De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

epidemiologie, relatie met CV ziekte

Verwante presentaties


Presentatie over: "epidemiologie, relatie met CV ziekte"— Transcript van de presentatie:

1 epidemiologie, relatie met CV ziekte
Chronisch nierfalen Diagnose, behandeling, epidemiologie, relatie met CV ziekte

2 Van creatinine naar GFR
creatinine uit spierweefsel filtratie vs tubulaire uitscheiding Cockcroft formule (obsoleet) MDRD = eGFR ml/min/1.73m2 creatinine klaring ml/min

3 Begrippen klaring en MDRD/GFR alleen gebruiken in min of meer stabiele situaties en vooral niet bij ANF!!!

4 Proteinurie 24u spot mg mg/mmol Norm Micro Macro
<30 Micro 30-300 2.5-25 Macro >300 >25 Macro-albuminurie wordt ook proteinurie genoemd Paraproteine niet positief op stickje

5 Erythrocyturie Stickje: kwantitatief op hemoglobine of myoglobine (dus pos bij hemolyse, rhabdomyolyse Glomerulaire hematurie: dysmorfe ery’s (>20%) en/of ery cylinders Monomorfe hematurie: urologie

6 Stadia van nierinsufficientie
Stadium GFR (ml/min/1.73m2) Albuminurie en/of sed.afw. Prevalentie in NL 1 >90 Ja 1,3% 2 89-60 3,8% 3 59-30 5,3% 4 29-15 0,04% 5 <15 <0.04%

7 Nierfunctie en lftd

8 Verwijsbeleid <65jr >65jr GFR >60 45-60 30-45 <30
normo/micro Alb macro Albuminurie >60 45-60 30-45 <30 Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade 2009

9 Oorzaken CNF Klassieke Nierziektes : afnemend ADPKD, CGN, CPN, IDDM, TIN, SLE Nieuwkomers : toenemend DM2, hypertensie, atherosclerose

10 Beleid stad 1 en 2 asympt. urineafw: expectatief
Proteinurie voorspelt nierfunctie achteruitgang en CV-complicaties, mn in aanwezigheid van hypertensie streefBP <125/75, voorkeur ACE/ARB’s cave de combinatie!! (ONTARGET studie)

11 Gevolgen CNS stad 3-5

12 Behandeldoelen CNS 3-5 1/2

13 Behandeldoelen CNS 3-5 2/2

14 Elevated risk for CV mortality in ESRD
CV mortality in ESRD in different studies: 2,5 to 170 times that in the general population Sarnak & Levey, Sem Dial 1999: 12:69

15 Poor outcome of CV events in dialysis
Mortality after AMI is high Mortality has not improved over time Herzog NEJM 1998: 339: 799

16 All-cause and CV risk in CKD
Mean follow-up 2.84 yrs Risk proportional to renal function impairment Go et al NEJM, 2004; 351:

17 Hillege, Circulation 2000;102:203-10
Effect of renal function on prognosis already present in mild renal failure Aanschouwen we het effect van de baseline nierfunctie mbv survival curves dan zien we een duidelijk onderscheid tussen de verschillende kwartielen. Ligt de drie jaars overlevings kans bij patienten met een nierfunctie boven de 76 ml/min nog rond de 75% procent voor de andere patienten categorieen daalt deze dramatisch van 65%, 55% en tenslotte 35% voor de groep met een berekende nierfunctie < 44 ml/min. Met andere woorden de hoogte van de baseline nierfunctie bepaalt in belangrijke mate de sterfte bij hartfalen. Gaan wij nu over naar de vragen die wij ons stelden over de prognostische betekenis van de baseline nierfunctie voor het ontwikkelen van hartfalen na het het infarct . Hillege, Circulation 2000;102:203-10

18 CV risk in CKD Proportional to renal function impairment
Already elevated at mild-moderate renal function impairment (5-10% of the population)

19 Long term risk management in renal patients: modifiable risk factors over time
Bio-incompatibility contamination dialysate etc Blood pressure lipids smoking obesity in-activity Ca/PO anemia proteinuria inflammation AGEs ADMAs Progression of renal failure

20 Werkgroep KKcie NfN – herziening richtlijn CNI
Guidelines CKD Prevention renal function loss and CV complications Treat hypertension 130/85; 125/75 Treat proteinuria (< 1 g/d) Control CaPO4 Treat anemia Stop smoking Control lipids Treat hyperhomocysteïnemia + + + - - -/+ - + + + - + - - Werkgroep KKcie NfN – herziening richtlijn CNI

21 Guidelines CKD Prevention renal function loss and CV complications Prevention of renal function loss is powerful prevention against CVD Treat hypertension 130/85; 125/75 Treat proteinuria (< 1 g/d) Control CaPO4 Treat anemia Stop smoking Control lipids Treat hyperhomocysteïnemia + + + - - -/+ - + + + - + - - Werkgroep KKcie NfN – herziening richtlijn CNI


Download ppt "epidemiologie, relatie met CV ziekte"

Verwante presentaties


Ads door Google