De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Zekerheidsrecht Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Zekerheidsrecht Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Zekerheidsrecht Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen

2 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 22 1. Vooraf  “een buitenbeentje”  Wettelijk verplicht  Controle door FAO  Ambtshalve aansluiting bij FAO  Wetgeving: wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, B.S., 24 april 1971  Andere bronnen: ‘Uw rechten inzake arbeidsongevallen in de privé-sector’ – www.fao.fgov.be

3  Basisbeginselen van de arbeidsongevallenwet:  Beroepsrisico (of ‘ondernemingsrisico)  Forfaitaire schadeloosstelling: individueel en onvolledig 1. Vooraf Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 23

4 4 2. Toepassingsgebied (art. 1-6 Arbeidsongevallenwet)  WG & WN die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst  Uitbreiding: occasionele arbeid, studenten, bepaalde seizoensarbeiders, …  Niet:  zelfstandigen & onbezoldigde helpers  ambtenaren

5 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 25 3. Begrip arbeidsongeval (artikel 7-9 arbeidsongevallenwet)  Begrip:  Plotselinge gebeurtenis  Tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst  Het letsel  Oorzakelijk verband tussen de plotse gebeurtenis en het letsel: vermoeden van ongeval

6 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 26 4. De plotselinge gebeurtenis  Gebeurtenis  Moet niet eensklaps  Moet vaststaand zijn  Moet zich niet samen met het letsel voordoen  Moet niet eenmalig zijn  Moet effectief het letsel kunnen veroorzaken  Moet uitwendig zijn  Bewijs van de plotse gebeurtenis

7 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 27 5. Tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst  “tijdens”:  Onder gezag van de WG  Acitiviteiten na het einde van de AOV  Activiteiten buiten de normale arbeidsuren  “door het feit van de uitvoering van de AOV”:  Weerlegbaar vermoeden

8 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 28 6. Het letsel  Fysisch en/of psychisch  Arbeidsongeschiktheid is niet vereist  = beschadiging prothese

9 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 29 7. Oorzakelijk verband tussen plotse gebeurtenis en het letsel  (weerlegbaar) vermoeden :“tijdens” = “door het feit” (artikel 7 arbeidsongevallenwet)  (weerlegbaar) vermoeden : “bewijs van letsel & plotse gebeurtenis” = “letsel werd veroorzaakt door ongeval” (artikel 9 arbeidsongevallenwet) (equivalentietheorie)  DUS 3 elementen te bewijzen:  De plotse gebeurtenis  Het letsel  Ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

10 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 210 3. Begrip arbeidswegongeval (artikel 8 arbeidsongevallenwet)  Begrip:  Plotselinge gebeurtenis  Het letsel  Oorzakelijk verband tussen de plotse gebeurtenis en het letsel: vermoeden van ongeval  Op de “arbeidsweg” (= de weg van of naar het werk)

11 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 211 4. De arbeidsweg  Normale traject  Omweg en onderbreking  Begin- en eindpunt van de arbeidsweg

12 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 212 5. De fout van het slachtoffer  In principe : geen invloed  Uitzondering: indien opzettelijk

13 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 213 6. Vergoeding van de schade  Kosten van geneeskundige verzorging  Ongeval met arbeidsongeschiktheid  Begrip arbeidsongeschiktheid:  Tijdelijk – consolidatie – blijvende  Grondslag voor de uitkeringen: het basisloon  Dodelijk arbeidsongeval

14 Academiejaar 2013-2014 sociaal recht 214 7. Burgerlijke aansprakelijkheid  Geen keuzerecht voor het slachtoffer:  Vergoeding door arbeidsongevallenverzekeraar primeert – subrogatie door de verzekeraar  Enkel voor eventuele schade die niet door verzekeraar werd vergoed: artikel 1382 B.W. e.v.  Burgerlijke immuniteit:  Werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden  Uitzonderingen  Aangifte en procedure


Download ppt "Sociaal Zekerheidsrecht Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen."

Verwante presentaties


Ads door Google