De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 1 Hoofdstuk 10 Urogenitale aandoeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 1 Hoofdstuk 10 Urogenitale aandoeningen."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 1 Hoofdstuk 10 Urogenitale aandoeningen

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 2 Inleiding 1.nierinsufficiëntie/falen 2.acute nierinsufficiëntie/falen 3.chronisch nierlijden 4.chronisch nierlijden met hypertensie 5.chronisch nierlijden met diabetes 6.dialyse

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 3 1.nierinsufficiëntie

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 4 Definities - nierfunctie - nierklaring = glomerular filtration rate (GFR) = volume plasma dat gezuiverd wordt van een bepaalde stof in een bepaalde tijdseenheid : GFR = ml/min/1.73 m² - gemeten op basis van de creatinineklaring: [CrU]*volume/24u/ [CrP] - berekend: -Cockcroft-Gault: variabele [CrP] -MDRD: modification of diet in renal dsease: variabele [CrP] - creatininemie / uremie (BUN): bloedmerkers - referentiewaarden nierlijden: creatininemie / GFR - nefropathie = kidney disease = nierschade

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 5 Indeling: -Volgens de timing : -acuut: snel binnen enkele uren, dagen -subacuut -chronisch: minstens 3m -Volgens de ernst : creatinine, GFR, urine-output -Volgens de diurese: -behouden diurese -oligo-anurie

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 6 -Volgens de etiologie : -Prerenaal: daling renale perfusie -hypovolemie: bloeding, diarree, dehydratie.. -nierarterie stenose -Renaal: -glomerulaire ziekten: acuut-chronisch -tubulo-interstitiële ziekten: acuut of chronisch -vasculaire ziekten : bv trombose, embool,.. -erfelijke aandoeningen: bv polycystische nieren -Post-renaal: -prostaathypertrofie -nierstenen

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 7 2.acute nierinsufficiëntie -acute daling nierfunctie -daling van GFR -stijging van ureum en creatinine bloed -vaak afname urineproductie -consensus: RIFLE- classificatie -definitie van ANI -3 categorieën van ernst: R, I, F -2 categorieën van klinisch verloop: L, E

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 8

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 9 RIFLECreatininemieGFRUrine OutputICD-omschrijvingcode Risk (R)X 1.5-25%< 0.5 mL/kg/h for 6 hours Pre-renal Uremia (symptom involving urinary system) 788.99 Injury (I)X 2-50%< 0.5 mL/kg/h for 12 hours Renal Insufficiëncy (disorder of kidney & ureter) 593.9 Failure (F) X 3 or  4mg/dl -75%< 0.3 mL/kg/h for 24 hours or anuria for  12h Acute Renal Failure584.x Loss: persistente ANI: 584.x ESKD: end stage kidney disease: zie Chronic Kidney Disease: 585.6 Voor een adequate codering moet men de behandelende arts contacteren die de mate van nierschade moet vaststellen aan de hand van de RIFLE- klassificatie.

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 10 3.chronisch nierlijden: 585.x - progressief verlies van functioneel nierweefsel - verschillende stadia van nierlijden: indeling volgens GFR - > 3 maanden + nierlijden - niet reversibel

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 11 Stadia STADIUMDEFINITIEGFRICD-9 - OMSCHRIJVINGICD-9 code 1Nierschade met normaal of gestegen GFR ≥ 90Chronische nierziekte stadium I585.1 2Nierschade met milde GFR-daling 60-89Chronische nierziekte stadium II (mild)585.2 3Matige daling van GFR 30-59Chronische nierziekte stadium III (matig)585.3 4Ernstige daling van GFR 15-29Chronische nierziekte stadium IV (ernstig)585.4 5Nierfalen<15Chronische nierziekte stadium V585.5 Dialyse(of palliatief) ESDR: terminaal stadium nierziekte585.6 585.9: CKD niet-gespecificeerd: chronisch nierlijden ged 3 m maar geen GFR- waarde 585.1: CKD stadium 1: andere parameters van nierschade moeten aanwezig zijn

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 12 Oorzaken van chronisch nierlijden - diabetes - hypertensie: nefroangiosclerosis, glomerulosclerosis - glomerulopathie al of niet met systeemziekte - tubulointerstitiële nefropathie - erfelijke nefropathie - obstructieve uropathie - macrovasculaire aandoeningen - vesico-ureterale reflux bij kinderen.

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 13 4. Chronisch nierlijden met hypertensie Automatische koppeling hypertensie en chronisch nierlijden: Exclusie: -acuut nierlijden: 584.x + 401.x -secundaire hypertensie: 405.xx: -geen relatie tussen nierlijden en hypertensie: 585.x + 401.x Hypertensief chronisch nierlijden 403.x0 + 585.1  585.4, 585.9 403.x1 + 585.5, 585.6 x: maligne, benigne, niet gespecificeerd 5 de digit: 0: geen nierfalen 1: nierfalen

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 14 5.chronisch nierlijden met diabetes Als er een oorzakelijk verband is tussen primaire diabetes en het chronisch nierlijden 250.4x + 585.x Als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen primaire diabetes en het chronisch nierlijden 250.0x + 585.x Als het chronisch nierlijden gespecificeerd werd mag de specifieke code steeds toegevoegd worden Bv nefrotisch syndroom: 581.8x, chronische glomerulopathie 582.xx,..

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 15 6.dialyse Procedurecodes hemodialyse 39.95: -86.07: implantatie van katheter getunneld met cuff (permanent)(VAD): bv PALINDROME, HEMOGLIDE, … -38.95: plaatsen van veneuze katheter niet getunneld zonder cuff (tijdelijk) bv GAMBRO, MAHURKAR, K FLOW,… -86.09: herpositionering van de katheter (VAD) (enkel als nieuwe insnede wordt aangebracht) -86.05: chirurgisch verwijderen van katheter (VAD) -97.49: niet-chirurgisch verwijderen van veneuze katheter

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 16 Dialysekatheter getunneld met cuff - permanent

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 17 Dialysekatheter niet getunneld zonder cuff - tijdelijk

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 18 Procedurecodes peritoneale dialyse: 54.98 - 54.93: plaatsen van Tenckhoff katheter (cutaneoperitoneaal) (O.R.) - 97.82: verwijderen van peritoneaal drain, geen incisie peritoneum - 54.95 + 97.82: incisie peritoneum (O.R.) + verwijderen peritoneale drain

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 19

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 20 Complicaties bij dialyse Toxiciteit met repercussies Dialysedementie op basis van aluminium: 985.8 toxic effect of other specified metal + 293.9 of 294.8 transient of persistent mental disorders + V45.11 renal dialyse status + E879.1 kidney dialysis Dialysedementie zonder aluminiumintoxicatie: 293.9 of 294.8 + V45.11 + E879.1 Dialyse elektrolytenstoornis : 276.9 electrolyte and fluid disorders NEC + V45.11 + E879.1 Hypotensie door dialyse 458.21: hypotension of hemodialysis

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 21 Mechanische complicatie dialyse katheter - 996.1: arterioveneuze dialyse katheter (permanent – tijdelijk) - 996.56: peritoneale katheter Infectie dialyse katheter: - 999.31: infectie centraal veneuze katheter (permanent) - 996.62: vasculaire katheter (arterieel) (veneus) (tijdelijk) - 996.68: peritoneale dialyse katheter


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 maart 2010l 1 Hoofdstuk 10 Urogenitale aandoeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google