De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 De preek gaat over: Matteüs 5: 3 - 10 Gelukkig ben je als.... Voorganger:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 De preek gaat over: Matteüs 5: 3 - 10 Gelukkig ben je als.... Voorganger:"— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 De preek gaat over: Matteüs 5: 3 - 10 Gelukkig ben je als.... Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied: Psalm 150 Vluchtkerk Voorlezer: Inge Dees

2 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

3 Psalm 150 Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel looft Hem om zijn machtige daden looft Hem naar zijn ge-wel-dige grootheid. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

4 Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem, looft Hem met de harp en de citer, looft Hem met de tamboerijn en reidans, looft Hem met het sna-ren-spel en fluit. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja! Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja! Psalm 150

5 Looft Hem met de klinkende cimbalen, looft Hem met de schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja! Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja! Psalm 150

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

7 .... Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Allen

8 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Allen

9 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen

10 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. Allen

11 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

14 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

15 ... PvN 117

16 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

17 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

18 God met ons God brengt goed nieuws aan wie arm zijn, strekt zijn armen naar hen uit. Hij is de God van hoop. God troost hen die alles kwijt zijn, Hij geeft hen de toekomst terug. Hij is de God van hoop. Band

19 God met ons God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door. Band

20 God met ons God heet welkom wie gevlucht is, geeft de vreemdeling een thuis, Hij is de God van hoop. God spreekt voor wie niet gehoord wordt, voor de zwakke is Hij sterk. Hij is de God van hoop Allen

21 God met ons Allen God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door.

22 God met ons Band Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht.

23 God met ons Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. Allen

24 God met ons Allen God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door.

25 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 150 Vluchtkerk Stilte + Gebed Luisterlied: Psalm 63 Zingen:PvN 117 Lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 Zingen:God met ons Preek over Matteüs 5: 3 - 10 Zingen:Kom o bron van zegeningen

26 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10

27 ....

28 .... 1. De zaligsprekingen: zo is de wereld niet (en ik ook niet)

29 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 Welke van de acht zaligsprekingen vind jij het sterkst botsen met de wereld vandaag? Welke van de acht vormt het meest een uitdaging voor jou?

30 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 Gelukkig wie nederig van hart zijn (zo klein durven zijn als je bent)

31 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 Gelukkig de treurenden (Samen met God verdriet hebben hoe de wereld er aan toe is)

32 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (de meest hopeloze, en toch is er hoop!)

33 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 2. De zaligsprekingen: zo is Jezus wel Nederig van hartZuiver ZachtmoedigBarmhartig TreurendVredestichter GerechtigheidVervolgd

34 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 3. De zaligsprekingen: zo kun jij willen worden Vergeven is geen doel, maar een middel - God wil je daardoor veranderen en klaar maken om te leven in zijn koninkrijk

35 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 4. De zaligsprekingen: wat een beloftes! het koninkrijk van de hemel getroost worden het land bezitten kinderen van God genoemd worden God zien → Toekomstmuziek

36 .... Tekst: Matteüs 5: 3 - 10 4. De zaligsprekingen: wat een beloftes! het koninkrijk van de hemel getroost worden het land bezitten kinderen van God genoemd worden God zien → Toekomstmuziek → En hoe het leven nu werkt

37 .... Zingen:Kom o bron van zegeningen Bidden met open handen: het Onze Vader (NBV) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Dankt, dankt nu allen God Collecte Zegen = De Heer zegene u (Geliefden/ zegenlied)

38 Kom, o bron van zegeningen geef een nieuw lied in mijn hart vol van dank, niet te bedwingen voor genade ongedacht Geef mij woorden om te zingen Met de eng’len rond uw troon Want uw naam blijft mij omringen En verlost mij van de dood band Kom o bron van zegeningen

39 Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis en uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis Jezus zocht mij toen ik dwaalde op mijn eigen wegen liep en Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt! allen TUSSENSPEL Kom o bron van zegeningen

40 Nooit kan ik mijn schuld vergoeden 't is genade onverdiend Laat uw goedheid mij behoeden wees mijn altijd trouwe vriend Zonder U ben ik verloren zie ik zelf geen toekomst meer Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet, o Heer allen Kom o bron van zegeningen

41 .... Zingen:Kom o bron van zegeningen Bidden met open handen: het Onze Vader (NBV) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Dankt, dankt nu allen God Collecte Zegen = De Heer zegene u (Geliefden/ zegenlied)

42 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. ‘Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’.

43 .... Zingen:Kom o bron van zegeningen Bidden met open handen: het Onze Vader (NBV) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Dankt, dankt nu allen God Collecte Zegen = De Heer zegene u (Geliefden/ zegenlied)

44 .... Zingen:Kom o bron van zegeningen Bidden met open handen: het Onze Vader (NBV) Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Dankt, dankt nu allen God Collecte Zegen = De Heer zegene u (Geliefden/ zegenlied)

45 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Dankt, dankt nu allen God

46 Die eeuwig rijke God moge-ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven Die uit genade ons behoudt te allen tijd is hier en overal, een helper die bevrijdt. Tussenspel Dankt, dankt nu allen God

47 Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest, moet heel de schepping loven Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Dankt, dankt nu allen God

48 .... COLLECTE Vandaag Is de 1 ste collecte voor Kas geref. doeleinden En de 2 de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kees Treurniet Volgende week: Martine Marsman Na de collecte: Zegen = De Heer zegene u

49 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor Evangelisatie En de 2 de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kees Treurniet Volgende week: Martine Marsman Na de collecte: Zegen = De Heer zegene u

50 Zegenlied.... De Heer zegene u En Hij behoede u De Heer doe Zijn aangezicht Over u lichten En zij u genadig, amen tussenspel (allen)

51 Zegenlied.... De Heer zegene u En Hij behoede u Hij verheffe Zijn aangezicht Over uw leven En geve u vrede, amen (allen)

52 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 2 februari om 9.30 uur Van harte welkom.....


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Matteüs 4: 23 – 5: 10 De preek gaat over: Matteüs 5: 3 - 10 Gelukkig ben je als.... Voorganger:"

Verwante presentaties


Ads door Google