De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Matteüs 12: 22 - 30 De preek gaat over: Zondag 48 HC Gods Koninkrijk staat voor de deur Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Matteüs 12: 22 - 30 De preek gaat over: Zondag 48 HC Gods Koninkrijk staat voor de deur Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Matteüs 12: 22 - 30 De preek gaat over: Zondag 48 HC Gods Koninkrijk staat voor de deur Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: ‘Welkom in Gods huis’ Voorganger: ds. J.J. Meijer te Hardinxveld-Giessendam Voorlezer: Margriet Toornstra

2 .... Votum en Zegengroet Zingen:‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30 Zingen:‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen:Opwekking 167

3 Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. ‘Welkom in Gods huis’ a, b, c

4 Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. ‘Welkom in Gods huis’ a, b, c

5 Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. ‘Welkom in Gods huis’ a, b, c

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30 Zingen:‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen:Opwekking 167

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30 Zingen:‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen:Opwekking 167

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30 Zingen:‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen:Opwekking 167

9 Jezus ging Gods weg a, b, c, d Jezus ging Gods weg en wie Hem daar wil volgen Komt de wereld tegen, komt onder druk te staan. Kinderen van God van over heel de wereld Worden klemgezet vanwege Jezus’ naam Toch blijven zij hopen, toch blijven zij zingen:

10 Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee. Jezus ging Gods weg a, b, c, d

11 Onder zware druk ontstaan de diamanten Kale, droge aarde brengt taaie planten voort Als ellende komt, Heer, help ons vol te houden Maak dat ons geloof ook taai en stevig wordt. Dan blijven wij hopen, dan blijven wij zingen: Jezus ging Gods weg a, b, c, d

12 Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee. Jezus ging Gods weg a, b, c, d

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30 Zingen:‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen:Opwekking 167

14 .... Votum en Zegengroet Zingen:‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30 Zingen:‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen:Opwekking 167 https://www.youtube.com/watch?v=j3Yl9j4EytE

15 I look to You As I lay me down, Heaven hear me now. I'm lost without a cause After giving it my all. Winter storms have come And darkened my sun. After all that I've been through Who on earth can I turn to? Nu ik neerlig, hemel hoor me aan. Ik ben reddeloos, zonder doel, na alles te hebben geprobeerd. Winterstormen zijn gekomen en hebben mijn zon verduisterd. Waar op aarde kan in nog heen, na alles wat ik heb meegemaakt.

16 I look to You. I look to You. After all my strength is gone, In you I can be strong I look to You. I look to You. And when melodies are gone, In you I hear a song. I look to You. Ik kijk naar U, wanneer alle kracht uit me is weggevloeid. Door U wordt ik weer sterk Ik kijk naar U. Als de muziek vervaagd bent U mijn lied. Ik kijk naar U

17 About to lose my breathe, There's no more fighting left, Sinking to rise no more, Searching for that open door. And every road that I've taken Lead to my regret. And I don't know if I'm going to make it. Nothing to do but lift my head Bijna buiten adem, ik kan niet meer vechten. Ik zink steeds dieper weg, zoekend naar die open deur. En elke weg die ik gegaan ben, leidde enkel naar mijn fouten. Nu weet ik niet of ik het redden zal.

18 I look to You. I look to You. After all my strength is gone, In you I can be strong I look to You. I look to You. And when melodies are gone, In you I hear a song. I look to You. Ik kijk naar U, wanneer alle kracht uit me is weggevloeid. Door U wordt ik weer sterk Ik kijk naar U. Als de muziek vervaagd bent U mijn lied. Ik kijk naar U

19 My levees are broken My walls have come Tumbling down on me The rain is falling. Defeat is calling. I need you to set me free. Take me far away from the battle. I need you. Shine on me. Mijn verdediging is kapot, mijn muren vallen over me heen. De regen valt, de nederlaag is nabij. Ik heb U nodig om mij te bevrijden. Voer me ver weg van dit strijdperk. Ik heb U nodig. Schijn op mij.

20 I look to You. I look to You. After all my strength is gone, In you I can be strong I look to You. I look to You. And when melodies are gone, In you I hear a song. I look to You. Ik kijk naar U, wanneer alle kracht uit me is weggevloeid. Door U wordt ik weer sterk Ik kijk naar U. Als de muziek vervaagd bent U mijn lied. Ik kijk naar U

21 .... Votum en Zegengroet Zingen:‘Welkom in Gods huis’ Gebed Lezen: Matteüs 12: 22 - 30 Zingen:‘Jezus ging Gods weg’ Lezen: Zondag 48 HC Luisterlied ‘I look to You’ Preek Zingen:Opwekking 167

22 .... Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen:Psalmen voor Nu 67 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen:‘Kom en zing voor onze Maker’ Zegen

23 .... Opwekking 167: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

24 .... Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Opwekking 167: 1, 2, 3

25 .... Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer Opwekking 167: 1, 2, 3

26 .... Zingen:Opwekking 167 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen:Psalmen voor Nu 67 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen:‘Kom en zing voor onze Maker’ Zegen

27 Psalm voor Nu 67 a, b, c, d Heer, zegen ons met onverdiende liefde En laat ons boven alles uw gezicht zien Stralend als de zon De wereld ziet dan hoe u met ons omgaat En dat de weg die u Heer met ons opgaat Ons weer uitzicht biedt

28 Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God Jij wereld, juich: God neemt het recht in handen Regeert als koning over alle landen Neemt je bij de hand Psalm voor Nu 67 a, b, c, d

29 God zegent ons: een rijke oogst kwam binnen De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden Zegen komt van God Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God Psalm voor Nu 67 a, b, c, d

30 Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven Vol is van ontzag Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God Psalm voor Nu 67 a, b, c, d

31 .... Zingen:Opwekking 167 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen:Psalmen voor Nu 67 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen:‘Kom en zing voor onze Maker’ Zegen

32 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Zending En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: ‘Kom en zing voor onze Maker’

33 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “SGJ” En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: ‘Kom en zing voor onze Maker’

34 .... Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Want de God die naar ons toekomt heeft de hemel als Zijn huis En Hij zegent ons met liefde en Hij nodigt ons weer uit Band

35 .... Wees blij! Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn Wees blij! Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn Allen

36 .... Ons verdriet en onze zorgen droeg Hij zonder vragen mee God stond zelf in onze schoenen, Hij gaat vandaag ook met ons mee Zijn belofte zet ons leven in het liefdevolle licht Van vergeving en verlossing, Hij geeft ons een nieuw begin Band

37 .... Wees blij! Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn Wees blij! Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn Allen

38 .... Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Wees blij! Hij veegt alle tranen weg Wees blij! Hij verlicht al onze pijn Wees blij! Hij geeft iedereen een stem Kom en zing voor Hem Band

39 .... Wees blij! Niemand heeft zo’n grote God als wij Hij zal ons genadig zijn Wees blij! Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn Allen

40 Zegen....

41 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 2 november om 9.30 uur Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: Matteüs 12: 22 - 30 De preek gaat over: Zondag 48 HC Gods Koninkrijk staat voor de deur Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google