De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij werken met SIS Excellentieprogramma’s in SIS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij werken met SIS Excellentieprogramma’s in SIS"— Transcript van de presentatie:

1 Wij werken met SIS Excellentieprogramma’s in SIS
Pieter Rotteveel, projectmanager onderwijslogistiek

2 Excellentieprogramma’s
Ambitie Uitdagend onderwijs bieden aan studenten die zich maximaal willen ontplooien en voor wie het nominale curriculum onvoldoende uitdaging biedt. Verborgen talenten opsporen en aanmoedigen het talent te ontwikkelen. Emancipatie bevorderen van alle studenten: oog hebben voor talenten van alle studenten, ook van hen die door hun sociaal-economische, etnische of culturele achtergrond nog onvoldoende als talent gezien zijn. Het bieden van toonaangevend, uitdagend onderwijs voor iedereen. Stimuleren van talentontwikkeling van alle studenten. Het excellentieprogramma vervult hierbij een voortrekkersrol.

3 Excellentieprogramma’s
In Sirius-programma omgezet naar prestatie-indicatoren: In 2014 6% van alle studenten deelneemt aan een excellentieprogramma voor het eerste of tweede jaar (Studium Excellentie) 5% van de studenten deelneemt aan een honoursprogramma (derde en vierde jaar)

4 Soorten excellentie Studium Excellentie programma, dat wil zeggen: een programma dat studenten naast het reguliere programma van de propedeuse en het eerste jaar van de hoofdfase kunnen volgen. Het programma omvat minimaal 168 studiebelastingsuren (equivalent van 6 ec) en is extra-curriculair. Honoursprogramma: Intra-curriculair honoursprogramma, dat wil zeggen: het geheel of een deel van het studieprogramma van de hoofdfase. Het programma omvat minimaal 840 studiebelastingsuren (30 ec), of Extra-curriculair honoursprogramma, dat wil zeggen: een programma dat studenten naast hun hoofdfaseprogramma kunnen volgen. Het programma omvat minimaal 420 studiebelastingsuren (equivalent van 15 EC) en voldoet aan de criteria vanexcellentieprogramma’s in de HvA en is ook als zodanig door het CvB erkend. 3. Opleidingen die leiden tot een diploma op zowel hbo als wo bachelor-niveau.

5 Studium excellentie 1e en 2e jaar geen toelatingseisen
extra-curriculair minimale omvang van 168 uur (6 ects) SE certificaat SE-lezingen staan open voor studenten uit andere domeinen NB: De examencommissie van de opleiding van de student is verantwoordelijk voor de certificering en de kwaliteit van de toetsing in het SE. Er is een Regeling Studium Excellentie van kracht waarin de examinering van de excellentieprogramma’s is vastgelegd.

6 Honoursprogramma Derde- en/of vierdejaars studenten
specifieke toelatingseisen met betrekking tot studieprestatie en motivatie Een honoursprogramma kan bestaan uit (een combinatie van) een opzichzelfstaand programma, uit extra onderdelen bij een regulier programma (bijvoorbeeld een kop op een minor, stage of afstudeeropdracht) en/of onderdelen van een honoursprogramma in een ander domein. Het honoursprogramma is intra- of extra-curriculair Het honoursprogramma kent een minimale omvang van 420 uur (15 ects) extracurriculair en 840 uur (30 ects) intracurriculair. Excellente studenten zijn betrokken bij de ontwikkeling van opdrachten (vraaggestuurd onderwijs).

7 SIS-inrichting Studiedelen: beginnen met 89….
of SE of HT, niet allebei Vereisten: Korte omschrijving SE.. of HT.. Extra-curriculair: “modus inclusief studiepunten” = verifiëren + studiepunten aangeven Intracurriculair: Met een autorisatie uitzondering Met een opsomming van de gewone vereisten in de vereistengroep, met als variant via een OF-verbinding de versie van de gewone vereisten met het excellentieprogramma waarbij deze laatste een vereiste uit de gewone vereisten vervangt.

8 SIS inrichting Groepen: 1e en 2e positie: SE of HT
3e en 4e positie: studiejaar (12 voor , etc.) waarin student met het excellentieprogramma is begonnen Aparte adviesgroepen

9 Studium Excellentie Certificaat (Nederlands en Engels)
emplid = plan = 51391

10 SIS-inrichting Honoursprogramma
Judicium codes inrichten SACR instellen > Productgerelateerd > Studentenrecords > Status/onderscheidingen stud. > Graden/onderscheidingen CFB past query’s/sjablonen aan (SRP10B1, DIP_AFDR_BDIP_v12.rtf)

11

12 Voorbeeld diploma

13 Vermelding op de cijferlijst
Via de omschrijving van de vereiste (intra en extra-curriculair) (Nog) geen HvA brede afspraken…. Staat (nog) niets over in het engelstalig supplement

14 Vragen?


Download ppt "Wij werken met SIS Excellentieprogramma’s in SIS"

Verwante presentaties


Ads door Google