Idius Felix (KING) Versie 7.0 d.d. 15 juni 2012

2 2 Wet Basisregistratie Personen BRP •Voorstel van wet bij de Tweede Kamer (april 2012) •Wet BRP in najaar 2012 in werking (naar verwachting) •Landelijke invoering •Centrale opslag persoonsgegevens •Bijhouding door (woon)gemeenten (ingezetenen) •GBA-systeem verdwijnt •Zelfevaluatie kwaliteit (voorheen GBA audit) •Gemeenten moeten daar ook wat voor doen •Draaiboek: noodzakelijke activiteiten op een rij •Gemeente kan direct aan de slag •Ondersteuning vanuit King

3 3 Uitdaging voor gemeenten Invoering NUP Mod. GBA / BRP RNI LO GBA v. 3.8 GBA-V Full Service !! - -------- ----- --------- --- --------- --------- ----

4 4 Invoering BRP gemeente MAAR OOK: •WAT MAG IK? •WAT KAN IK? •WAT WIL IK? •KANSEN?

5 5 Draaiboek: aanpak in stappen en tools De structuur van hoofdstappen wordt gebruikt in alle tools: Analysetool Tool Business Case Monitoring Tool operatiebrp.nl

6 6 Hoofdstappen → Wat betekent invoering BRP? → Wat moeten we doen? Plan van aanpak? → Wat gaan we voorbereiden? → Hoe sluiten we aan? → Wat blijft er dan nog over?

7 7 Hoofdstappen en stappen •Hoofdstappen na elkaar: mijlpalen en monitoring •Logische volgorde: gemeente kan afwijken, maar soms niet…. •Niet alle gemeenten zetten alle stappen •Startsituatie verschilt per gemeente •Gemeente vullen zelf stappen nader in (hoe) •Verplicht / niet verplicht / aanbevolen

8 8 Normplanning (indicatief) → 3 maanden → 4 maanden → 3 maanden →

9 9 Hoofdstap 1: Oriëntatie • Oriëntatie mGBA en BRP • Consequenties / impact • Noodzakelijke activiteiten • Hoe wil / kan / moet gemeente aansluiten? • Businesscase? • Wat valt om als ik GBA uitzet? • Aangehaakte gegevens • Handvatten zoeken: • Informatiebijeenkomsten • VIAG-regiobijeenkomsten • Websites • Kwaliteit initiële vulling (migreerbaarheid)

10 10 Hoofdstap 2: Analyse • Analyse impact • Hulpmiddel: Analysetool • Kosten en baten • Hulpmiddel: Tool Gemeentelijk BC • Plan van aanpak maken • Noodzakelijke activiteiten • Gemeente als bijhouder • Gemeente als afnemer (BGL) • Gemeente als verstrekker (derden) • Planning • Besluitvorming college

11 11 Hoofdstap 3: Voorbereiding • Start uitvoering plan van aanpak • Voorbereiding aansluiting • Aanschaf BZM • Lokale infrastructuur • Netwerkverbindingen • Deelplannen voor: • Overstap BRP • Werkprocessen • Opleiding • Autorisatie • Communicatie • Beheer • Automatisch fiatteren

12 12 Hoofdstap 4: Aansluiting • Uitvoeren aansluitplan • Installeren en testen • BZM • Digi-netwerk • Nieuwe werkprocessen • Trainingen • Kwaliteit ivm aansluiting BRP • Proeftuin (verplicht) • Aansluittoets (verplicht) • Certificaten (verplicht)

13 13 Hoofdstap 5: Gebruik • Aangesloten op BRP • Werken met BRP (praktijk) • Ontmantelen GBA-systeem • Afronding project en decharge

14 14 Breder perspectief Gemeente nu Gemeente straks GBA-V Full Service (2012) Logisch Ontwerp GBA 3.8 (2012) Registratie Niet- Ingezetenen (2012) Oriëntatie Analyse Voorbereiding Aansluiting Gebruik NUP-bouwstenen

15 15 Overzicht samenhang STAPPEN MIJLPALEN MONITOR STAPPEN MIJLPALEN MONITOR STAPPEN MIJLPALEN MONITOR STAPPEN MIJLPALEN MONITOR STAPPEN MIJLPALEN MONITOR

16 16 Wanneer gaat u aansluiten? Eerste inschatting aansluitmoment: voor de zomer 2012 Aanscherping planning aansluitmoment: najaar 2012

17 17 Planning 2013-2016

18 18 Meer informatie… • www.operatiebrp.nl www.operatiebrp.nl • Website met àlle informatie voor gemeenten (over mGBA en BRP) • Online community: BRPlaza (voorheen: Koploperplaza) • Informatie en nieuws, producten expertgroepen rondom thema’s • www.moderniseringgba.nl www.moderniseringgba.nl • Website van het Programma Modernisering GBA (BZK) • Beleids- en programmainformatie (wetgevingstraject)

19 19 Reacties, vragen, opmerkingen?

20 20 Meer informatie: www.operatiebrp.nl Invoering BRP: ook in uw gemeente

21 21 Startvragen gemeenten -1- •Wat is de BRP en wat betekent het voor mijn gemeente? •Wat gebeurt er als het GBA-systeem verdwijnt? •Hoe past de aansluiting op de BRP in onze andere plannen op het gebied van dienstverlening, Burgerzaken en ICT? •Hoe kan/wil/gaat mijn gemeente aansluiten op de BRP? •Hebben wij een gegevensmagazijn en/of gegevensdistributiesysteem? •Wat moeten we doen om er voor te zorgen dat binnengemeentelijke afnemers gegevens blijven krijgen? •Wat moeten we doen om er voor te zorgen dat we gegevens aan derden kunnen blijven verstrekken?

22 22 Startvragen gemeenten -2- •Zijn er samenwerkingsverbanden met andere gemeenten van belang? Zo ja, welke? •Welke burgerzakenmodules worden aangeboden? Welke modules zijn voor mij geschikt? •Wat kan onze huidige GBA-leverancier voor ons betekenen? •Wie moeten we binnen de gemeente betrekken bij de invoering van de BRP? Wie kan project trekken? •Wat doen we met aangehaakte gegevens? •Welke opleidingen hebben we nodig? Voor wie? •Welke kosten komen er op ons af? Wat zijn de baten?

23 23

24 24 Gereedschappen (tools) Analysetool Tool Business case gemeenten Monitoringtoolwww.operatiebrp.nl

25 25 Analysetool •Impact BRP bepalen eigen gemeente •Lokale situatie en keuzes in beeld •Onderbouwing besluitvorming gemeente •Meerkeuzevragen en antwoorden •Feedback en adviezen •Voorzet Plan van Aanpak invoering BRP (Word) •Advies plandatum aansluiting (normplanning)

26 26 •Op papier (voor de zomer 2012) •Geautomatiseerd (najaar 2012) •Beschikbaar via www.operatiebrp.nlwww.operatiebrp.nl •Gebruikersnaam / wachtwoord •Gebruikersvriendelijk Analysetool

27 27 Tool Business Case gemeenten •Inzichtelijk maken en bewaken kosten en baten •Handleiding •Rekenmodel •Spreadsheets •Van globaal naar gedetailleerd •Lokale knoppen •Beschikbaar per mei 2012 •Via www.operatiebrp.nlwww.operatiebrp.nl

28 28 Monitoringtool •Doel •Inzicht eigen voortgang gemeente •Inzicht voortgang t.o.v. anderen •Verantwoording programma mGBA naar opdrachtgever •Projectvolgsysteem: inzet ondersteuning •Gebruikersvriendelijk •Mijlpalen per hoofdstap •Toelichting in tekst •Gebruikersnaam / wachtwoord •Gemeente vult zelf in •Monitor invullen is verplicht (  landelijke planning) •Via www.operatiebrp.nlwww.operatiebrp.nl

29 29 www.operatiebrp.nl •Portaal voor àlle informatie BRP gemeenten •Nieuws /nieuwsbrief •Hoofdstappen en stappen •Instrumenten / tools •Thema’s •Straks: •Online community •Expertgroepen rondom thema’s

30 30 Kenmerken implementatie aanpak •Gemeenten houden zelf de regie •Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor verwerving en implementatie van BZM •KING ondersteunt d.m.v. marktplaats •KING inventariseert, analyseert, communiceert, adviseert en monitort •KING ondersteunt bij bewustwording, bij projectaanpak en bij uitvoering

31 31 Ondersteuning gemeenten pakket •Basispakket •Producten ter ondersteuning •Ondersteuning op locatie 5 dagen •Centraal gefinancierd •Pluspakket •10 dagen extra ondersteuning op afroep •Voor eigen rekening

32 32 BRP AFNEMERS Systematische Verstrekkingen GEMEENTEN Bijhouder BRP Binnen- gemeentelijke afnemers Verstrekker Gegevens magazijn/ distributie BZM’s BRP- gemeente DERDEN Invoering BRP gemeente

33 33 Ondersteuning gemeenten Producten • Regiobijeenkomsten (start voorjaar 2012) • Koplopers en Expertgroepen • Individuele werkbezoeken • Handreikingen • Analysetool (aanpak) • Monitoring tool (voortgang) • Tool Business Case

34 34 Ondersteuning gemeenten Producten • Website: www.operatiebrp.nlwww.operatiebrp.nl • Community (delen van kennis) • Faciliteren marktplaats (Burgerzakenmodules) • Helpdesk

35 35 Planning invoering BRP

36 36 Betrekken gemeenten Vroege volgers Regiobijeenkomsten Expertgroep 1 Expertgroep 2 Expertgroep 3 Expertgroep 6 Expertgroep 5 Expertgroep 4 1 x per 3 weken bij elkaar Terugkoppeling en toetsing resultaten expertgroepen Bijeenkomsten op inhoud Timing afhankelijk van onderwerp 2 x per jaar alle gemeenten Informatie brengen Samenhang bijeenkomsten Koplopers

37 37 Tijdens congres: stand 24 - Rotonde


Download ppt "1 Draaiboek invoering BRP bij gemeenten Congres Burgerzaken VIAG – Heythuysen – 15 juni 2012 Idius Felix (KING) Versie 7.0 d.d. 15 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google