De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Zekerheidsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Zekerheidsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Zekerheidsrecht
Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen

2 1. Vooraf “een buitenbeentje” Wettelijk verplicht Controle door FAO
Ambtshalve aansluiting bij FAO Wetgeving: wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, B.S., 24 april 1971 Andere bronnen: ‘Uw rechten inzake arbeidsongevallen in de privé-sector’ – Academiejaar sociaal recht 2

3 1. Vooraf Basisbeginselen van de arbeidsongevallenwet:
Beroepsrisico (of ‘ondernemingsrisico) Forfaitaire schadeloosstelling: individueel en onvolledig Academiejaar sociaal recht 2

4 2. Toepassingsgebied (art. 1-6 Arbeidsongevallenwet)
WG & WN die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst Uitbreiding: occasionele arbeid, studenten, bepaalde seizoensarbeiders, … Niet: zelfstandigen & onbezoldigde helpers ambtenaren Academiejaar sociaal recht 2

5 3. Begrip arbeidsongeval (artikel 7-9 arbeidsongevallenwet)
Plotselinge gebeurtenis Tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst Het letsel Oorzakelijk verband tussen de plotse gebeurtenis en het letsel: vermoeden van ongeval Academiejaar sociaal recht 2

6 4. De plotselinge gebeurtenis
Moet niet eensklaps Moet vaststaand zijn Moet zich niet samen met het letsel voordoen Moet niet eenmalig zijn Moet effectief het letsel kunnen veroorzaken Moet uitwendig zijn Bewijs van de plotse gebeurtenis Academiejaar sociaal recht 2

7 5. Tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
Onder gezag van de WG Acitiviteiten na het einde van de AOV Activiteiten buiten de normale arbeidsuren “door het feit van de uitvoering van de AOV”: Weerlegbaar vermoeden Academiejaar sociaal recht 2

8 6. Het letsel Fysisch en/of psychisch
Arbeidsongeschiktheid is niet vereist = beschadiging prothese Academiejaar sociaal recht 2

9 7. Oorzakelijk verband tussen plotse gebeurtenis en het letsel
(weerlegbaar) vermoeden :“tijdens” = “door het feit” (artikel 7 arbeidsongevallenwet) (weerlegbaar) vermoeden : “bewijs van letsel & plotse gebeurtenis” = “letsel werd veroorzaakt door ongeval” (artikel 9 arbeidsongevallenwet) (equivalentietheorie) DUS 3 elementen te bewijzen: De plotse gebeurtenis Het letsel Ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst Academiejaar sociaal recht 2

10 3. Begrip arbeidswegongeval (artikel 8 arbeidsongevallenwet)
Plotselinge gebeurtenis Het letsel Oorzakelijk verband tussen de plotse gebeurtenis en het letsel: vermoeden van ongeval Op de “arbeidsweg” (= de weg van of naar het werk) Academiejaar sociaal recht 2

11 4. De arbeidsweg Normale traject Omweg en onderbreking
Begin- en eindpunt van de arbeidsweg Academiejaar sociaal recht 2

12 5. De fout van het slachtoffer
In principe : geen invloed Uitzondering: indien opzettelijk Academiejaar sociaal recht 2

13 6. Vergoeding van de schade
Kosten van geneeskundige verzorging Ongeval met arbeidsongeschiktheid Begrip arbeidsongeschiktheid: Tijdelijk – consolidatie – blijvende Grondslag voor de uitkeringen: het basisloon Dodelijk arbeidsongeval Academiejaar sociaal recht 2

14 7. Burgerlijke aansprakelijkheid
Geen keuzerecht voor het slachtoffer: Vergoeding door arbeidsongevallenverzekeraar primeert – subrogatie door de verzekeraar Enkel voor eventuele schade die niet door verzekeraar werd vergoed: artikel 1382 B.W. e.v. Burgerlijke immuniteit: Werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden Uitzonderingen Aangifte en procedure Academiejaar sociaal recht 2


Download ppt "Sociaal Zekerheidsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google