De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het gebruik van de computer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het gebruik van de computer"— Transcript van de presentatie:

1 Het gebruik van de computer
bij centrale examens 2007 en later

2 Inhoud Welke ontwikkelingen en waarom? Citotester Compex-examens
Organisatie en technische infrastructuur Beveiliging

3 Twee soorten ontwikkelingen
Flexibele afname VMBO BB en KB CSPE praktijkexamens en algemene vakken Afname op een vast roostermoment Compex-examens, examens kunstvakken VMBO TL, HAVO, VWO

4 Flexibele afname VMBO BB en KB
CSPE BB 2005, KB 2007 Algemene vakken BB 2007/2008 Algemene vakken KB ? CSPE GL? Afname binnen een afgesproken periode (april – juni) Scholen plannen afname, ook inhalen en herkansen.

5 Vast roostermoment: Compex-examens en Kunstvakken
CKV2 sinds 2000 Dans, drama, muziek VMBO TL vanaf 2003 / 2006 Compex één vak per profiel of sector vanaf 2003 Invoering één vak (natuurkunde 1,2 en nask1) in 2007 Mogelijk biologie 2008

6 Meerwaarde? aansluiten bij de realiteit van de leerlingen
aansluiten bij het type leerling meer visuele mogelijkheden multi-media en animaties meer mogelijkheden om vaardigheden te examineren andere examenorganisatie mogelijk maken automatische correctie

7 Cito/examentester Computer Based Testen - CBT
Het volledige examen op de computer Leerlingen geven antwoorden op de computer Computer scoort de gesloten vragen Docent corrigeert op de computer Bij VMBO BB 3 tot 9 varianten van elk examen

8 Het programma bestaat uit twee delen:
het testcenter de testmanager

9 Voorbeeld

10

11 De planning van de examens op de computer

12 Gebruik VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO BB en KB)
Talen (Frans en Duits, HAVO (?) Kunstvakken VMBO TL, HAVO, VWO (?) voorbeeld

13 Wat vinden leerlingen?

14 Compex vmbo tl/gl, havo, vwo
Papieren examen met computergebruik 30% van de opgaven en de examentijd (voorlopig half uur extra) Eén vak per profiel of sector Geleidelijke invoering, start met natuurkunde 1,2 en nask 1 in 2007

15 Welke vakken? vmbo tl/gl: nask1, bio, ec vmbo tl/gl: nask1, bio, ec
/09 vmbo tl/gl: nask1, bio, ec havo: natuurkunde1,2, bio, aardr, ec1 vwo natuurkunde1,2, bio, wiskA1,2, wiskA1 vmbo tl/gl: nask1, bio, ec havo: natuurkunde, bio, ec, Frans/Duits? vwo natuurkunde, bio, ec, wiskC

16 Twee aparte delen

17 Deel reguliere opgaven

18 Deel computer-opgaven
(± 30%)

19

20

21

22

23

24

25 Vakdocent

26 Organisatie en technische infrastructuur

27 Aantal PC’s afhankelijk van vak, schoolgrootte en organisatie
CSPE: vaak in vaklokalen 4 à 8 pc’s Algemene vakken BB: 1 à 2 computerlokalen Compex, CKV2: 1 à 2 computer-lokalen of computerlokaal en mediatheek 10% reserve pc’s

28 Werken met wisselende groepen bij compex
2 groepen leerlingen gebruiken dezelfde PC’s compex papier papier compex

29 Varianten compexdeel 4 groepen leerlingen gebruiken dezelfde PC’s
2 varianten van het compexdeel Compex 1 Compex 1 papier Compex 2 Compex 2 De helft van de leerlingen heeft een tussenuur

30 Beveiliging Voorafgaande aan het examen
Examens binnen Citotester/examentester staan op slot Bij andere examens zijn beveiligings-maatregelen nodig binnen het netwerk

31 Beveiliging Tijdens het examen
Verschillende varianten naast elkaar gebruiken Citotester is beeldvullend en afgeschermd Bij andere examens zijn beveiligings-maatregelen nodig binnen het netwerk Afscherming in lokaal Surveillance

32 Wat vinden de leerlingen?

33 www. cevo.nl compex.cito.nl www. cito.nl www: eindexamen.nl

34


Download ppt "Het gebruik van de computer"

Verwante presentaties


Ads door Google