De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren, evalueren en reflecteren Ontwikkelingsgericht veranderen Politie Gelderland Zuid 8 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren, evalueren en reflecteren Ontwikkelingsgericht veranderen Politie Gelderland Zuid 8 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Leren, evalueren en reflecteren Ontwikkelingsgericht veranderen Politie Gelderland Zuid 8 april 2009

2 Kernwaarden korps Gelderland Zuid Luisteren Vertrouwen Respect Veiligheid, leren en reflectie Transparantie

3 Feedback Resultaat Leiderschap Organisatie Management van processen Bestuur & Financiers Strategie & Beleid Management van Middelen Management Van Medewerkers Waardering door Klanten Waardering door Medewerkers Waardering door Maatschappij

4 Veiligheid voorop in Gelderland Zuid 18 gemeenten tussen Duitse Grens en Zuid Holland 525.000 inwoners en 1143 politiemensen Waterwegen, spoor en snelwegen Districten: Nijmegen, Tweestromenland en de Waarden - teams: gebiedsgebonden werken - recherche - ondersteuning Centrale operationele zaken

5 Leiderschap Visieontwikkeling en communicatie Leiderschapsontwikkeling: masterclasses MD-beleid Managementdagen Brigadierspool Korpsdagen

6 Strategie en beleid Focus op externe oriëntatie Capaciteitsmanagement Versterking opsporing en vervolging - Team grootschalige onderzoeken - Tegenspraak en review - Opleiding en certificering - HBO-ers in de opsporing - Audiovisuele registratie verhoren - Forensische opsporing - Interregionaal samenwerken - Directieteam Veligheid - Referentiekader met partners - sturingscyclus en monitoring

7 Medewerkers Organiseren Investeren - Opleidingen initieel en post-initieel - Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid - Trainingen beroepsvaardigheden - Intervisie - Multiculturele vaardigheden - Gezondheidsbeleid Respecteren - Integriteit en respectvolle waardering - Flexibele arbeidsvoorwaarden - Diversiteit - Arbobeleid en verzuim

8 Middelen Beheer van geld, mensen, middelen Informatietechnologie Diensten en materialen

9 Processen Opsporing, handhaving, noodhulp, bedrijfsvoering Uitvoeren en beheersen - Kwaliteitskringen - Ketensamenwerking - Interregionale samenwerking - Procesmanagement - Capaciteitsmanagement Verbeteren - Te veel om op te sommen - Veel onderzoek

10 Klanten en partners Bevolking - Waakzaam en dienstbaar: Beschikbaarheid noodhulp - Nabij en toegankelijk: Wijkgericht werken - Veiligheidsmonitor - Omgang met problematische mensen (GGZ - Vreemdelingen (VR, DT&V, IND, Kmar, DJI, OM, TOM Forensische opsporing

11 Medewerkers Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken Beroepsvaardigheden Team bedrijfsopvang Tevredenheid Integriteit Verzuim, ongevallen en beroepsziekten Exitgesprekken Bewust belonen Studentenmonitor

12 Maatschappij Verbinding werkt Buurtzorgteam Groesbeek Vroegsignalering gezinnen Bibob Imagoverbetering Externe communicatie Klachtenbehandeling Imago en resultaat Digitale nieuwsbrief Milieuzorg Stages

13 Bestuur en Financiers Voorziening Samenwerking Politie Nederland Projectengroepen en bestuurlijke commissies Reorganisatie???? Budget verdeel systeem Verantwoording en rekenschap

14 Wat veranderen lastig maakt Daadkrachtpatroon We willen weten waar we aan toe zijn Roep om richting en sturing met gezag Korpsleiding geeft sturing Chefs hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen Kaders belemmeren inbreng van onderaf Weinig initiatief van onderaf Moeten meer ruimte geven aan zelfsturing Verandering stagneert Dubbele signalen leiden tot onzekerheid Verandering Stagneert Behoefte aan duidelijke doelen en resultaten

15 Wat veranderen lastig maakt Daadkrachtpatroon We willen weten waar we aan toe zijn Roep om richting en sturing met gezag Korpsleiding geeft sturing Chefs hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen Kaders belemmeren inbreng van onderaf Weinig initiatief van onderaf Moeten meer ruimte geven aan zelfsturing Verandering stagneert Dubbele signalen leiden tot onzekerheid Verandering Stagneert Chefs zoeken naar collectieve tegensturing Korpsleiding geeft meer sturing Behoefte aan duidelijke doelen en resultaten

16 Wat veranderen lastig maakt Draagvlakpatroon Voor resultaat steun nodig van onderaf Beroep op gedreven mensen Ruimte voor lokaal initiatief Onzekerheid management over afstemming Behoefte aan coördinatie Weinig oor voor negatieve krachten Oplopende weerstand Successen zichtbaar willen maken Inperking door management Eenzijdige communicatie Oplopende weerstand

17 Wat veranderen lastig maakt Draagvlakpatroon Voor resultaat steun nodig van onderaf Beroep op gedreven mensen Ruimte voor lokaal initiatief Onzekerheid management over afstemming Behoefte aan coördinatie Weinig oor voor negatieve krachten Oplopende weerstand Successen zichtbaar willen maken Inperking door management Eenzijdige communicatie Tijd voor overleg Minder tijd voor lokaal initiatief Oplopende weerstand

18 Verkennen Vernieuwen Samenbrengen Stimuleren Beheersen Regelen Koersbepalen Presteren Zacht InternExtern Hard

19 Discovery Verkennen Verbinden Dream Verlangen Verbeelden Design Vormgeven Veranderen Destiny Verankeren Verantwoorden

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 To us, art is an adventure into the unknown world, Which can only be explored by those willing to take the risks Barnett Newman, 1943


Download ppt "Leren, evalueren en reflecteren Ontwikkelingsgericht veranderen Politie Gelderland Zuid 8 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google