De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 10 Aandoeningen van het urogenitaal systeem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 10 Aandoeningen van het urogenitaal systeem."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 10 Aandoeningen van het urogenitaal systeem

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Aandoeningen van het urogenitaal systeem Drie delen: - urinaire stelsel (nier en uitscheidingssysteem) - genitaal stelsel bij de man - borst ( ♀ & ♂ ) en genitaal stelsel bij de vrouw Niet in dit hoofdstuk: - infecties (TBC, MST,….) - neoplasmata - obstetrie

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 INFECTIES: 1.Zo precies mogelijk zijn: -codeer niet : “urinaire infectie” -maar wel : cystitis, urethritis, pyelonefritis 2. Infectie op basis van een sonde of ander materiaal: -is een complicatie indien het als dusdanig vermeld wordt - codes 996.64 & 996.65 Aandoeningen van het urogenitaal systeem

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Hematurie: 1.Indien lithiasis, tuberculose, tumor : NIET CODEREN 2.Postoperatief: niet coderen, tenzij de geneesheer een massieve en verlengde bloeding vermeld code: 599.7 ( ≠ complicatie) 3.Bloed in de urine volgens labo EN genoteerd door de geneesheer maar zonder verband met urinaire pathologie: code: 791.2 (Hemoglobinurie) Aandoeningen van het urogenitaal systeem

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Nierpathologieën: - ofwel primair : coderen volgens de gebruikelijke regels - ofwel geassocieerd aan andere pathologieën: dubbele codering (code first) bvb.:systemische lupus erythematosus met een nefrotisch syndroom HD: 710.0 (SLE) ND: 581.81 (Nephrotic syndrome in disease classified elsewhere) Aandoeningen van het urogenitaal systeem

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Chronische nierinsufficiëntie: definitief verlies van de glomerulaire filtratie door destructie van het parenchym Klinisch : - eenvoudige klinische biologie is onvoldoende - glomerulaire filtratie meten - tijdscriterium : minstens drie maanden Coderen : zich nooit uitsluitend baseren op afwijkende waarden in de klinische biologie Opm.: de code 585 zal veranderen van omschrijving (chronic kidney disease) en er komt een 4 de cijfer bij ifv het stadium van de aandoening Aandoeningen van het urogenitaal systeem

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Acute nierinsufficientie: vermindering of plotse stopzetting van de glomerulaire filtratie, leidende tot biologische en metabole stoornissen; treedt meestal op bij een normale nier Oorzaken: toxische agentia, shock, rhabdomyolyse, nierobstructie, enz. Opm.: ARF en CRF zijn dus geen twee stadia van éénzelfde aandoening!! Een ARF (bvb. op een hypovolemie) kan voorkomen bij een patiënt met een CRF. De twee dienen gecodeerd te worden Aandoeningen van het urogenitaal systeem

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 in het allervroegste stadium van de nierinsufficiëntie, met lichte afwijkingen in de klinische biologie, en als de geneesheer er rekening mee houdt (preventie), codeert men: 593.9 : unspecified disorder of kidney and ureter renal disease (chronic) NOS renal insufficiency indien er afwijkingen in de klinische biologie worden vermeld door de geneesheer, maar zonder dat een nier pathologie wordt geïdentificeerd, kan men de codes van categorie 788 (symptoms involving urinary tract) gebruiken Aandoeningen van het urogenitaal systeem

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Renale pathologie en hypertensie -bij default geassocieerd: gecombineerde code 403.xx -het 5 de cijfer geeft aan of er al dan niet een insufficiëntie is Nierinsuffciëntie, cardiopathie, hypertensie -gecombineerde code 404.xx enkel indien het verband tussen de cardiopathie en de hypertensie expliciet wordt gelegd door de geneesheer GEEN code om nierbeschadigingen te preciseren Aandoeningen van het urogenitaal systeem

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 VOORBEELDEN: - hypertensieve patiënt met chronisch nierinsufficiëntie: 403.11 - hypertensieve patiënt met nierinsufficiëntie en een gedecompenseerde hypertensieve cardiopathie: 404.13 + een code van de categorie 428 om de cardiale decompensatie te preciseren - hypertensieve patiënt met nierinsufficiëntie en linker hartdecompensatie. De geneesheer legt geen link tussen de hypertensie en de cardiopathie 403.11 + 428.1 CAVE: deze regel is niet van toepassing op acute nierinsufficiëntie - patiënt met acute nierinsufficiëntie en hypertensie: 401.1 en 584.x Aandoeningen van het urogenitaal systeem

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Prostaataandoeningen : Ingrepen : - radicale prostatectomie ( + visuculae seminales) : 60.5 - uitgebreide prostatectomie = cystoprostatectomie: 57.71 - en regionale lymfeklieruitruiming:40.3 - en radicale iliacale lymfeklieruitruiming:40.53 Aandoeningen van het urogenitaal systeem

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Borstpathologieën: 1.Fibroadenosis (fybrocystische mastopathie): 610.2 goedaardige aandoening, 1 of 2 borsten treffende, diffuus, pijnlijk, hormoongevoelig 2.Fibroadenoom: 217 solide tumor, rond, met de textuur van een rubberen bal, kan verdwijnen zonder behandeling 3.Borstreconstructie na een mastectomie: V51 wordt aanvaard als HD (in tegenstelling met de regel van ICD-9-CM 2005) + V45.71 als ND Aandoeningen van het urogenitaal systeem

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Genitale prolaps: - Nieuwe codes of herziene codes: 618.0x: geïsoleerde vaginale prolapsus (blaas, urether,..) - Opmerking ivm. de classificatie van utero-vaginale prolapsus prolaps stadium 1.2 = incompleet618.2 prolaps stadium 3 = compleet618.3 niet gespecificeerd618.4 - Bijkomende codes voor “Andere gespecificeerde prolapsus”: 618.8x: 5de cijfer voor bijkomende precisering Aandoeningen van het urogenitaal systeem

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Dysplasie: - Dysplasie van de baarmoederhals = intra-epitheliaal neoplasma CIN I = 622.11, CIN II = 622.12 CIN III = carcinoma in situ : 233.1 - Vulvaire dysplasie = intra-epitheliaal neoplasma VIN I en II = 624.8 VIN III = carcinoma in situ: 233.3 Aandoeningen van het urogenitaal systeem

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Hysterectomie: -subtotaal: de cervix blijft behouden (subtotal hysterectomy) = 68.3x -totaal: de cervix wordt ook verwijderd (total hysterectomy) = 68.4 -radicaal: -in het frans: men verwijderd de adnexen = + codes 65.3x-65.6x -in het engels: men verwijderd de uterus, de adnexen, het parametrium, pelviene lymfeklieren, distale deel van de vagina (radical abdominal hysterectomy) = 68.6+65.61/65.64 + 40.3 (+40.53) Aandoeningen van het urogenitaal systeem

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Nieuwe of herziene codes: - 621.3x hyperplasie van het endometrium bijkomende specificaties via een 5 de cijfer - 629.2x genitale mutilatie status bij de vrouw verschillende soorten excisie Aandoeningen van het urogenitaal systeem


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 10 Aandoeningen van het urogenitaal systeem."

Verwante presentaties


Ads door Google