De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stress op het werk Praktijkervaring Borealis Polymers NV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stress op het werk Praktijkervaring Borealis Polymers NV"— Transcript van de presentatie:

1 Stress op het werk Praktijkervaring Borealis Polymers NV

2 Geen eenvoudige oplossing voor een complex probleem
Te koop voor 60$ via het internet

3 Enkele bemerkingen rond stress
Moet een onderdeel zijn binnen een totaal beleid. Stressbeleid is geen oplossing voor onveilige installaties en machines. Systematische risicoanalyse van installaties, machines, werkplaatsen en werkmethoden blijft een noodzaak. Een goed stressbeleid kan wel een belangrijke invloed hebben op het ziektecijfer. “De wil en de bereidheid om te veranderen”

4 Visies op stress Stress zit in het hoofd en is dus persoonsgebonden
- sommige mensen lijken altijd stress te hebben - aandachtspunt tijdens selectie - door training kan men meer stressbestendig worden Bepaalde situaties / omstandigheden zijn voor praktisch iedereen stresserend (vb. Geluidsoverlast) - storende omstandigheden aan te pakken - vooral interventies op organisatorisch vlak zijn vaak een project van lange adem

5 Stress een evenwicht tussen eisen en capaciteiten
Sociale steun van collega’s en chef Regelmogelijkheden Eisen

6 Stressonderzoek een 5 - jarenplan

7 Doelstelling werkplaatsonderzoek (WPO)*
Beoordeling en onderlinge samenhang in beeld brengen : Psychosociale en fysieke arbeidsomstandigheden Ziekteverzuim Psychosomatische klachten Indeling van het bedrijf in 10 afdelingen. Elke 5 jaar in alle afdelingen een werkplaatsonderzoek uitvoeren. *: Afgeleid van het Noorse “Work place survey – a program to improve the health status and the working environment in Borealis”

8 Sensibilisatie een Top-down benadering
Stress bewustmakingssessie voor directie - Prof. Dr Theo Compernolle (2 dagen) Stress bewustmakingssessie voor middenkader door Prof. Dr Theo Compernolle (3 uur) Stress sessie in “Oproep O” programma door ISW voor alle medewerkers (1uur) Veiligheid milieu en bewustzijnsteam (VMBT) campagne rond stress

9 Aanpak stressproblematiek - Bottom up
Project werkgroep op afdelingsniveau die vragenlijsten (7 delen) vooraf doornemen en beperkt aanpassen ter verduidelijking Algemene demografische en organisatorische variabelen Gezondheidsgedrag en ziekteverzuim Job Content Questionaire (regelmogelijkheden, psychologische, jobvereisten, sociale steun, jobonzerheid) Royneland aangepaste vragenlijst (fysische, chemische en ergonomische omstandigheden) Affectiviteitslijst (persoonlijheidskenmerken) General Health Questionaire (algemeen psychisch welbevinden en voorkomen van (psycho)somatische klachten) Utrechtse Burnout Schaal (peilt naar gevoelens van uitputting, distantie en competentie)

10 Aanpak stressproblematiek - Bottom up
Vragenlijsten in groep afgenomen met toelichting door verpleger. Uniek codenummer, sleutel naar medewerker in handen van medische dienst. (confidentialiteit !!!) Vragenlijsten worden via scanner electronisch bij EDPBW verwerkt Individuele lijsten worden tijdens de medische onderzoeken door arbeidsgeneesheer met betrokken werknemer besproken en opgenomen in medisch dossier Finaal rapport op LLT, CPBW en in afdeling uitvoerig toegelicht Afdelingswerkgroep werkt nadien concrete voorstellen uit.

11 Aanpak stressproblematiek - individu
Arbeidsgeneesheer kan personen met problemen doorverwijzen voor individuele begeleiding. Dit kan zonder dat hier een goedkeuring van afdelingsverantwoordelijke voor nodig is. Klachten kunnen van allerlei aard zijn: Stressklachten Burnout Angst- en depressieve klachten Relatie- en aanpassingsproblemen Posttraumatische stressstoornissen ………….. Bedrijfsleiding wordt periodiek geinformeerd over aantal personen in behandeling en resultaten (anonimiteit wordt gegarandeerd).

12 Oorzaken van stress in de arbeidssituatie
Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Sociale betrekkingen Arbeidsinhoud

13 Oorzaken van stress in de arbeidssituatie
Arbeidsomstandigheden Lawaai, slechte verlichting, temperatuur Werken met chemische stoffen Besmettingsgevaar, straling Fysiek zwaar werk Niet ergonomische werkhoudingen Gevaarlijk werk, waarbij beschermingsmiddelen ontbreken Arbeidsvoorwaarden Ploegendienst en flexibele werkuren Frequente overuren Beloning Prestatieloon Werkonzekerheid Beperkte loopbaankansen Tijdelijke arbeidscontracten

14 Oorzaken van stress in de arbeidssituatie
Sociale betrekkingen Weinig sociale ondersteuning Geen inspraak Autoritaire leiding Slechte communicatie en werksfeer Ongewenste intimiteiten Discriminatie Pesten Arbeidsinhoud Onduidelijke of tegenstrijdige taakeisen Te moeilijk werk Te veel verantwoordelijkheid: competentie Te veel werk, te strakke deadlines, te hoog werktempo Te eenvoudig monotoon, kortcyclus werk Veel piekbelastingen Directe confrontatie met klanten


Download ppt "Stress op het werk Praktijkervaring Borealis Polymers NV"

Verwante presentaties


Ads door Google