De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Religieus Erfgoed ZH Andries Ponsteen, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Religieus Erfgoed ZH Andries Ponsteen, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Religieus Erfgoed ZH Andries Ponsteen, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland

2 Opgericht in 2008 Doel: gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van provinciale activiteiten voor het religieus erfgoed in Zuid-Holland Leden: o Bisdom Rotterdam o Contactorgaan Moslims en Overheid o Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland o Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland o Stichting Oude Hollandse Kerken o Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland o Erfgoedhuis Zuid-Holland (ondersteuning)

3 Activiteiten van de leden Bisdom Rotterdam (Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken) advisering over gebouwen en begraafplaatsen die vanuit kerkelijk, kunsthistorisch of cultuurhistorisch oogpunt waarde hebben + daarmee verband houdende roerende goederen Stichting Oude Hollandse Kerken behoud van monumentale kerken in NH en ZH met bijzondere historische, architectonische of landschappelijke waarde (zoals déze kerk) Vereniging Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland inzet voor goed beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen en multifunctionele gebruiksmogelijkheden belangenbehartiging leden en gesprekspartner van overheid en politiek

4 Contactorgaan Moslims en Overheid gesprekspartner voor overheid en maatschappelijke instellingen voor onderwerpen als: integratie, emancipatie en belangenbehartiging van moslims in Nederland Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland bevorderen belangstelling / kennis roerend en onroerend religieus erfgoed in Nederlandse kerken en kloosters, door ontsluiting van dit kunst- en cultuurbezit Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Holland ondersteuning eigenaren van kerkelijke gebouwen bij restauratie, verbouwing en onderhoud van de gebouwen en het meubilair, alsook begraafplaatsen en onroerend erfgoed. Hulp bij opstellen meerjaren onderhoudsplannen, subsidieaanvragen en geven van technisch advies

5 Erfgoedhuis Zuid-Holland Monumentenwacht educatie op scholen “Geloofwaardige gebouwen” publicaties / projecten over RE ondersteuning gemeenten bij herontwikkeling ondersteuning Platform Religieus Erfgoed ZH

6 Jaarlijkse kengetallen Monumentenwacht van het Erfgoedhuis: onderhoudsadviezen kerken/religieuze gebouwen in ZH: > 600 idem torens: > 130

7

8 Wat gaat het Platform in 2011 doen? website organisatie jaarlijkse netwerkdag digitale nieuwsbrieven ontplooien activiteiten op gebied van: - publieksontsluiting - erfgoededucatie - deskundigheidsbevordering Uitvoerders zijn de leden van het Platform. Geen subsidie, Erfgoedhuis ondersteunt en bekostigt beperkt de activiteiten.

9 Een blik op de website

10

11

12

13


Download ppt "Platform Religieus Erfgoed ZH Andries Ponsteen, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google