De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Papendrecht 4 februari 2015 Bewonersavond De Rivierendriesprong Voorzitter: de heer P. ter Horst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Papendrecht 4 februari 2015 Bewonersavond De Rivierendriesprong Voorzitter: de heer P. ter Horst."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Papendrecht 4 februari 2015 Bewonersavond De Rivierendriesprong Voorzitter: de heer P. ter Horst

2 1.Welkom door wethouder 2.Presentatie gemeente/OZHZ 3.Presentatie De Rivierendriesprong 4.Presentatie Platform Overlast Rivierendriesprong 5.In gesprek Programma

3 Presentatie gemeente / omgevingsdienst

4 Inhoud Aanvraag Procedures Milieudeel (toelichting door Omgevingsdienst)

5 Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning Milieu Bouwen –oprichten betoncentrale Planologisch strijdig gebruik –Betoncentrale –Puinbreker Procedure sinds 2013

6 Betoncentrale -Activiteit planologisch volgens bestemmingsplan mogelijk -Hoogte overschrijft voorgeschreven bouwhoogte -Inspraakprocedure van toepassing

7 Locatie betoncentrale

8 Huidige situatie van RandwegToekomstige situatie van Randweg

9 Puinbreker Milieuvergunning 2010 voor binnen breken. Binnenplanse ontheffingsmogelijkheid bestemmingplan Omgevingsvergunning strijdig gebruik (binnen breken) november 2014 Bezwaarschriftenprocedure Aangevraagd in aanvraag 2013 (buiten breken)

10 Procedure Bewonersavond Inspraakprocedure Zienswijzeprocedure Beroep/hoger beroep

11 Inspraakprocedure Alleen voor de hoogte van de betoncentrale Voor ingezetenen en belanghebbende Vier weken Schriftelijk indienen Terugkoppeling inspraakreacties

12 Zienswijzeprocedure Voor alle aspecten in ontwerp-vergunning Belanghebbenden Zes weken Schriftelijk of mondeling indienen Reactie in uiteindelijke besluitvorming hoe met zienswijzen is omgegaan

13 Beroep / hoger beroep Tegen de uiteindelijke vergunning Binnen zes weken na besluitvorming Bij rechtbank/Afdeling bestuursrechtspraak Alleen (hoger) beroep na indienen zienswijzen

14 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 1.Activiteiten Bouwstoffenhandel R3S 2.Aanvraag 2013 3.Milieudeel Wabo-vergunning 4.Toezicht en handhaving

15 Activiteiten De Rivierendriesprong Bouwstoffen Zand en grond Funderingsmaterialen Natuursteen/split Betonmortel en –producten Grondbank Recycling Gebroken Puin Reststoffen

16 Belangrijkste verschil 2010 en 2013 v.w.b. milieu. –Buiten breken i.p.v. binnen –Betoncentrale Consequenties –Zeer kleine toename van verkeersbewegingen –Stof –Geluid Aanvraag 2013

17 Milieudeel Wabo-vergunning Bedrijf vraagt aan, gemeente (OZHZ) toetst –Wet- en regelgeving Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Activiteitenbesluit –Normen en richtlijnen NeR, NRB, Geluidszone, Luchtkwaliteitseisen Voorschriften ter bescherming van omgeving –Algemene voorschriften (bindend) –Doelvoorschriften –Middelvoorschriften

18 Milieudeel Wabo-vergunning (fijn) Stof –Sproeien –Overkappen –Puinbreker Geluid –Geluidsnormen –Afscherming Aan- en afvoer van (afval)stoffen –Weegbrug –Administratie

19 Toezicht en handhaving Toezicht Reguliere periodieke controles Controles n.a.v. meldingen Controles n.a.v. klachten Handhaving Waarschuwing Bestuursrechtelijk (dwangsom, bestuursdwang) Strafrechtelijk

20 Vragen? communicatie@papendrecht.nl


Download ppt "Gemeente Papendrecht 4 februari 2015 Bewonersavond De Rivierendriesprong Voorzitter: de heer P. ter Horst."

Verwante presentaties


Ads door Google