De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersavond De Rivierendriesprong

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersavond De Rivierendriesprong"— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersavond De Rivierendriesprong
Gemeente Papendrecht Bewonersavond De Rivierendriesprong Voorzitter: de heer P. ter Horst 4 februari 2015 1

2 Programma Welkom door wethouder Presentatie gemeente/OZHZ
Presentatie De Rivierendriesprong Presentatie Platform Overlast Rivierendriesprong In gesprek 2

3 Presentatie gemeente / omgevingsdienst
3

4 Inhoud Aanvraag Procedures
Milieudeel (toelichting door Omgevingsdienst) 4 4

5 Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning
Milieu Bouwen oprichten betoncentrale Planologisch strijdig gebruik Betoncentrale Puinbreker Procedure sinds 2013 5

6 Betoncentrale Activiteit planologisch volgens bestemmingsplan mogelijk
Hoogte overschrijft voorgeschreven bouwhoogte Inspraakprocedure van toepassing 6

7 Locatie betoncentrale
7 7

8 Huidige situatie van Randweg Toekomstige situatie van Randweg
8 8

9 Puinbreker Milieuvergunning 2010 voor binnen breken.
Binnenplanse ontheffingsmogelijkheid bestemmingplan Omgevingsvergunning strijdig gebruik (binnen breken) november 2014 Bezwaarschriftenprocedure Aangevraagd in aanvraag 2013 (buiten breken) 9 9

10 Procedure Bewonersavond Inspraakprocedure Zienswijzeprocedure
Beroep/hoger beroep 10

11 Inspraakprocedure Alleen voor de hoogte van de betoncentrale
Voor ingezetenen en belanghebbende Vier weken Schriftelijk indienen Terugkoppeling inspraakreacties 11 11

12 Zienswijzeprocedure Voor alle aspecten in ontwerp-vergunning
Belanghebbenden Zes weken Schriftelijk of mondeling indienen Reactie in uiteindelijke besluitvorming hoe met zienswijzen is omgegaan 12 12

13 Beroep / hoger beroep Tegen de uiteindelijke vergunning
Binnen zes weken na besluitvorming Bij rechtbank/Afdeling bestuursrechtspraak Alleen (hoger) beroep na indienen zienswijzen 13 13

14 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Activiteiten Bouwstoffenhandel R3S Aanvraag 2013 Milieudeel Wabo-vergunning Toezicht en handhaving 14 14

15 Activiteiten De Rivierendriesprong
Bouwstoffen Zand en grond Funderingsmaterialen Natuursteen/split Betonmortel en –producten Grondbank Recycling Gebroken Puin Reststoffen 15 15

16 Aanvraag 2013 Belangrijkste verschil 2010 en 2013 v.w.b. milieu.
Buiten breken i.p.v. binnen Betoncentrale Consequenties Zeer kleine toename van verkeersbewegingen Stof Geluid 16 16

17 Milieudeel Wabo-vergunning
Bedrijf vraagt aan, gemeente (OZHZ) toetst Wet- en regelgeving Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Activiteitenbesluit Normen en richtlijnen NeR, NRB, Geluidszone, Luchtkwaliteitseisen Voorschriften ter bescherming van omgeving Algemene voorschriften (bindend) Doelvoorschriften Middelvoorschriften 17 17

18 Milieudeel Wabo-vergunning
(fijn) Stof Sproeien Overkappen Puinbreker Geluid Geluidsnormen Afscherming Aan- en afvoer van (afval)stoffen Weegbrug Administratie 18 18

19 Toezicht en handhaving
Reguliere periodieke controles Controles n.a.v. meldingen Controles n.a.v. klachten Handhaving Waarschuwing Bestuursrechtelijk (dwangsom, bestuursdwang) Strafrechtelijk vergunning 19 19

20 Vragen? communicatie@papendrecht.nl
20


Download ppt "Bewonersavond De Rivierendriesprong"

Verwante presentaties


Ads door Google