De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN VERZUIMBEELD NAAR VERZUIMBELEID GLOBALE SESSIE II - 19 december 2005 Samenwerking VVSG & SD WORX.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN VERZUIMBEELD NAAR VERZUIMBELEID GLOBALE SESSIE II - 19 december 2005 Samenwerking VVSG & SD WORX."— Transcript van de presentatie:

1 VAN VERZUIMBEELD NAAR VERZUIMBELEID GLOBALE SESSIE II - 19 december 2005 Samenwerking VVSG & SD WORX

2 Overzicht cijfers: algemeen totaal

3 Overzicht cijfers: ziekteverzuim

4

5 Overzicht cijfers: frequentie

6 Overzicht cijfers:Bradfordfactor

7 Ziekteverzuim naar sexe

8 Oorzaakanalyse nTop 3: –Motivatie medewerkers –Mentaliteit medewerkers / laksheid van het beleid –Werkorganisatie nOplossingsgebieden: –Werkoverleg, dienstoverleg –Stijl leidinggevende –Individuele ontwikkelingsmogelijkheden vergroten –Instroom bijsturen

9 Aanpakken van verzuim

10 Praktische aanpak in 7 stappen 1.Inzicht in de materie, en bewustwording 2.Verzuim meten en in kaart brengen 3.Oorzaakanalyse (bedrijfspecifiek) 4.Doelstellingen en commitments 5.Aanpak bedrijfsspecifieke oorzaken (correctief) 6.Uitwerken en implementatie van een algemeen verzuimbeleid 7.Opvolging, evaluatie en bijsturing

11 Stap 1 Inzicht in de materie, en bewustwording nDoel: gemeenschappelijke visie en begrippenkader nDoelgroepen: –Stuurgroep –Top –Kader

12 Stap 2 Verzuim meten en benchmarken nHebben we een probleem ? nWaar zit het (vooral) ? –Probleemgroepen –Voorbeeldgroepen nHoe groot is het probleem als we niets doen ? nHoe groot is de bereidheid om het aan te pakken?

13 Stap 3 Oorzaakanalyse nDoelgroepen-aanpak ! nWaarin verschillen de probleemgroepen van de anderen ? nWaarom zouden ze meer gevoelig kunnen zijn voor bepaalde verzuimoorzaken ? –Wit verzuim –Grijs verzuim –Zwart verzuim nWaar kunnen/willen we iets aan doen ? nWat zijn de gevolgen als we niets doen ? nConsensus

14 Stap 4 Doelstellingen en commitments Commitment  Buy-in van de top  Bevestiging van wil tot verdere actie ?  Consensus verdere aanpak Concrete doelstellingen  Wat zijn de ambities ?  Wat willen we meetbaar veranderd zien?  Over welke middelen, resources beschikken we?  Wat zijn mogelijke risico’s?  Hoe gaan we werkgroepen samenstellen?  Welke rapportering verwachten we ? Tegen wanneer?

15 Stap 5 Aanpak oorzaken: correctieve actie nDoelgroep-aanpak ! nConcrete acties naar de geïdentificeerde oorzaken, bv. –Fysieke werkomgeving –Betrokkenheid –Werksfeer –Leidinggevende –Fraude –… nZoeken naar quick-wins nVoornamelijk gericht op terugdringen grijs en zwart verzuim

16 Stap 6 Verzuimbeleid uitwerken & implementeren nProcessen en communicatie opzetten –Melden –Registratie –Contact houden –Reïntegratie –Repressie van zwart verzuim –Verzuimgesprekken –Opvolging en rapportering –Communicatie problemen en vooruitgang

17 Verzuimbeleid

18 Een gericht verzuimbeleid Preventie nWerken aan: –Werving en selectie –Person-Environment-Fit –Arbeidsomstandigheden –Fysieke werkomgeving –Betrokkenheid en motivatie –Werksfeer –Stijl van leidinggeven –Ontwikkeling, beloning, … –… nRisico-analyse en opvolging nLeeftijdspolitiek nFunctioneringsgesprekken HELE POPULATIE INDIVIDU RISICOGROEPEN

19 Een gericht verzuimbeleid Verhogen verzuimdrempel  nWerken op doel- of risicogroepen (80/20 principe) nZiekmeldingsprocedure nZiekteverzuimregistratie (transparantie + bruikbaarheid) nControlearts (altijd – at random – gericht of nooit) nTerugkomgesprekken nVerzuimgesprekken nReïntegratiegesprekken nDisciplinegesprekken nVerantwoordelijkheden bedrijfsarts HELE POPULATIE INDIVIDU RISICOGROEPEN

20 Een gericht verzuimbeleid HELE POPULATIE INDIVIDU RISICOGROEPEN Werken aan hersteldrempel  nHerstelmelding nHerstel bespoedigen nReïntegratie mogelijkheden n…

21 Verschillende houdingen van leidinggevenden in de aanpak van verzuim Meehuilen, bemoederen, zorgen … Streng maar rechtvaardig Ik doe mee omdat het moet … Aanpassen of eruit Aandacht voor het belang van de organisatie Aandacht voor het belang van de medewerker

22 Stap 7 Continuïteit bewaken nOpvolgen nEvalueren nBijsturen nIn de schijnwerpers houden


Download ppt "VAN VERZUIMBEELD NAAR VERZUIMBELEID GLOBALE SESSIE II - 19 december 2005 Samenwerking VVSG & SD WORX."

Verwante presentaties


Ads door Google