De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Honoursonderwijs in HBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Honoursonderwijs in HBO"— Transcript van de presentatie:

1 Honoursonderwijs in HBO
OCW Kennismarkt

2 Onderzoek internationaal
Wat motiveert studenten?

3 Onderwijs-Talentontwikkeling-Honours
In Hogere Beroepsopleiding ligt de focus op de B en de H, anders dan bij universiteiten Bij honours ligt de focus daarom op ‘excellente professional’ (zie boekje Sirius website: 7 hogescholen) Taal: een beroepsopleiding leidt de ‘toekomstige alumnus’ voor het werkveld op > beeld scherp? Talent: honours bij HBO breder dan ‘cognitie’, juist gericht op ‘professionaliteit’: VO? PO?

4 Excellente Professional bij
Als professional leren innoveren: praktijkgerichte honoursprogramma’s Omschreven in 5 competenties ‘Innoverend Handelen’ Daagt voldoende uit? Studenten:

5 Uit boek: Gesprekken met honoursstudenten
“Ik wilde groeien in het doen van onderzoek, het bedenken van een praktische oplossing voor een vraagstuk (met verschillende disciplines), leren hoe je een innovatie tot stand kan brengen en mijn kennis verbreden, zowel binnen als buiten mijn vakgebied.” Shannon Stigter Pdf boek of fysiek bestellen: Zie:

6 Gesprekken met honoursstudenten
“Ik leerde gewoon heel veel over mezelf, mijn eigen verwachtingen en mijn eigen denkpatroon door intensief met anderen samen te werken en tegelijkertijd op mijn eigen activiteiten te reflecteren.” Tina Peeters

7 Gesprekken met honoursstudenten
“Mijn belangrijkste ervaring in mijn honoursprogramma was de zelfstandigheid. Tijdens het reguliere programma worden we vooral getraind om te doen wat er in de boeken staat. Tijdens het honoursprogramma moest ik opeens alles zelf bedenken en was ik aangewezen op mijn eigen creativiteit.” Amelie Bos

8 Stimuleren – Uitdagen - Coachen
Veelgehoorde klacht regulier onderwijs: te weinig uitdagend! Hoe organiseer je uitdaging in je onderwijs? Drijfveer voor energie bij studenten: - het ‘wíllen’ en daarna ‘nieuwsgierigheid’ (studenten kunnen alleen zichzelf motiveren) En: van onzekerheid naar zekerheid

9 Uitdagen met (on)zekerheid …….. (open innovatie?)

10 Praktijkgerichte Honoursprogramma’s: 5 kenmerken
1.Multidisciplinair praktijkvraagstuk Echte vraagstukken in complexe context 2.Authentieke leeromgeving ‘situated learning’, context: innovatie 3.Professionele excellentie ‘leren innoveren’, 5 competenties 4.Hoge verwachtingen Uitdagen! Growth mindset (inspanning/strategie) 5.Leerwerkgemeenschap Ontwikkelen autonomie en zelfsturing in gemeenschap

11 Cultuur van honours Community: experimenteerruimte docent-student, op basis van onderlinge relevantie van de inhoud Actieve leerhouding: ondernemende en kritische leerhouding … (univ: ‘academische competenties’) ….multidisciplinair werken Vrijheid in gebondenheid: zelf richting geven (stud/doc) binnen doel ‘Innoverend Handelen’ (parallel 21st century skills) met centrale toetsing Met dank aan Marca

12 Export van kennis Allereerst: naar ons eigen onderwijs: domeinen
Export van Innovation Lab naar VS - 30 ec ‘minor+’, met extern md vraagstuk centraal Studenten VS werven voor Innovation Labs hier Ook: kennisdeling excellentie bij MBO, VO en stappen naar PO Europa: bouwen aan netwerk als NCHC (VS) - in Nederland net van start Mede een rol voor OCW? Vervolg Sirius? - inhoud is er, kwaliteitszorg door uitwisseling

13 En dit alles beoogt te leiden tot werkelijk ....
! Reacties?


Download ppt "Honoursonderwijs in HBO"

Verwante presentaties


Ads door Google