De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ABC van Passend Onderwijs Nadine de Boer en Kees Blaauw November 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ABC van Passend Onderwijs Nadine de Boer en Kees Blaauw November 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Het ABC van Passend Onderwijs Nadine de Boer en Kees Blaauw November 2013

2 2

3 www.koersvo.nl Titel presentatie – datum 3 De School Passend Onderwijs Ga uit van de mogelijkheden en niet van de belemmeringen Ga op zoek naar de kansen en laat het onderwijs daarop aansluiten

4 www.koersvo.nl Titel presentatie – datum 4 De School financiën

5 Alle gelden ab naar swv Alle gelden vso naar swv Geen open einde financiering meer Straks: alle gelden lwoo en pro naar swv Kern: bepaler betaalt! www.koersvo.nl 5 financiën

6 www.koersvo.nl Titel presentatie – datum 6 De School financiënsamenwerkingen

7 www.koersvo.nl 7 samenwerkingen 75x swv vo en 75x ppo Alle scholen en besturen lid van swv Alle vso cluster 3 en 4 onderdeel van swv Verplicht overleg met gemeentes (oogo) Verplicht overleg tussen swv en ppo Dekkend netwerk, vorming opdc Terugdringen thuiszitters

8 8

9 www.koersvo.nl Titel presentatie – datum 9 De School financiënsamenwerkingen zorgplicht

10 www.koersvo.nl 10 zorgplicht 1.Voor wie geldt dit? 2.Plaatsing verplicht? 3.Plichten voor de school? 4.Plichten voor de ouders? 5.Hoe bepaal je de termijn van 6 (of 10) weken? 6.Ondersteuningsbreedte? 7.Intakeprocedure?

11 11

12 www.koersvo.nl Titel presentatie – datum 12 De School financiënsamenwerkingen zorgplicht speciaal onderwijs

13 www.koersvo.nl 13 Speciaal onderwijs, cluster 3 en 4 Rugzak verdwijnt Toelaatbaarheid vso bepaald door commissie van swv Toelating wordt geregeld door vso, verschillen per swv Financiering is gemaximeerd In de toekomst ook met lwoo en pro indicaties via swv (vanaf schooljaar 2015-2016)

14 14

15 www.koersvo.nl Titel presentatie – datum 15 De School financiënsamenwerkingen zorgplicht speciaal onderwijs Het school ondersteunings profiel

16 www.koersvo.nl 16 Het schoolondersteuningsprofiel 1.Elke school heeft en publiceert het SOP 2.Uitgebreide schoolgids gestoeld op realiteit 3.Heldere omschrijving ondersteuningscapaciteit 4.Eenduidige omschrijving intakeprocedure 5.SOP van alle scholen binnen swv in een zoekmachine

17 www.koersvo.nl Titel presentatie – datum 17 De School financiën samenwerkingenzorgplicht speciaal onderwijs het school ondersteunings profiel het ontwikkelings perspectief

18 www.koersvo.nl 18 Het ontwikkelingsperspectief 1.Voor wie? 2.Wanneer geschreven? 3.Hoe evalueren? 4.Meer dan een (individueel) handelingsplan 5.Inhoud deels voorgeschreven 6.De rol van de ouders hierbij

19 1. Personalia van de leerling naam Geboortedatum Klas Mentor Startdatum school Format 19

20 20 2. School van herkomst Naam school Advies onderwijs IOP meegestuurd? JA / NEE Gegevens uit IOP Ondersteuning ingezet voor: Resultaat:

21 21 3. Speerpunt van de ondersteuning komende periode Op cognitief gebied Werken volgens pto/pta met aanpassingen zoals bij onderdeel 8 staan Op sociaal/emotio- neel gebied Werken aan de volgende belemmerende factor(en):

22 22 4. Externe hulpverlening Inzet door (naam en functie)Datum

23 23 5. Overdrachtsdossier IQ onderzoek Gebruikte test: Score: datum afname: Didactisch onderzoek DL DLELA Tech. lezen Begr. lezen Spelling Inz. rekenen

24 24 6. Persoonsontwikkeling en sociaal-emotioneel functioneren Omgang met leeftijdgenoten Omgang met volwassenen Werkhouding Zelfstandigheid

25 25 7. Prognose uitstroomprofiel of niveau Datum: Keuze beperken tot onderwijsniveau lln Visie van de leerling Visie ouders Visie school PrO VMBO Havo Vwo Arbeid/Begeleid/ vervolgopl BB /KB/GT/ MAVO Met rugzakje / zware onderst.

26 26 8. Onderwijsdoelen Ontwikkeling volgens pto / pta Zie voortgangsrapport leervorderingen Aanpassingen in pto door belemmerende factoren Zo ja voor welke vakken en hoe? Aanpassingen in pto door bevorderende factoren Zo ja, voor welke vakken en hoe?

27 27 9. Analyse van bevorderende en belemmerende factoren Datum: belemmerendbevorderend Onderst. behoeften Kind factoren School factoren Externe factoren

28 28 10. Ondertekend op (datum) Door de leerling: Door de wettelijk vertegenwoor- digers Door de school: naam + functie

29 29 Het onderwijs vormt de basis van een mooie wereld!


Download ppt "Het ABC van Passend Onderwijs Nadine de Boer en Kees Blaauw November 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google