De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Margriet Toornstra Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 De preek gaat over: Matteus 13: en 36 – 43 de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe De twee liederen: Gezang 167 staand Gezang 171 zittend Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . . .

3 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Margriet Toornstra Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 De preek gaat over: Matteus 13: en 36 – 43 de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe De twee liederen: Gezang 167 staand Gezang 171 zittend Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

4 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 167 . .

5 . . Gezang 167: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. . .

6 . . Gezang 167: 1, 2, 3 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. . .

7 . . Gezang 167: 1, 2, 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer . .

8 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

9 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Gezang 171: 1, 2, 3 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. . .

10 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Gezang 171: 1, 2, 3 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. . .

11 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.
Gezang 171: 1, 2, 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. . .

12 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

13 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

14 Heer, zegen ons met onverdiende liefde
. . PvN 67 a, b, c, d Heer, zegen ons met onverdiende liefde En laat ons boven alles uw gezicht zien Stralend als de zon De wereld ziet dan hoe u met ons omgaat En dat de weg die u Heer met ons opgaat Ons weer uitzicht biedt . .

15 Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed
. . PvN 67 a, b, c, d Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God Jij wereld, juich: God neemt het recht in handen Regeert als koning over alle landen Neemt je bij de hand . .

16 een rijke oogst kwam binnen De Heer gaf ons
. . PvN 67 a, b, c, d God zegent ons: een rijke oogst kwam binnen De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden Zegen komt van God Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God . .

17 Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven
. . PvN 67 a, b, c, d Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven Vol is van ontzag Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God . .

18 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

19 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

20 Zolang de vrede uitblijft, zolang de honger groeit,
. . Hemel dichterbij a, b, c, d, e Band Zolang de vrede uitblijft, zolang de honger groeit, bidden wij iedere dag. Zolang het nieuws nog slecht is, zolang er slaven zijn, Wij vragen onze Heer, wij vragen onze Heer: . .

21 Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn
. . Hemel dichterbij a, b, c, d, e Allen Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn met uw liefde voor de wereld: breng de Hemel dichterbij. Laat ons alles willen geven aan wie arm of eenzaam zijn. Maak ons dienaars van uw liefde: breng de He-mel dicht-erbij. . .

22 Zolang wij blijven zoeken, zolang het donker is,
. . Hemel dichterbij a, b, c, d, e Band Zolang wij blijven zoeken, zolang het donker is, bidden wij iedere dag. Zolang de wanhoop toeneemt, zolang de haat bestaat, Wij vragen onze Heer, wij vragen onze Heer: . .

23 Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn
. . Hemel dichterbij a, b, c, d, e Allen Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn met uw liefde voor de wereld: breng de Hemel dichterbij. Laat ons alles willen geven aan wie arm of eenzaam zijn. Maak ons dienaars van uw liefde: breng de He-mel dicht-erbij. . .

24 Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn
. . Hemel dichterbij a, b, c, d, e Allen Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn met uw liefde voor de wereld: breng de Hemel dichterbij. Laat ons alles willen geven aan wie arm of eenzaam zijn. Maak ons dienaars van uw liefde: breng de He-mel dicht-erbij. . .

25 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”
Kinderen van groep 1 en 2  gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6  naar Kinderkerk “Tov”

26 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

27 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

28 De Heer deed nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen,
. . PvN 98 a, b, c, d, e De Heer deed nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen, dus zing voor Hem dit lied De Heer heeft sterke armen, Hij kwam en overwon En met zijn eigen handen heeft Hij zijn volk verlost . .

29 De hele wereld heeft het goed gezien Laat alle mensen zingen,
. . PvN 98 a, b, c, d, e De hele wereld heeft het goed gezien Laat alle mensen zingen, maak allemaal muziek De Heer deed goede dingen, de koning overwon Laat alle klokken luiden, God heeft zijn volk verlost . .

30 God heeft laten zien dat Hij redt Aan de mensen deed Hij voor
. . PvN 98 a, b, c, d, e God heeft laten zien dat Hij redt Aan de mensen deed Hij voor wat rechtspraak is En telkens weer bedenkt Hij dat Hij van van ons houdt De hele wereld heeft het goed gezien: God is trouw, Hij bevrijdde Israël opnieuw. . .

31 De Heer doet nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen,
. . PvN 98 a, b, c, d, e De Heer doet nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen, dus zing voor hem dit lied De rechter is in aantocht, Hij komt en overwint De Heer onttroont het kwade, Hij rekent er mee af Als rechter van de aarde, spreekt God zijn oordeel uit. Wat krom is, maakt Hij recht en wat stuk ging, maakt Hij heel. . .

32 God heeft laten zien dat Hij redt
. . PvN 98 a, b, c, d, e God heeft laten zien dat Hij redt Alles wat op aarde leeft zingt deze psalm Laat heel de schepping zingen, kom zing met ons mee Rivieren, hoge bergen, diepe zee Doe maar mee, alles wat kan zingen, zingt nu mee . .

33 Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 Zingen: Gezang 171 Wet Zingen: PvN 67 Gebed Zingen: Hemel dichterbij Lezen: Matteus 13: 1, 2 en 24 – 43 Zingen: PvN 98 Preek over Matteus 13: en 36 – 43 Zingen: Gezang 157 . .

34 Als God er is, waarom laat hij dan toe dat …
. . Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 Als God er is, waarom laat hij dan toe dat … . .

35 Als God er is, waarom laat hij dan toe dat …
. . Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 Als God er is, waarom laat hij dan toe dat … Jezus lijkt veel te zacht voor de macht die hij bezit . .

36 het koninkrijk van de hemel groeit vanuit mensen
. . Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 1. De zaaier & de vijand het koninkrijk van de hemel groeit vanuit mensen de duivel: niet te begrijpen, wel te herkennen het koninkrijk: een mens op wie jacht gemaakt wordt . .

37 2. Het graan & het onkruid Tekst: Matteus 13: 24 - 30 en 36 – 43 . . .

38 Goed en kwaad vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden
. . Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 2. Het graan & het onkruid Goed en kwaad vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden . .

39 als gevaar voor kinderen van het koninkrijk
. . Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 2. Het graan & het onkruid Strijd tegen het kwaad als gevaar voor kinderen van het koninkrijk . .

40 → onkruid dat midden tussen de tarwe gezaaid is
. . Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 3. De akker & de kerk → onkruid dat midden tussen de tarwe gezaaid is ‘Laat onkruid en tarwe samen opgroeien tot aan de oogst’ . .

41 . . Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 3. De akker & de kerk . .

42 3. De akker & de kerk Spanning!! Ontspanning!!
Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 3. De akker & de kerk Spanning!! Ontspanning!! . .

43 4. De schuur & het vuur Onkruid vergaat wel De oogst komt toch
Tekst: Matteus 13: en 36 – 43 4. De schuur & het vuur Onkruid vergaat wel De oogst komt toch . .

44 . . Zingen: Gezang 157 Gebed Collecte Zingen: Gezang 38 Zegen . .

45 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U.
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel Uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. -rust- Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw lief-de aan. . .

46 Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U.
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. -rust- Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verho-gen Heer. Dat wij uw naam verhogen Heer! . .

47 . . Zingen: Gezang 157 Gebed Collecte Zingen: Gezang 38 Zegen . .

48 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ de Driehoek”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ de Driehoek” En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 38 . .

49 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ SGJ “
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ SGJ “ En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 38 . .

50 Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid
. . Gezang 38: 1, 2, 3 Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja Halleluja, halleluja halleluja, halleluja . .

51 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
. . Gezang 38: 1, 2, 3 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja . .

52 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien.
Gezang 38: 1, 2, 3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja . .

53 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

54 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

55 Op de seniorenbijeenkomst van
. . Senioren bijeenkomst Enige tijd geleden maakten Janneke en Nico Huijssoon een reis naar China om hun kinderen te bezoeken. Op de seniorenbijeenkomst van a.s. dinsdagmiddag,10 febr., zal aan de hand van dia’s en film hierover verteld worden. Belangstellenden hartelijk welkom! Aanvang uur. . .

56 Sirkelslag 2015 Afgelopen vrijdag hebben wij samen met 635 teams uit heel Nederland meegedaan met Sirkelslag Young! Een spelwedstrijd rondom het thema ‘eerlijke kleding’. Ons team won de eerste prijs van Middelburg voor de goede en enthousiaste samenwerking! De landelijke opbrengst van € die de jongeren met een veiling hebben opgebracht, gaat naar het verbeteren van omstandigheden in kledingfabrieken in India. Jv-groep A

57


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google