De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. J.J. Meijer te Hardinxveld-Giessendam Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Matteüs 12: De preek gaat over: Zondag 48 HC Gods Koninkrijk staat voor de deur Het eerste lied: ‘Welkom in Gods huis’ Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30
. . Votum en Zegengroet Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: Zingen: ‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen: Opwekking 167 . .

3 Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons.
‘Welkom in Gods huis’ a, b, c Kom, als je honger hebt of dorst.   Hier kun je eten, deel met ons.   Kom met je tranen en je pijn.   Hier is het goed, hier mag je zijn.   Met open armen word je ontvangen.   Kom, als je moe bent van je vlucht.   Hier ben je veilig, hier is rust.   Kom, met je wanhoop en verdriet.   Hier mag je weer een toekomst zien.  

4 Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd.
‘Welkom in Gods huis’ a, b, c Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen.

5 Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.
‘Welkom in Gods huis’ a, b, c Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis,   welkom, welkom thuis.  

6 Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30
. . Votum en Zegengroet Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: Zingen: ‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen: Opwekking 167 . .

7 Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30
. . Votum en Zegengroet Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: Zingen: ‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen: Opwekking 167 . .

8 Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30
. . Votum en Zegengroet Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: Zingen: ‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen: Opwekking 167 . .

9 komt onder druk te staan. Kinderen van God van over heel de wereld
Jezus ging Gods weg a, b, c, d Jezus ging Gods weg en wie Hem daar wil volgen Komt de wereld tegen, komt onder druk te staan. Kinderen van God van over heel de wereld Worden klemgezet vanwege Jezus’ naam Toch blijven zij hopen, toch blijven zij zingen:

10 Wie kan ons scheiden van Gods liefde?
Jezus ging Gods weg a, b, c, d Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

11 Onder zware druk ontstaan de diamanten
Jezus ging Gods weg a, b, c, d Onder zware druk ontstaan de diamanten Kale, droge aarde brengt taaie planten voort Als ellende komt, Heer, help ons vol te houden Maak dat ons geloof ook taai en stevig wordt. Dan blijven wij hopen, dan blijven wij zingen:

12 Wie kan ons scheiden van Gods liefde?
Jezus ging Gods weg a, b, c, d Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

13 Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30
. . Votum en Zegengroet Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: Zingen: ‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen: Opwekking 167 . .

14 Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30
. . Votum en Zegengroet Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: Zingen: ‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen: Opwekking 167 https://www.youtube.com/watch?v=j3Yl9j4EytE . .

15 I look to You As I lay me down,  Heaven hear me now. I'm lost without a cause After giving it my all. Winter storms have come And darkened my sun. After all that I've been through Who on earth can I turn to? Nu ik neerlig, hemel hoor me aan. Ik ben reddeloos, zonder doel, na alles te hebben geprobeerd. Winterstormen zijn gekomen en hebben mijn zon verduisterd. Waar op aarde kan in nog heen, na alles wat ik heb meegemaakt.

16 I look to You. I look to You
I look to You. I look to You. After all my strength is gone,  In you I can be strong I look to You. I look to You. And when melodies are gone,  In you I hear a song. I look to You. Ik kijk naar U, wanneer alle kracht uit me is weggevloeid. Door U wordt ik weer sterk Ik kijk naar U. Als de muziek vervaagd bent U mijn lied. Ik kijk naar U

17 About to lose my breathe,  There's no more fighting left,  Sinking to rise no more,  Searching for that open door. And every road that I've taken Lead to my regret. And I don't know if I'm going to make it. Nothing to do but lift my head Bijna buiten adem, ik kan niet meer vechten. Ik zink steeds dieper weg, zoekend naar die open deur. En elke weg die ik gegaan ben, leidde enkel naar mijn fouten. Nu weet ik niet of ik het redden zal.

18 I look to You. I look to You
I look to You. I look to You. After all my strength is gone,  In you I can be strong I look to You. I look to You. And when melodies are gone,  In you I hear a song. I look to You. Ik kijk naar U, wanneer alle kracht uit me is weggevloeid. Door U wordt ik weer sterk Ik kijk naar U. Als de muziek vervaagd bent U mijn lied. Ik kijk naar U

19 My levees are broken My walls have come Tumbling down on me The rain is falling. Defeat is calling. I need you to set me free. Take me far away from the battle. I need you. Shine on me. Mijn verdediging is kapot, mijn muren vallen over me heen. De regen valt, de nederlaag is nabij. Ik heb U nodig om mij te bevrijden. Voer me ver weg van dit strijdperk. Ik heb U nodig. Schijn op mij.

20 I look to You. I look to You
I look to You. I look to You. After all my strength is gone,  In you I can be strong I look to You. I look to You. And when melodies are gone,  In you I hear a song. I look to You. Ik kijk naar U, wanneer alle kracht uit me is weggevloeid. Door U wordt ik weer sterk Ik kijk naar U. Als de muziek vervaagd bent U mijn lied. Ik kijk naar U

21 Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30
. . Votum en Zegengroet Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: Zingen: ‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen: Opwekking 167 . .

22 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Psalmen voor Nu 67
. . Zingen: Opwekking 167 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Psalmen voor Nu 67 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen: ‘Kom en zing voor onze Maker’ Zegen . .

23 . . Opwekking 167: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. . .

24 . . Opwekking 167: 1, 2, 3 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. . .

25 . . Opwekking 167: 1, 2, 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer . .

26 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Psalmen voor Nu 67
. . Zingen: Opwekking 167 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Psalmen voor Nu 67 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen: ‘Kom en zing voor onze Maker’ Zegen . .

27 Heer, zegen ons met onverdiende liefde
Psalm voor Nu 67 a, b, c, d Heer, zegen ons met onverdiende liefde En laat ons boven alles uw gezicht zien Stralend als de zon De wereld ziet dan hoe u met ons omgaat En dat de weg die u Heer met ons opgaat Ons weer uitzicht biedt

28 Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed
Psalm voor Nu 67 a, b, c, d Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God Jij wereld, juich: God neemt het recht in handen Regeert als koning over alle landen Neemt je bij de hand

29 een rijke oogst kwam binnen
Psalm voor Nu 67 a, b, c, d God zegent ons: een rijke oogst kwam binnen De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden Zegen komt van God Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

30 blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven
Psalm voor Nu 67 a, b, c, d Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven Vol is van ontzag Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

31 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Psalmen voor Nu 67
. . Zingen: Opwekking 167 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Psalmen voor Nu 67 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen: ‘Kom en zing voor onze Maker’ Zegen . .

32 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Zending
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Zending En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: ‘Kom en zing voor onze Maker’ . .

33 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “SGJ”
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “SGJ” En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: ‘Kom en zing voor onze Maker’ . .

34 Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop
. . Band Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Want de God die naar ons toekomt heeft de hemel als Zijn huis En Hij zegent ons met liefde en Hij nodigt ons weer uit . .

35 Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn
. . Allen Wees blij! Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

36 Ons verdriet en onze zorgen droeg Hij zonder vragen mee
. . Band Ons verdriet en onze zorgen droeg Hij zonder vragen mee God stond zelf in onze schoenen, Hij gaat vandaag ook met ons mee Zijn belofte zet ons leven in het liefdevolle licht Van vergeving en verlossing, Hij geeft ons een nieuw begin . .

37 Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn
. . Allen Wees blij! Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

38 Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop
. . Band Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Wees blij! Hij veegt alle tranen weg Wees blij! Hij verlicht al onze pijn Wees blij! Hij geeft iedereen een stem Kom en zing voor Hem . .

39 Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn
. . Allen Wees blij! Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

40 . . Zegen . .

41 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 2 november
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 2 november om 9.30 uur Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google