De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren, evalueren en reflecteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren, evalueren en reflecteren"— Transcript van de presentatie:

1 Leren, evalueren en reflecteren
Ontwikkelingsgericht veranderen Politie Gelderland Zuid 8 april 2009

2 Kernwaarden korps Gelderland Zuid
Luisteren Vertrouwen Respect Veiligheid, leren en reflectie Transparantie

3 Management Bestuur van Leiderschap & processen Financiers Organisatie
Strategie & Beleid Waardering door Klanten Management van processen Bestuur & Financiers Leiderschap Management Van Medewerkers Waardering door Medewerkers Management van Middelen Waardering door Maatschappij Organisatie Resultaat Feedback

4 Veiligheid voorop in Gelderland Zuid
18 gemeenten tussen Duitse Grens en Zuid Holland inwoners en 1143 politiemensen Waterwegen, spoor en snelwegen Districten: Nijmegen, Tweestromenland en de Waarden - teams: gebiedsgebonden werken - recherche - ondersteuning Centrale operationele zaken

5 Leiderschap Visieontwikkeling en communicatie
Leiderschapsontwikkeling: masterclasses MD-beleid Managementdagen Brigadierspool Korpsdagen

6 Strategie en beleid Focus op externe oriëntatie Capaciteitsmanagement
Versterking opsporing en vervolging - Team grootschalige onderzoeken - Tegenspraak en review - Opleiding en certificering - HBO-ers in de opsporing - Audiovisuele registratie verhoren - Forensische opsporing - Interregionaal samenwerken - Directieteam Veligheid - Referentiekader met partners - sturingscyclus en monitoring

7 Medewerkers Organiseren
Investeren - Opleidingen initieel en post-initieel - Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid - Trainingen beroepsvaardigheden - Intervisie - Multiculturele vaardigheden - Gezondheidsbeleid Respecteren - Integriteit en respectvolle waardering - Flexibele arbeidsvoorwaarden - Diversiteit - Arbobeleid en verzuim

8 Middelen Beheer van geld, mensen, middelen Informatietechnologie
Diensten en materialen

9 Processen Opsporing, handhaving, noodhulp, bedrijfsvoering
Uitvoeren en beheersen - Kwaliteitskringen - Ketensamenwerking - Interregionale samenwerking - Procesmanagement - Capaciteitsmanagement Verbeteren - Te veel om op te sommen - Veel onderzoek

10 Klanten en partners Bevolking - Waakzaam en dienstbaar: Beschikbaarheid noodhulp - Nabij en toegankelijk: Wijkgericht werken - Veiligheidsmonitor - Omgang met problematische mensen (GGZ - Vreemdelingen (VR, DT&V, IND, Kmar, DJI, OM, TOM Forensische opsporing

11 Medewerkers Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken Beroepsvaardigheden
Team bedrijfsopvang Tevredenheid Integriteit Verzuim, ongevallen en beroepsziekten Exitgesprekken Bewust belonen Studentenmonitor

12 Maatschappij Verbinding werkt Buurtzorgteam Groesbeek
Vroegsignalering gezinnen Bibob Imagoverbetering Externe communicatie Klachtenbehandeling Imago en resultaat Digitale nieuwsbrief Milieuzorg Stages

13 Bestuur en Financiers Voorziening Samenwerking Politie Nederland
Projectengroepen en bestuurlijke commissies Reorganisatie???? Budget verdeel systeem Verantwoording en rekenschap

14 Wat veranderen lastig maakt
Daadkrachtpatroon We willen weten waar we aan toe zijn Roep om richting en sturing met gezag Korpsleiding geeft sturing Chefs hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen Kaders belemmeren inbreng van onderaf Weinig initiatief van onderaf Moeten meer ruimte geven aan zelfsturing Verandering stagneert Dubbele signalen leiden tot onzekerheid Stagneert Behoefte aan duidelijke doelen en resultaten

15 Wat veranderen lastig maakt
Daadkrachtpatroon We willen weten waar we aan toe zijn Roep om richting en sturing met gezag Korpsleiding geeft sturing Chefs hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen Kaders belemmeren inbreng van onderaf Weinig initiatief van onderaf Moeten meer ruimte geven aan zelfsturing Verandering stagneert Dubbele signalen leiden tot onzekerheid Stagneert Chefs zoeken naar collectieve tegensturing geeft meer sturing Behoefte aan duidelijke doelen en resultaten

16 Wat veranderen lastig maakt
Draagvlakpatroon Voor resultaat steun nodig van onderaf Oplopende weerstand Eenzijdige communicatie Beroep op gedreven mensen Weinig oor voor negatieve krachten Successen zichtbaar willen maken Ruimte voor lokaal initiatief Onzekerheid management over afstemming Oplopende weerstand Behoefte aan coördinatie Inperking door management

17 Wat veranderen lastig maakt
Voor resultaat steun nodig van onderaf Beroep op gedreven mensen Ruimte voor lokaal initiatief Onzekerheid management over afstemming Behoefte aan coördinatie Weinig oor voor negatieve krachten Oplopende weerstand Successen zichtbaar willen maken Inperking door management Eenzijdige communicatie Tijd voor overleg Minder tijd voor lokaal initiatief Wat veranderen lastig maakt Draagvlakpatroon

18 Stimuleren Vernieuwen Verkennen Samenbrengen Beheersen Koersbepalen
Zacht Stimuleren Vernieuwen Verkennen Samenbrengen Intern Extern Beheersen Koersbepalen Regelen Presteren Hard

19 Discovery Destiny Dream Design
Verkennen Verbinden Destiny Verankeren Verantwoorden Dream Verlangen Verbeelden Design Vormgeven Veranderen

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 To us, art is an adventure
into the unknown world, Which can only be explored by those willing to take the risks Barnett Newman, 1943


Download ppt "Leren, evalueren en reflecteren"

Verwante presentaties


Ads door Google