De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Postanoxische encephalopathie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Postanoxische encephalopathie"— Transcript van de presentatie:

1 Postanoxische encephalopathie
En de rol van de consultatief psychiatrisch verpleegkundige in het ziekenhuis NFZP symposium 22 juni 2007

2 consultatie in het ziekenhuis veelal bij postanoxische encephalopathie na reanimatie
(sub-) acute fase gevolgen van postanoxische encephalopathie voor de verpleegsituatie

3 Wat is het beeld bij verpleegkundigen?
Verwardheid Motorische onrust Dwaalgedrag Decorumverlies Desoriëntatie Onvoorspelbaar beeld en beloop

4 Wat doet de verpleegkundige?
Protocol delirium toepassen met betrekking tot medicatie Oriëntatiepunten aanbrengen Familie inschakelen Fixeren CPV inschakelen

5 Hoe vindt de verpleegkundige het om zo’n patiënt te verplegen?
Uitdagend Interessant Vervelend Irritant “Ik houd niet van die psychische mensen” Afhankelijk van de situatie op de afdeling Vervelend voor medepatiënten

6 Te weinig aandacht voor medepatiënten
Moeilijk door setting . Op cardiologie/ccu is rust voor patiënten prioriteit Moeilijk door gebrek aan kennis en hoe er mee om te gaan “Waarom reanimeren we eigenlijk?”

7 In welke setting hoort de patiënt thuis?
CCU Neurologie. Er is een neurologisch beeld, neurologieverpleegkundigen zijn beter geschoold “Er komt oorlog tussen cardioloog en neuroloog” Open afdeling is gevaarlijk bij dwaalgedrag GGZ Overplaatsing is moeilijk

8 Er is een complexe verpleegsituatie met praktische knelpunten waarbij passende oplossingen niet voorhanden zijn. Complicerende factoren zijn Gebrek aan commitment Weerstand Kennistekort bij verpleegkundigen

9 Wat betekent dit voor de cpv?
Een mooie uitdaging!!! Met valkuilen!!!

10 Helderheid over vraagstelling en verwachtingen:
Medicatie? Adviezen? Begeleiding? Overplaatsing? Wees helder over wat je wel en niet kunt waarmaken.

11 Het is niet zinvol om adviezen te geven als er weerstanden zijn
Maak weerstanden bespreekbaar Voorwaarde is goed contact met de afdeling. De CPV moet een bekend gezicht zijn bij wie de afdeling zich vertrouwd voelt. CPV moet bekend zijn met afdelingscultuur

12 Wat kun je doen als cpv? Coördinerende rol
Verpleegkundigen Cardioloog Psychiater Neuroloog (Medische) kennis vertalen in verpleegkundige adviezen

13 Bij beeld van lichte desoriëntatie:
Dagprogramma, behandelplan Prikkelarm Bij delirante verschijnselen: Adviseren m.b.t.: Oriëntatie Omgaan met hallucinaties Setting Prikkelarm verplegen mogelijk? Familie inschakelen/informeren Zie ook

14 Met psychiater en cardioloog medicatiebeleid
Kan de patiënt gezien zijn cardiale situatie Haldol en/of sedativa krijgen? Is andere medicatie geïndiceerd?

15 Bij overwegen fixeren:
Meedenken, adviseren Is het nodig, wat is het doel Zijn er alternatieven Familie aanwezig Setting Welke vorm van fixatie Rol van medicatie

16 Bij zwerfgedrag: Zijn er technische hulpmiddelen zoals dwaalalarm
Meedenken over sedatie, fixatie Meedenken over veiligheid Is overplaatsing naar GGZ geïndiceerd en medisch gezien verantwoord? Juridische aspecten, BOPZ maatregel?

17 Omgaan met weerstanden
Bespreekbaar maken Onderwijs over postanoxische encephalopathie en mogelijke gevolgen Regelmatig langslopen op de afdeling. Beloop vervolgen Effect behandeling Coördinerende rol Betrokkenheid tonen.

18 Het beeld en beloop van postanoxische encephalopathie in de (sub-)acute fase zijn onvoorspelbaar
Er ontstaat een complexe verpleegsituatie waarbij passende oplossingen niet voorhanden zijn Veel uitdagingen voor de cpv Helderheid over verwachtingen eerste prioriteit


Download ppt "Postanoxische encephalopathie"

Verwante presentaties


Ads door Google