De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Intern Cultuur Coördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Intern Cultuur Coördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Intern Cultuur Coördinator

2 De ICC-cursus

3 Doelstelling: De cursus richt zich op degenen die cultuureducatie in het takenpakket hebben. De cursus gaat uit van de eigen ervaringen van de deelnemers.

4 5 Bijeenkomsten: Cultuureducatie Coördinator Cultuureducatie Visie, beleidsplan en werkplan Integratie met andere vakken Media-educatie en netwerkvorming

5 1e bijeenkomst: kennismaking de definities van kunst en cultuur de regeling versterking Cultuureducatie de invloed van een visie de drie scenario’s de nulmeting de verwerking in formats

6 Foto’s - Verbanden leggen Mijn culturele omgeving
Kennismaking Foto’s - Verbanden leggen Mijn culturele omgeving

7 Wat is kunst en cultuur?

8

9

10

11 Cultuureducatie: Alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Leren over, door en met cultuur. Meestal sprake van cultuurgerelateerde doelstellingen: kennismaking met of verdieping in kunst, cultureel erfgoed en/of media. Het genieten, leren beoordelen en zelf beoefenen. De verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. bron: cultuurnetwerk.nl

12 De invloed van een visie
horizon of expectation

13 De invloed van een visie
Je visie wordt gekleurd door de ‘horizon of expectation’. Deze wordt bepaald door een aantal factoren: Opleiding / intellectuele bagage Familie / vrienden Maatschappelijke positie Huidskleur / ras Culturele achtergrond Sekse Seksuele geaardheid

14

15 regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs (CEPO)
De regeling regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs (CEPO)

16 De school: ontwikkelt een visie op de functie van cultuureducatie vertaalt deze visie naar een samenhangend geheel van activiteiten werkt samen met de culturele omgeving

17 Voorwaarden: De school ontwikkelt een meerjarige visie op de functie van cultuureducatie, neemt deze op in het schoolbeleid en organiseert hierbij passende activiteiten. De school gaat deelnemen aan een netwerk van scholen en culturele instellingen, waarbij in ieder geval de afstemming tussen vraag en aanbod en kennisoverdracht naar andere scholen een rol spelen. De school besteedt aandacht aan deskundigheidsbevordering van haar personeel op het gebied van cultuureducatie. De subsidie wordt verantwoord in de jaarrekening die betrekking heeft op het jaar waarin de subsidie is besteed.

18 Rapport Hart(d) voor Cultuur
3 scenario’s Rapport Hart(d) voor Cultuur

19 Scenario 1: komen en gaan
School Culturele instelling Culturele omgeving

20 Scenario 2: vragen en aanbieden
School Culturele omgeving

21 Scenario 3: beleven en ervaren
School Culturele omgeving

22 Inventarisatie Verwerken in formats
De nulmeting Inventarisatie Verwerken in formats

23 Huiswerk Nulmeting Financiën


Download ppt "Cursus Intern Cultuur Coördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google