De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Urogenitale aandoeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Urogenitale aandoeningen"— Transcript van de presentatie:

1 Urogenitale aandoeningen
Hoofdstuk 10 Urogenitale aandoeningen 15 maart 2010 l

2 Inleiding nierinsufficiëntie/falen acute nierinsufficiëntie/falen
chronisch nierlijden chronisch nierlijden met hypertensie chronisch nierlijden met diabetes dialyse 15 maart 2010 l

3 1.nierinsufficiëntie 15 maart 2010 l

4 Definities nierfunctie
nierklaring = glomerular filtration rate (GFR) = volume plasma dat gezuiverd wordt van een bepaalde stof in een bepaalde tijdseenheid : GFR = ml/min/1.73 m² gemeten op basis van de creatinineklaring: [CrU]*volume/24u/ [CrP] berekend: Cockcroft-Gault: variabele [CrP] MDRD: modification of diet in renal dsease: variabele [CrP] creatininemie / uremie (BUN): bloedmerkers referentiewaarden nierlijden: creatininemie / GFR nefropathie = kidney disease = nierschade Nierfunctie Waterhuishouding Zouthuishouding Uitscheiding van stoffen: bv ureum, kreatinine Regeling aanmaak van rode bloedcellen Ultrafiltratie: voorurine Terugresorptie Excretie Beïnvloed door hormonen --ADH --aldosteron --PTH BUN: bloor urea nitrogen 15 maart 2010 l

5 Indeling: Volgens de timing: Volgens de ernst: Volgens de diurese:
acuut: snel binnen enkele uren, dagen subacuut -chronisch: minstens 3m Volgens de ernst: creatinine, GFR, urine-output Volgens de diurese: behouden diurese oligo-anurie 15 maart 2010 l

6 Volgens de etiologie: Prerenaal: daling renale perfusie
hypovolemie: bloeding, diarree, dehydratie.. nierarterie stenose Renaal: glomerulaire ziekten: acuut-chronisch tubulo-interstitiële ziekten: acuut of chronisch vasculaire ziekten : bv trombose, embool, .. erfelijke aandoeningen: bv polycystische nieren Post-renaal: prostaathypertrofie nierstenen 15 maart 2010 l

7 2.acute nierinsufficiëntie
acute daling nierfunctie daling van GFR stijging van ureum en creatinine bloed vaak afname urineproductie consensus: RIFLE- classificatie definitie van ANI 3 categorieën van ernst: R, I, F 2 categorieën van klinisch verloop: L, E 15 maart 2010 l

8 15 maart 2010 l

9 Loss: persistente ANI: 584.x
RIFLE Creatininemie GFR Urine Output ICD-omschrijving code Risk (R) X 1.5 -25% < 0.5 mL/kg/h for 6 hours Pre-renal Uremia (symptom involving urinary system) 788.99 Injury (I) X 2 -50% < 0.5 mL/kg/h for 12 hours Renal Insufficiëncy (disorder of kidney & ureter) 593.9 Failure (F) X 3 or 4mg/dl -75% < 0.3 mL/kg/h for 24 hours or anuria for 12h Acute Renal Failure 584.x Loss: persistente ANI: 584.x ESKD: end stage kidney disease: zie Chronic Kidney Disease: 585.6 Voor een adequate codering moet men de behandelende arts contacteren die de mate van nierschade moet vaststellen aan de hand van de RIFLE-klassificatie. 15 maart 2010 l

10 3.chronisch nierlijden: 585.x
- progressief verlies van functioneel nierweefsel - verschillende stadia van nierlijden: indeling volgens GFR - > 3 maanden + nierlijden - niet reversibel 15 maart 2010 l

11 Stadia STADIUM DEFINITIE GFR ICD-9 - OMSCHRIJVING ICD-9 code 1
Nierschade met normaal of gestegen GFR ≥ 90 Chronische nierziekte stadium I 585.1 2 Nierschade met milde GFR-daling 60-89 Chronische nierziekte stadium II (mild) 585.2 3 Matige daling van GFR 30-59 Chronische nierziekte stadium III (matig) 585.3 4 Ernstige daling van GFR 15-29 Chronische nierziekte stadium IV (ernstig) 585.4 5 Nierfalen <15 Chronische nierziekte stadium V 585.5 Dialyse(of palliatief) ESDR: terminaal stadium nierziekte 585.6 585.9: CKD niet-gespecificeerd: chronisch nierlijden ged 3 m maar geen GFR- waarde 585.1: CKD stadium 1: andere parameters van nierschade moeten aanwezig zijn 15 maart 2010 l

12 Oorzaken van chronisch nierlijden
diabetes hypertensie: nefroangiosclerosis, glomerulosclerosis glomerulopathie al of niet met systeemziekte tubulointerstitiële nefropathie - erfelijke nefropathie - obstructieve uropathie - macrovasculaire aandoeningen - vesico-ureterale reflux bij kinderen . 15 maart 2010 l

13 4. Chronisch nierlijden met hypertensie
Automatische koppeling hypertensie en chronisch nierlijden: Exclusie: acuut nierlijden: 584.x x secundaire hypertensie: 405.xx: geen relatie tussen nierlijden en hypertensie: 585.x x Hypertensief chronisch nierlijden 403.x 585.4, 585.9 403.x , 585.6 x: maligne, benigne, niet gespecificeerd 5de digit: 0: geen nierfalen 1: nierfalen 15 maart 2010 l

14 5.chronisch nierlijden met diabetes
Als er een oorzakelijk verband is tussen primaire diabetes en het chronisch nierlijden 250.4x x Als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen primaire diabetes en het chronisch nierlijden 250.0x x Als het chronisch nierlijden gespecificeerd werd mag de specifieke code steeds toegevoegd worden Bv nefrotisch syndroom: 581.8x, chronische glomerulopathie 582.xx,.. 15 maart 2010 l

15 6.dialyse Procedurecodes hemodialyse 39.95:
-86.07: implantatie van katheter getunneld met cuff (permanent)(VAD): bv PALINDROME, HEMOGLIDE, … -38.95: plaatsen van veneuze katheter niet getunneld zonder cuff (tijdelijk) bv GAMBRO, MAHURKAR, K FLOW,… -86.09: herpositionering van de katheter (VAD) (enkel als nieuwe insnede wordt aangebracht) 86.05: chirurgisch verwijderen van katheter (VAD) 97.49: niet-chirurgisch verwijderen van veneuze katheter 15 maart 2010 l

16 Dialysekatheter getunneld met cuff - permanent
15 maart 2010 l

17 Dialysekatheter niet getunneld zonder cuff - tijdelijk
15 maart 2010 l

18 Procedurecodes peritoneale dialyse: 54.98
: plaatsen van Tenckhoff katheter (cutaneoperitoneaal) (O.R.) : verwijderen van peritoneaal drain, geen incisie peritoneum : incisie peritoneum (O.R.) + verwijderen peritoneale drain 15 maart 2010 l

19 15 maart 2010 l

20 Complicaties bij dialyse
Toxiciteit met repercussies Dialysedementie op basis van aluminium: 985.8 toxic effect of other specified metal of transient of persistent mental disorders + V45.11 renal dialyse status + E879.1 kidney dialysis Dialysedementie zonder aluminiumintoxicatie: 293.9 of V E879.1 Dialyse elektrolytenstoornis : 276.9 electrolyte and fluid disorders NEC + V E879.1 Hypotensie door dialyse 458.21: hypotension of hemodialysis 15 maart 2010 l

21 Mechanische complicatie dialyse katheter
: arterioveneuze dialyse katheter (permanent – tijdelijk) : peritoneale katheter Infectie dialyse katheter: : infectie centraal veneuze katheter (permanent) 996.62: vasculaire katheter (arterieel) (veneus) (tijdelijk) 996.68: peritoneale dialyse katheter 15 maart 2010 l


Download ppt "Urogenitale aandoeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google