De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BètaPlus: getalenteerde bètaleerlingen op de overgang vwo/universiteit Ton van der Valk Conferentie Excellence, Research and Development, Maarssen, 23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BètaPlus: getalenteerde bètaleerlingen op de overgang vwo/universiteit Ton van der Valk Conferentie Excellence, Research and Development, Maarssen, 23."— Transcript van de presentatie:

1 BètaPlus: getalenteerde bètaleerlingen op de overgang vwo/universiteit Ton van der Valk Conferentie Excellence, Research and Development, Maarssen, 23 sept. 2010

2 BètaPlus en Sirius programma UU • BètaPlus is project 1 van Sirius UU • Past in ketenbenadering • Doel:Getalenteerde 5/6vwo-leerlingen betere startkwalificaties geven voor bèta-technische opleidingen • Door: nlt-en wiskundeD-modules in een academische omgeving • Looptijd: cursus 2008/09 t/m 2011/12

3 Het programma voor leerlingen • 8 donderdagmiddagen; twee periodes • Per periode 3 modules gegeven door vakspecialist • ‘Assistentie’ door 1 of 2 vwo-docenten • nov 2010– jan 2011: – Complexe Stromen (nlt en wiD) – Een pil teveel of te weinig effect? – Van HIV tot AIDS? • Feb –april 2011: – Hart en Vaten – De Bewegende Aarde – Moleculen in Leven

4 Organisatie • Scholen geven zich op • Melden leerlingen aan (een klas voor nlt of individuen) • School betaalt €100 per leerling • School kan een docent meesturen • Scholing: volgend jaar de module zelf op school geven • Selectie leerlingen: zelfselectie + nlt / wiB als keuzevak • Leerlingen kiezen een module • Leerlingen komen op do mi naar Buijs Ballot Lab • Website: http://www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=10http://www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=10

5 BètaPlus in 2008/09: proefronde • Eén ronde in voorjaar met 4 modules • 25 scholen benaderd • Onderzoek door dio’s IVLOS: nameting (zie NVOX sept. 2009) • 8 vwo-docenten: + contact met vakspecialist + goede voorbereiding op zelf geven module - (voor een module) aansluiting op schoolvakken • 67 leerlingen (respons 45; 67%) uit 10 scholen: + les van vakspecialist + Oriëntatie op universiteit -Middag weg van school; reis

6 Lessen uit proefronde • Scholen afwachtend • Meer leerlingen opgegeven dan er kwamen • Naar UU komen is groter probleem dan gedacht – reis – missen van lessen/proefwerken op school • Leerlingen willen meer zien dan UU-docent en lokalen – lokatie op UU moet meerwaarde hebben! – hoge eisen schrikt ook af; cultuurschok • Leerlingen niet indelen bij module van 2e keuze • Zorgen voor elkaar kennen en goede sfeer • Aandacht voor rolverdeling UU-docent en vwo-docent

7 BètaPlus in 2009/10 • Ronde 1: 2 modules; 48 lln – niet voldoende opgaven voor wiD-module • Ronde 2: 3 modules; 50 lln • Voornamelijk 5vwo leerlingen • Uit 10 scholen • 5 vwo docenten • Onderzoek door IVLOS (H. van Keulen, G. Wismans) • Voor-, na-, uitgestelde nameting

8 Resultaten voormeting • N = 83 van 98 • Leerlingkenmerken: – 16/17 jaar; NT of NG profiel met nlt, wiD of inf – Zowel ‘gemiddelde’ als ‘goede’ leerlingen – Bèta leuk, maar niet makkelijk – 1/3 wil bètatechnische studie; 1/3 niet; 1/3 weet niet • Scholen stimuleren bèta (te) weinig • Betere beeldvorming universiteit nodig • Enkelen niet zo gemotiveerd voor BètaPlus (maar de hele klas gaat)

9 Resultaten nameting • Nameting 1e ronde – Lage waardering voor modules door vorm – Inhoud wordt gewaardeerd – Een kwart nieuwsgierig naar meer over module – Goede sfeer • Nameting 2e ronde – Hoge waardering voor modules – Driekwart is nieuwsgierig naar meer over module – Bijna allemaal veel geleerd! – Goede sfeer

10 Lessen uit ronde ’09/’10 Modules en lessen • Een Pil teveel beter vormgeven • Complexe Stromen alleen voor 6vwo • Contrast met school moet groter leerlingen • Stappen moeilijk uit school • Als een module tegenvalt wegen reistijd en gevraagde inspanning zwaar; andersom juist niet scholen • Geen ‘sfeer van excellentie’ • School geeft te weinig ruimte voor lessen buiten school BètaPlus biedt mogelijkheden voor ‘aandacht voor excellentie’

11 Hoe verder? • In 2010/11: weer 100 leerlingen aangemeld • Uitbreiding tot ‘Kennis Maken met Wetenschap’ (natuurkunde) • Voor- en nameting 2010/11 • Nameting cohort 2008/09 – Te verwachten problemen: • hoe bereik je ze? • respons?

12 Tot Slot • Op vwo-scholen is veel talent aanwezig • Initiatieven als BètaPlus kunnen talentontwikkeling stimuleren


Download ppt "BètaPlus: getalenteerde bètaleerlingen op de overgang vwo/universiteit Ton van der Valk Conferentie Excellence, Research and Development, Maarssen, 23."

Verwante presentaties


Ads door Google