De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo."— Transcript van de presentatie:

1 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo

2 Inhoud Welke ontwikkelingen en waarom? Citotester Compex-examens Organisatie en technische infrastructuur Beveiliging

3 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Twee soorten ontwikkelingen Flexibele afname VMBO BB en KB CSPE praktijkexamens en algemene vakken Afname op een vast roostermoment Compex-examens, examens kunstvakken VMBO TL, HAVO, VWO

4 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Flexibele afname VMBO BB en KB CSPE BB 2005, KB 2007 Algemene vakken BB 2007/2008 Algemene vakken KB ? CSPE GL? Afname binnen een afgesproken periode (april – juni) Scholen plannen afname, ook inhalen en herkansen.

5 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Vast roostermoment: Compex- examens en Kunstvakken CKV2 sinds 2000 Dans, drama, muziek VMBO TL vanaf 2003 / 2006 Compex één vak per profiel of sector vanaf 2003 Invoering één vak (natuurkunde 1,2 en nask1) in 2007 Mogelijk biologie 2008

6 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Meerwaarde? aansluiten bij de realiteit van de leerlingen aansluiten bij het type leerling meer visuele mogelijkheden multi-media en animaties meer mogelijkheden om vaardigheden te examineren andere examenorganisatie mogelijk maken automatische correctie

7 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Cito/examentester Computer Based Testen - CBT Het volledige examen op de computer Leerlingen geven antwoorden op de computer Computer scoort de gesloten vragen Docent corrigeert op de computer Bij VMBO BB 3 tot 9 varianten van elk examen

8 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Het programma bestaat uit twee delen: –het testcenter –de testmanager

9 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Voorbeeld

10 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo

11 De planning van de examens op de computer

12 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Gebruik VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO BB en KB) Talen (Frans en Duits, HAVO (?) Kunstvakken VMBO TL, HAVO, VWO (?) voorbeeld

13 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Wat vinden leerlingen?

14 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Compex vmbo tl/gl, havo, vwo Papieren examen met computergebruik 30% van de opgaven en de examentijd (voorlopig half uur extra) Eén vak per profiel of sector Geleidelijke invoering, start met natuurkunde 1,2 en nask 1 in 2007

15 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Welke vakken? 2007-2008/09 vmbo tl/gl: nask1, bio, ec havo: natuurkunde1,2, bio, aardr, ec1 vwo natuurkunde1,2, bio, wiskA1,2, wiskA1 2009-2010 vmbo tl/gl: nask1, bio, ec havo: natuurkunde, bio, ec, Frans/Duits? vwo natuurkunde, bio, ec, wiskC

16 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Twee aparte delen

17 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Deel reguliere opgaven

18 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Deel computer- opgaven (± 30%)

19 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo

20

21

22

23

24

25 Vakdocent

26 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Organisatie en technische infrastructuur

27 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Aantal PC’s afhankelijk van vak, schoolgrootte en organisatie CSPE: vaak in vaklokalen 4 à 8 pc’s Algemene vakken BB: 1 à 2 computerlokalen Compex, CKV2: 1 à 2 computer- lokalen of computerlokaal en mediatheek 10% reserve pc’s

28 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Werken met wisselende groepen bij compex compex papier compex 2 groepen leerlingen gebruiken dezelfde PC’s

29 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Varianten compexdeel papier Compex 1 Compex 2 4 groepen leerlingen gebruiken dezelfde PC’s 2 varianten van het compexdeel De helft van de leerlingen heeft een tussenuur

30 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Beveiliging Voorafgaande aan het examen –Examens binnen Citotester/examentester staan op slot –Bij andere examens zijn beveiligings- maatregelen nodig binnen het netwerk

31 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Beveiliging Tijdens het examen –Verschillende varianten naast elkaar gebruiken –Citotester is beeldvullend en afgeschermd –Bij andere examens zijn beveiligings- maatregelen nodig binnen het netwerk –Afscherming in lokaal –Surveillance

32 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Wat vinden de leerlingen?

33 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo www. cevo.nl http:// compex.cito.nl www. cito.nl www: eindexamen.nl

34 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo


Download ppt "Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo."

Verwante presentaties


Ads door Google