De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Zorg in Natura Dommelvallei+gemeenten 9 december 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Zorg in Natura Dommelvallei+gemeenten 9 december 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Zorg in Natura Dommelvallei+gemeenten 9 december 2014 http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisaties-dommelvallei-plus

2 Programma Opening Toelichting op inhoudelijke uitgangspunten: Het ‘waarom’ en de lokale invulling Inkoopprocedure en contracten Bestuurlijk aanbesteden Overeenkomsten In te dienen documenten Vragen / Afsluiting

3 Decentralisatie Verschuiving van Rijkstaken, de decentralisering, omdat het huidige stelsel: niet meer past bij wat mensen willen; vooral een objectief zorgstelsel wil zijn (vooraf beschreven producten bepalen de uitvoering) en mensen zich daarom moeten aanpassen aan de zorg in plaats van andersom; opgeknipt in stukjes, waardoor teveel professionals naast elkaar verantwoordelijk zijn als een persoon of een huishouden veel verschillende problemen heeft.

4 Beleidsdoelen Wmo Dommelvallei+ De zelfredzaamheid van inwoners wordt zo veel mogelijk gestimuleerd; De directe omgeving van cliënten wordt ondersteund, zodat inwoners zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen; Alle betrokkenen (vrijwilligers, lokale organisaties, gemeente en bedrijven) dragen bij aan een (sociale en fysieke) omgeving die ondersteunend is voor inwoners die deze steun nodig hebben; Het gebruik van maatwerkvoorzieningen is afgenomen ten gunste van algemene voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning.

5 Inkoopprocedure

6 Bestuurlijk aanbesteden Aanleiding: Decentralisatie en transformatie Meerdere diensten en prestaties Aanbieders uit verschillende sectoren Diverse deelnemende gemeenten Bezuinigingsopdracht Conclusie: complexe omgeving www.bizob.nl

7 Bestuurlijk aanbesteden Behoefte aan: Kennisdeling Innovatie Overleg Flexibel contract www.bizob.nl

8 Basisovereenkomst Doel: het voorbereiden, beheren en monitoren van één of meerdere deelovereenkomsten; Hierin staat de proces- communicatie- en besluitvormingsstructuur beschreven; Om deel te kunnen nemen aan het aanbestedingsproces moet deze overeenkomst ondertekend worden; Aanbieders kunnen worden uitgenodigd aan de fysieke overlegtafel, maar nemen altijd deel aan de virtuele overlegtafel; Overleggen gaan ook door na ondertekening deelovereenkomsten: de deelovereenkomsten worden doorontwikkeld. www.bizob.nl

9 Deelovereenkomsten Betreffen de verschillende deelproducten; Alleen Zorg in Natura (ZIN); Iedereen die voldoet aan de gestelde eisen kan een overeenkomst met de gemeente aangaan; Bij ondertekening is het mogelijk om zorg in opdracht van de gemeente te bieden aan cliënten; Toetreding in 2015 op ieder moment, vanaf 2016 waarschijnlijk twee keer per jaar. www.bizob.nl

10 Deelovereenkomsten Beschrijft het proces van klantvraag tot en met levering Cliënt heeft keuzevrijheid in keuze dienstverlener Geen omzet/volume garantie Leverplicht Relatie dienstverlener en cliënt Administratieve proces Ontwikkelagenda Prijs – kwaliteit – monitoring – toegang – social return – communicatie - samenhang www.bizob.nl

11 Aangaan overeenkomst, in te dienen documenten Schema onder “blauwe knop”: http://www.bizob.nl/assets/structured- files/AWBZ%20%20decentralisatie%20Dommelvallei%20/Overzicht%20overeenkomsten%2019-11- 2014.pdfhttp://www.bizob.nl/assets/structured- files/AWBZ%20%20decentralisatie%20Dommelvallei%20/Overzicht%20overeenkomsten%2019-11- 2014.pdf Deelovereenkomst per gemeente: http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisaties-dommelvallei-plus/inschrijven- deelovereenkomsten.htmlhttp://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisaties-dommelvallei-plus/inschrijven- deelovereenkomsten.html

12 In te dienen documenten 1.Ondertekende basisovereenkomst per regio 2.Ondertekende deelovereenkomst(en) per gemeente (tweevoud) 3.Eigen verklaring en bewijsstukken 4.Uitvraag informatie dienstverleners 5.Uitvraag gegevens aanbieders (Excel) www.bizob.nl

13 let op: -naam van bedrijf of instelling -naam tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -functie -datum -handtekening Basisovereenkomst Naam bedrijf/instelling Handtekening Naam tekenbevoegde conform kvk Datum

14 - naam van bedrijf of instelling -naam tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -functie -datum -handtekening Deelovereenkomst(en) Naam bedrijf / instelling Handtekening Naam tekenbevoegde conform kvk Datum Naam bedrijf / instelling Handtekening Naam tekenbevoegde conform kvk Datum

15 Eigen verklaring Pagina 1 -hoofdstuk 1 = gegevens aanbieder Pagina 10 -hoofdstuk 9 = ondertekening door tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -handtekening Overige pagina’s ook indienen

16 Uittreksel Handelsregister -Op dit uittreksel staat vermeld wie gemandateerd is de overeenkomsten aan te gaan. Wanneer dit uit de statuten blijkt deze ook meesturen. -Gewaarmerkt door Kamer van Koophandel, maximaal 6 maanden oud -Aan te vragen bij de Kamer van Koophandel http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf- kiezen/?prefproduct=Uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Uittreksel http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf- kiezen/?prefproduct=Uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Uittreksel www.bizob.nl

17 Gedragsverklaring Aanbesteden -Is de opvolger van de VOG-RP bij aanbestedingen -Maximaal 2 jaar oud -Aan te vragen via Dienst Justis http://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx http://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx www.bizob.nl

18 Verklaring belastingdienst Verklaring belastingdienst (kopie) -Bewijs betaling belastingen en premies (fiscale verplichtingen) -Maximaal 6 maanden oud -Aan te vragen via de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaove rstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_na koming_fiscale_verplichtingen http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaove rstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_na koming_fiscale_verplichtingen www.bizob.nl

19 Uitvraag informatie dienstverleners Zodat de gemeente goede en juiste informatie aan de cliënt kan verstrekken Informatie over Omschrijving organisatie Actief in welke regio’s Capaciteit Type ondersteuning (begeleiding, behandeling, dagbesteding) Doelgroep

20 Uitvraag gegevens aanbieders Clientgegevens; Productcode; Werkelijk geleverd

21 Contractering Documenten versturen naar Bizob (op papier en digitaal) Aanmeldingen die voor 15 december 2014 worden ingestuurd en die voldoen, kunnen vanaf 1 januari 2015 leveren. www.bizob.nl Bezoekadres Bizob O.v.v. … Markt 1 5688 AJ Oirschot Postadres Bizob O.v.v. … Postbus 215 5688 ZL Oirschot

22 Vragen? John Atgier en Milou Thijssen decentralisatiesdommelvalleiplus@bizob.nl www.bizob.nl


Download ppt "Inkoop Zorg in Natura Dommelvallei+gemeenten 9 december 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google