De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Het centraal examen op de computer Nynke de Boer - Manager computerexamens Cevo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Het centraal examen op de computer Nynke de Boer - Manager computerexamens Cevo."— Transcript van de presentatie:

1 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Het centraal examen op de computer Nynke de Boer - Manager computerexamens Cevo

2 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Inhoud •Computerexamens – waarom? •Huidige computerexamens •Geplande computerexamens •Organisatie •Installatie •Beveiliging

3 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Computerexamens – waarom? •meer multi-media mogelijkheden •meer mogelijkheden om vaardigheden en inzichten te examineren •aansluiten bij de realiteit van de leerlingen •automatische correctie •andere examenorganisatie mogelijk •hedendaagse manier van examinering en informatieverwerking

4 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Wanneer digitaal? •Een examen zal pas op de computer worden aangeboden, als er sprake is van meerwaarde: –Vakinhoudelijke meerwaarde •Andere vaardigheden en inzichten testen –Pedagogische meerwaarde •Vraag verduidelijken •Flexibel inplannen •Afname prettiger voor leerlingen

5 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Randvoorwaarden •Goede examens •Robuust, eenvoudig systeem •Geheimhouding optimaal geregeld •Duidelijke verwachtingen van school

6 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Aandachtspunten •Organisatie is complexer dan bij papieren examens –Systeembeheer –Computerlokalen –Planning •Sommige vaardigheden minder goed aan bod (lange teksten) •Niet geschikt voor alle leerlingen? –Jongens versus meisjes –Dyslectische leerlingen –Visueel en auditief gehandicapte leerlingen •…

7 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Huidige computerexamens •Kunstvakken •Talen •Overige algemene vakken •Beroepsgerichte vakken

8 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Kunstvakken •Dans en Drama op vmbo GL/TL •Sinds 2003 alleen op computer afgenomen •Vragen op de computer, antwoorden op papier •150 leerlingen in 2006 •Muziek op vmbo GL/TL •Sinds 2006 alleen op computer afgenomen •Vragen op de computer, antwoorden op papier •627 leerlingen in 2006 •CKV2 op havo en vwo •Sinds 1999 als keuze op computer afgenomen als schoolexamen •Vanaf 2009 (havo) en 2010 (vwo) alleen op computer af te nemen in centraal examen •Vragen op de computer, antwoorden op papier •8500 leerlingen in 2006 We streven naar volledige CBT-oplossing (Computer Based Test: vraag én antwoord op computer)

9 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Talen •Nederlands, Engels, Duits en Frans op vmbo BB •Onderdeel van pilot algemene vakken op het vmbo BB (BB AVO) •Scholen plannen afname (ook inhalen en herkansen) in periode van april-juni •Er zijn verschillende varianten beschikbaar •CBT vorm: Vraag en antwoord op computer •10.000 afnames in 2006 •Frans op vmbo KB •Sinds 2003 alleen op de computer aangeboden •CBT vorm •100 afnames in 2006 •Duits op vmbo KB •Beschikbaar voor de scholen die meedoen met BB AVO •CBT vorm •200 afnames in 2006

10 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Overige algemene vakken •Geschiedenis - Aardrijkskunde - Maatschappijleer 2 - Wiskunde - Nask 1 - Biologie op vmbo BB •Onderdeel van de pilot algemene vakken op het vmbo BB (BB AVO) •CBT vorm •11.000 afnames in 2006 •Natuurkunde 1,2 - Biologie 1,2 - Wiskunde A1 - Wiskunde A1,2 op vwo Natuurkunde - Biologie - Economie 1 - Aardrijkskunde op havo Nask 1 - Biologie - Economie op vmbo GL/TL Compex/Imex vorm – de computer als hulpmiddel •Examen op papier, waarbij computer als vakinhoudelijk hulpmiddel wordt gebruikt •Gebruik van bestaande en vaak bekende applicaties •Beslaat 1/3 deel van het examen •Scholen kunnen kiezen om aan één of meerdere vakken deel te nemen •18.000 afnames in 2006

11 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Beroepsgerichte vakken •Computertoepassingen in praktische opdrachten van CSPE op vmbo BB en KB. •Deelopdrachten worden uitgevoerd in –standaardprogramma’s als Word, Excel of Internet Explorer –vakspecifieke programma’s zoals CAD/CAM –speciaal ontworpen software als Telraam of 2D Winkeldesigner •Ingevoerd voor BB en KB sinds 2003 •Minitoetsen in CSPE op vmbo BB en KB •Kleine computerexamens met gesloten vragen, geïntegreerd met praktische opdrachten in CSPE •Vragen worden door de computer gecorrigeerd •Beschikbaar voor BB sinds 2004 en voor KB in 2007

12 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Mogelijke ontwikkelingen •Kunstvakken •Examens omzetten in CBT vorm •Misschien Muziek Havo en Vwo op de computer? •Talen •Nederlands/Engels/Duits/Frans op KB (nadat BB volledig is ingevoerd) •Duits/Frans op Havo? •Overige algemene vakken •NA/ML/AK/GE/EC/WI/BI KB (nadat BB volledig is ingevoerd) •Biologie op vmbo TL/GL in CBT vorm? •Wellicht een heroverweging van de Compex-vakken •Beroepsgerichte vakken •Praktijktoepassingen bij beroepsgericht op vmbo GL •Minitoetsen - Theorievragen bij beroepsgericht op vmbo GL

13 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Organisatie •CSPE: vaak in vaklokalen met 4 - 8 computers •Algemene vakken BB, Compex, kunstvakken: 1 à 2 computerlokalen (of computerlokaal en mediatheek) •10% reserve pc’s is nodig

14 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Grotere groepen •Bij BB AVO kunnen verschillende afnamemomenten gekozen worden (meerdere varianten) •Bij examens op een vast moment, kan de groep in twee groepen worden gesplitst (quarantaine) •Waar nodig, worden meerdere varianten overwogen •Waar mogelijk, alternatieve locatie overwegen

15 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Software •BB AVO en KB talen – Citotester –Overkoepelend toetsprogramma, van waaruit de diverse examens worden opgestart. –Citotester wordt geïnstallleerd vanaf CD op netwerklocatie –Module voor testafname wordt lokaal geïnstalleerd •Minitoetsen Beroepsgericht – Minitester –Een mini-versie van Citotester –Minitester wordt lokaal geïnstalleerd (netwerkversie wordt aan gewerkt) •Compex en CSPE praktijkopdrachten – diverse bestaande applicaties –Applicaties worden opgestart vanuit Compex Shell –Compex Shell en applicaties worden lokaal geïnstalleerd •Kunstexamens – Authorware –Examen wordt rechtstreeks opgestart –Examen wordt vanaf CD lokaal gekopieerd, geen installatie nodig

16 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Citotester / Examentester •Examens worden gepland in module TestManager •Examen wordt aan leerling aangeboden in module Test Center •Computer scoort de gesloten vragen •Docent corrigeert open vragen op de computer •Uitkomsten worden naar Cito doorgestuurd via internet

17 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Citotester / Examentester Beveiliging •Voorafgaand aan de afname •Examens binnen Citotester/examentester staan op slot en zijn niet toegankelijk buiten examentijd •Examenbestanden zijn versleuteld •Tijdens de afname •Beeldvullend •Automatisch afgeschermd van Windows-omgeving en internet •Bij BB AVO: verschillende varianten naast elkaar gebruiken •Na de afname •Resultaten worden versleuteld en doorgestuurd naar Cito Goede surveillance blijft belangrijk!

18 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Samenvatting •Computers zijn een onmisbaar onderdeel van centrale examens •Waar een examen op de computer meer meerwaarde krijgt, zal het papieren examen vervangen worden door een examen op de computer •Ter discussie: Als een computerexamen verplicht wordt, zal het de CBT vorm (vraag én antwoord op de computer) krijgen. –Uniform naar scholen en leerlingen toe –Beveiligde omgeving –Eigentijdse gegevensverwerking –Automatische correctie •Bij grotere groepen moet er gezocht worden door Cevo én de school naar mogelijkheden om een computerexamens op één moment af te nemen, zoals het aanbieden van varianten, het opsplitsen van groepen en het zoeken van alternatieve locaties om toch een examen op de computer af te nemen

19 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Het laatste woord…

20 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo •http:// compex.cito.nl •http:// www. cito.nl •http:// www.eindexamen.nl •http:// www. cevo.nl Meer weten?


Download ppt "Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Het centraal examen op de computer Nynke de Boer - Manager computerexamens Cevo."

Verwante presentaties


Ads door Google