De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FPA-dag: Parels delen 05-09-2014 Groepsdynamiek en familieparticipatie GGZ WNB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FPA-dag: Parels delen 05-09-2014 Groepsdynamiek en familieparticipatie GGZ WNB."— Transcript van de presentatie:

1 FPA-dag: Parels delen 05-09-2014
Groepsdynamiek en familieparticipatie GGZ WNB

2 Indeling FPA de Mare Vier units Doelgroepen gemengd
Onderscheid programma, structuur, verantwoordelijkheden Vier units, 9 clienten op elke unit, op unit 1 de uitstroom unit zijn 6 bedden. Unit 3 en 4 zijn gekoppeld aan elkaar ook letterlijk samen naast elkaar in het gebouw en hetzelfde geldt voor unit 1 en 2.

3 Behandeling Dagprogramma Individueel behandelplan
Evaluatie na zes weken Therapieën Individueel Groepstherapie

4 Groepsdynamiek Aandacht individu en sociale omgeving
Principes milieutherapie, therapeutische gemeenschap Resocialisatie (familieparticipatie!) Leefmilieu dat dagelijks leven zo veel mogelijk benadert Gedeelde verantwoordelijkheid voor leefomgeving en veiligheid Delinquent gedrag is een resultante van het samengaan van specifieke persoonsgegevens, zoals het ziektebeeld en omgevingsfactoren. Doel behandelen is ontwikkelen van minder risicovol gedrag, in een onmisbare interactie met de sociale omgeving. Dit zodat de cliënt weer op een verantwoordelijke wijze kan samenleven met anderen. Er moet dus aandacht zijn voor het individu en de sociale omgeving. Resocialisatie om hospitalisatie te voorkomen. Hierbij is het sociale netwerk van groot belang. Probleemgedrag vaak ontwikkeld in interactie met belangrijke anderen: waardevolle input familie.

5 Groepsdynamiek Indicatie therapie in groep Wekelijks groepsgesprek
Tweewekelijks CSO Verantwoordelijkheden dragen voor elkaar Kookgroep Corveetaken Boodschappen doen ‘Crisisgroep’

6 Familieparticipatie Familie van groot belang voor behandeling
Alle disciplines betrokken Belang van betrekken familie: zodat behandeling beklijft. MW neemt in de eerste 6 weken contact op met de familie. Huisbezoek. Mensen die al TBS screening hebben: telefonisch contact Uitleg over afdeling, combinatie cliënt, hoe zit systeem in elkaar. Contacten leggen met familie die op bezoek komt of waarnaar cliënt op verlof gaat. Waar nodig familie betrekken in resocialisatiemogelijkheden (wel/niet thuis wonen, in welke regio, zelfstandig wonen of begeleid wonen, ed)

7 Familieparticipatie Milieuonderzoek
Systeemgesprekken multidisciplinair Psychoeducatie Betrokkenheid in resocialisatiemogelijkheden Familiedag Familiegespreksgroep

8 Familieparticipatie Knelpunten Privacy Behoefte familie

9 Vragen / opmerkingen?


Download ppt "FPA-dag: Parels delen 05-09-2014 Groepsdynamiek en familieparticipatie GGZ WNB."

Verwante presentaties


Ads door Google