De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deontologie Hilde Penneman Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout persoonlijke fout schade schade oorzakelijk verband oorzakelijk verband (artikel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deontologie Hilde Penneman Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout persoonlijke fout schade schade oorzakelijk verband oorzakelijk verband (artikel."— Transcript van de presentatie:

1 Deontologie Hilde Penneman Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout persoonlijke fout schade schade oorzakelijk verband oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) (artikel 1382-1383 B.W.)

2 Deontologie Hilde Penneman Begrip fout Foutieve daad Foutieve daad Nalatigheid Nalatigheid Onvoorzichtigheid Onvoorzichtigheid

3 Deontologie Hilde Penneman Schade Materiële schade Materiële schade Morele schade Morele schade

4 Deontologie Hilde Penneman Bewijslast fout fout schade schade oorzakelijk verband oorzakelijk verband

5 Deontologie Hilde Penneman Specifieke aansprakelijkheid ( artikel 1384 § 4) onderwijzend personeel onderwijzend personeel voor daden van anderen voor daden van anderen onder toezicht onder toezicht

6 Deontologie Hilde Penneman Vijf voorwaarden Leerling Leerling Foutieve daad of nalatigheid Foutieve daad of nalatigheid Schade aan derde Schade aan derde Oorzakelijk verband Oorzakelijk verband Onder toezicht Onder toezicht

7 Deontologie Hilde Penneman Begrippen Leerling Leerling Onderwijzer Onderwijzer Bewijslast Bewijslast Weerlegbaar vermoeden Weerlegbaar vermoeden

8 Deontologie Hilde Penneman Verweer Toezicht normaal Toezicht normaal Fout niet te verhinderen Fout niet te verhinderen Daad niet te voorzien Daad niet te voorzien Persoonlijk afwezigheid gewettigd Persoonlijk afwezigheid gewettigd

9 Deontologie Hilde Penneman Samenloop van aansprakelijkheid

10 Deontologie Hilde Penneman Vermoeden niet geldig : Leerling schade door eigen fout Leerling schade door eigen fout Daden van derde die niet onder toezicht stond Daden van derde die niet onder toezicht stond Toeval of overmacht Toeval of overmacht

11 Deontologie Hilde Penneman Aansprakelijkheid schoolbestuur Als werkgever Als werkgever Als bewaarder van een zaak Als bewaarder van een zaak

12 Deontologie Hilde Penneman Als werkgever voor personeelsleden voor personeelsleden uitzondering : zware fout of herhaaldelijk lichte fout ( gesubs. Onderwijs ) uitzondering : zware fout of herhaaldelijk lichte fout ( gesubs. Onderwijs ) Artikel 17bis Decreet 21 maart 1991. Artikel 17bis Decreet 21 maart 1991.

13 Deontologie Hilde Penneman Als bewaarder van een zaak vbn. Schooluitrusting, maaltijden, schoolgebouwen enz. vbn. Schooluitrusting, maaltijden, schoolgebouwen enz.

14 Deontologie Hilde Penneman Grenzen bewakingsopdracht Begin en einde Begin en einde Aantal personeelsleden Aantal personeelsleden Degelijk toezicht Degelijk toezicht

15 Deontologie Hilde Penneman Toezicht In de klas In de klas Op de speelplaats en eetzaal Op de speelplaats en eetzaal Verplaatsen en verlaten school Verplaatsen en verlaten school Bij zwemmen Bij zwemmen Bij busvervoer Bij busvervoer Buitenschoolse activiteiten Buitenschoolse activiteiten Extramuros activiteiten Extramuros activiteiten

16 Deontologie Hilde Penneman Verzekeringen Schoolpolis voor burg.aph van schoolbestuur, directeur, personeel en leerlingen Schoolpolis voor burg.aph van schoolbestuur, directeur, personeel en leerlingen Alle situaties die het schoolleven omvatten Alle situaties die het schoolleven omvatten Opgelet dekking voldoende hoog ! Opgelet dekking voldoende hoog ! Aanvullende ongevallenverzekering bij lichamelijk ongeval Aanvullende ongevallenverzekering bij lichamelijk ongeval

17 Deontologie Hilde Penneman Arbeidsongevallen Definitie Definitie Plots Plots Lichamelijke letsels Lichamelijke letsels Normaal traject van school naar huis Normaal traject van school naar huis

18 Deontologie Hilde Penneman Arbeidsongeval Bewijs : tijdens het werk Bewijs : tijdens het werk Ernstig ongval ( vbn) Ernstig ongval ( vbn)

19 Deontologie Hilde Penneman Ongeval op de weg naar of van het werk Normale traject Normale traject Verblijfplaats Verblijfplaats Andere : eetmaal, bijscholing, nieuwe betrekking zoeken, nuttige omweg enz. Andere : eetmaal, bijscholing, nieuwe betrekking zoeken, nuttige omweg enz.

20 Deontologie Hilde Penneman Normaal traject Wordt niet vermoed Wordt niet vermoed Schriftelijk bewijs bv. Pv. Schriftelijk bewijs bv. Pv. Getuigenbewijs Getuigenbewijs

21 Deontologie Hilde Penneman Quid fout slachtoffer Quid fout slachtoffer Geen enkele fout sluit de toepassing van het arbeidsongeval uit tenzij opzet !! Geen enkele fout sluit de toepassing van het arbeidsongeval uit tenzij opzet !!

22 Deontologie Hilde Penneman Onderworpen personeel en aangifte Vast, stagedoend, tijdelijk of hulppersoneel Vast, stagedoend, tijdelijk of hulppersoneel Model A aangifte door betrokkene Model A aangifte door betrokkene Model B doktersattest Model B doktersattest Model C ingevuld door directeur Model C ingevuld door directeur Laattijdige aangifte Laattijdige aangifte Rol AGD Rol AGD

23 Deontologie Hilde Penneman Consolidatie Definitie : stabilisatie van de arbeidsongeschiktheid Definitie : stabilisatie van de arbeidsongeschiktheid

24 Deontologie Hilde Penneman Vergoedingen Kosten dokter Kosten dokter Reiskosten Reiskosten Doorbetaling van wedde Doorbetaling van wedde Rente bij blijvende invaliditeit Rente bij blijvende invaliditeit Wordt niet vergoed : morele schade, schade aan goederen, esthetische schade Wordt niet vergoed : morele schade, schade aan goederen, esthetische schade Wordt wel vergoed : prothesen Wordt wel vergoed : prothesen

25 Deontologie Hilde Penneman Vergoedingen Kosten dokter Kosten dokter Reiskosten Reiskosten Doorbetaling van wedde Doorbetaling van wedde Rente bij blijvende invaliditeit Rente bij blijvende invaliditeit

26 Deontologie Hilde Penneman Rechtsverkrijgende Begrafeniskosten Begrafeniskosten Lijfrente Lijfrente Kinderen of andere rechthebbenden Kinderen of andere rechthebbenden

27 Deontologie Hilde Penneman Plichten en onverenigbaarheden Artikel 8 – 17 van Statuut personeel Decreet van 27 maart 1991 Ges.O. Artikel 8 – 17 van Statuut personeel Decreet van 27 maart 1991 Ges.O. Uitvoeren van taken cfr arbeidsreglement Uitvoeren van taken cfr arbeidsreglement Correcte omgang met leerlingen, ouders en het publiek Correcte omgang met leerlingen, ouders en het publiek Alles vermijden wat waardigheid functie in gevaar brengt. Alles vermijden wat waardigheid functie in gevaar brengt. Geen geschenken, giften of beloningen aanvaarden Geen geschenken, giften of beloningen aanvaarden

28 Deontologie Hilde Penneman Plichten en onverenigbaarheden Gezag niet aanwenden voor politieke of commerciële doeleinden Gezag niet aanwenden voor politieke of commerciële doeleinden Ambt niet onderbreken zonder toestemming Ambt niet onderbreken zonder toestemming Ambtsgeheim bewaren Ambtsgeheim bewaren Opvoedingproject naleven Opvoedingproject naleven

29 Deontologie Hilde Penneman Bescherming van privéleven Feiten uit privé-leven die geen weerslag hebben op leerling of personeel Feiten uit privé-leven die geen weerslag hebben op leerling of personeel

30 Deontologie Hilde Penneman Bijstand Personeelslid mag zich steeds laten bijstaan of vertegenwoordigen door raadsman Personeelslid mag zich steeds laten bijstaan of vertegenwoordigen door raadsman

31 Deontologie Hilde Penneman Arbeidsreglement Verplichte vermeldingen Verplichte vermeldingen Arbeidsduur Arbeidsduur Jaarlijkse vakantie Jaarlijkse vakantie Rechten en plichten van leidinggevend personeel Rechten en plichten van leidinggevend personeel Meting van en controle op arbeid Meting van en controle op arbeid Betaling van loon Betaling van loon

32 Deontologie Hilde Penneman Arbeidsreglement Ontslagregeling Ontslagregeling Opzeggingstermijnen Opzeggingstermijnen Dringende redenen vbn Dringende redenen vbn Tuchtregeling vastbenoemden Tuchtregeling vastbenoemden (artikel 64-66 Decreet rechtspositie) (artikel 64-66 Decreet rechtspositie)

33 Deontologie Hilde Penneman Arbeidsreglement Welzijn Welzijn Maatregelen ter bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sexueel geweld Maatregelen ter bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sexueel geweld Definities Definities


Download ppt "Deontologie Hilde Penneman Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout persoonlijke fout schade schade oorzakelijk verband oorzakelijk verband (artikel."

Verwante presentaties


Ads door Google