De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toezicht op brandveiligheid Hoe pakken we het gezamenlijk aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toezicht op brandveiligheid Hoe pakken we het gezamenlijk aan?"— Transcript van de presentatie:

1 Toezicht op brandveiligheid Hoe pakken we het gezamenlijk aan?

2 Programma Opening Introductie levensfasen objecten Brandveiligheid in de VROM-regelgeving  PAUZE Casus Afsluiting

3 Levensfasen van een object

4 Kritieke momenten

5 Aanpassen vergunningen

6 Levensfasen van een object

7 Onderwerpen Relevante wetgeving bij brandveiligheid  Bouwen  Milieu  Brandweer Integrale aanpak van problemen  Welke wetgeving  Wie doet wat  Samenwerking

8 Brandveiligheid Bouwen en milieu

9 Brandveiligheid en bouwen Eisen brandveiligheid gebouw: Bouwbesluit Bouwkundige prestatievoorschriften:  Brand- / rookcompartimentering  Brandwerendheid materialen / constructies Eisen afhankelijk van gebruik  Gericht op vluchtmogelijkheden  Bijv. compartimentering  Bijv. aantal toegelaten bezoekers

10 Juridische basis eisen Bouwbesluit Rechtstreeks werkend: Art. 1b lid 1 Woningwet  Bouwen overeenkomstig Bouwbesluit Art. 1b lid 2 Woningwet  Toestand bestaande bouw i.r.t. Bouwbesluit Werkend via vergunning: Art. 40 Woningwet  Vergunningplicht bouwen  Bouwbesluit toetsingskader

11 Brandveiligheid en milieu Eisen brandveiligheid:  Voorschriften milieuvergunning  Voorschriften AMvB (meestal Activiteitenbesluit) Eisen m.b.t. gebruik en voorzieningen  Gericht op nadelige milieugevolgen

12 Juridische basis eisen milieu “Rechtstreeks” werkend: AMvB’s  Aangewezen milieu-inrichtingen  Voor activiteiten die onder AMvB vallen  Vaak verwijzing naar eisen bijv. PGS-15 Werkend via vergunning: Art. 8.1 Wet milieubeheer  Aangewezen milieu-inrichtingen  Vaak verwijzing naar eisen bijv. PGS-15

13 Toezicht en handhaving Bouwen:  Nieuwbouw: bouwtoezicht BWT  Bestaande bouw: ?? Milieu:  Nieuwbouw: na “oprichting” / in gebruik nemen  Bestaande inrichtingen: programmatisch

14 Gebruiksbesluit

15 Direct werkende voorschriften Mogelijkheden:  Voldoen aan voorschriften GB  Melding + voldoen aan voorschriften GB  Gebruiksvergunning met GB- voorschriften + vergunningvoorschriften

16 Nieuw Introductie gebruiksmelding Van nadruk op ontvluchten personen naar integrale brandveiligheid Van toetsing vooraf naar controle achteraf

17 Voorschriften Gebruiksbesluit Voorschriften direct werkend Artikel 1.3 Reikwijdte  V oorschriften voor elk gebruik bouwwerk, tenzij expliciet uitgezonderd Gelijkwaardigheid  Eigenaar moet gelijkwaardigheid aannemelijk maken.

18 Gebruiksvergunningplicht Artikel 2.11.1 Gb a. bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen; b. dagverblijf aan: 1° meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of 2° meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

19 Weigeren gebruiksvergunning Artikel 2.11.5 Gb Weigering indien:  a. de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van het bouwwerk in relatie tot de beoogde gebruiksfunctie geen brandveilig gebruik is en door het stellen van voorwaarden geen brandveilig gebruik kan worden bereikt,  of  b. de bouwvergunning is geweigerd.

20 Gebruiksmelding Artikel 2.12.1 Gb Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding: a. een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, toe te passen; b. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn; c. een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

21 Nieuw bedrijf Bouwvergunning  Toetsing eisen brandveiligheid Bouwbesluit Meldingen Gebruiksbesluit / milieu-AMvB’s  Ten minste vier weken voor de aanvang van het gebruik  Maatwerkvoorschriften mogelijk  Gelijkwaardigheid mogelijk

22 Levensfase met terugkoppeling

23 Wat betekent de Wabo? Onlosmakelijk verbonden activiteiten  Bouwen  Brandveilig gebruik  Milieuactiviteiten Melding Activiteitenbesluit haakt aan Melding Gebruiksbesluit kan gelijktijdig


Download ppt "Toezicht op brandveiligheid Hoe pakken we het gezamenlijk aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google